Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Bæjarstjórn

14. febrúar 2018 kl. 17:00

í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg

Fundur 1800

Mætt til fundar

 • Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir forseti
 • Margrét Gaua Magnúsdóttir 1. varaforseti
 • Kristinn Andersen 2. varaforseti
 • Rósa Guðbjartsdóttir aðalmaður
 • Unnur Lára Bryde aðalmaður
 • Helga Ingólfsdóttir aðalmaður
 • Einar Birkir Einarsson aðalmaður
 • Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Elva Dögg Ásud. Kristinsdóttir aðalmaður
 • Skarphéðinn Orri Björnsson varamaður
 • Eyrún Ósk Jónsdóttir varamaður

Mættir voru allir aðalbæjarfulltrúar að undanskyldum Gunnari Axel Axelssyni og Ólafi Inga Tómassyni en í þeirra stað mætir Eyrún Jónsdóttir og Skarphéðinn Orri Björnsson. [line][line]Auk ofangreindra sat Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri fundinn.[line][line]Forseti bæjarstjórnar Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir setti fundinn og stjórnaði honum. Forseti bar í upphafi fundar fram tillögu um að tekið yrði af dagskrá mál 1801286 – Þjóðlendur, stofnun fasteigna og einnig mál 1703279 – Dýraverndarstefna, endurskoðun, en um er að ræða mál 6 og 13 á dagskrá bæjarstjórnar. Er tillagan samþykkt samhljóða.[line][line]Áður en gengið er til dagskrár þá tekur Haraldur L. Haraldsson til máls og greinir frá því að í dag eru 60 ár frá því að fyrstu konurnar tóku sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar en þær voru Elín Jósefsdóttir Sjálfstæðisflokki og Þórunn Helgadottir Alþýðufloki. Elín var bæjarfulltyrúi 1958-66 og Þórunn 1958-62.

Ritari

 • Ívar Bragason hdl. Lögmaður á stjórnsýslusviði og ritari bæjarstjórnar

Mættir voru allir aðalbæjarfulltrúar að undanskyldum Gunnari Axel Axelssyni og Ólafi Inga Tómassyni en í þeirra stað mætir Eyrún Jónsdóttir og Skarphéðinn Orri Björnsson. [line][line]Auk ofangreindra sat Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri fundinn.[line][line]Forseti bæjarstjórnar Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir setti fundinn og stjórnaði honum. Forseti bar í upphafi fundar fram tillögu um að tekið yrði af dagskrá mál 1801286 – Þjóðlendur, stofnun fasteigna og einnig mál 1703279 – Dýraverndarstefna, endurskoðun, en um er að ræða mál 6 og 13 á dagskrá bæjarstjórnar. Er tillagan samþykkt samhljóða.[line][line]Áður en gengið er til dagskrár þá tekur Haraldur L. Haraldsson til máls og greinir frá því að í dag eru 60 ár frá því að fyrstu konurnar tóku sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar en þær voru Elín Jósefsdóttir Sjálfstæðisflokki og Þórunn Helgadottir Alþýðufloki. Elín var bæjarfulltyrúi 1958-66 og Þórunn 1958-62.

 1. Almenn erindi

  • 1704040 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2018 og 2019-2021

   5. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun.

   Bæjarráð samþykkir viðkauka við fjárhagsáætlun og vísar til afgreiðslu í bæjarstjórn.

   Til máls tekur Rósa Guðbjartsdóttir.

   Bæjarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi viðauka.

  • 1704352 – Brú, lífeyrissjóður, A-deild, breyting, vegna breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997.

   2. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lántaka vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð.
   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætti til fundarins.

   Bæjarráð leggur til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi bókun:
   Ákvörðun um að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins:
   Bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 1.000.000.000 kr. til 16 ára og 406.000.000 kr. til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að ganga frá uppgjöri við Lífeyrissjóð Brú vegna breytinga á lögum um lífeyrissjóð opinberra starfsmanna.
   Jafnframt er Haraldi Líndal Haraldssyni, kennitala 170852-3469, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
   Jafnframt er Haraldi Líndal Haraldssyni, kennitala 170852-3469, veitt heimild til að taka skammtímalán hjá Lánasjóði sveitarfélaga frá 14. til 28. febrúar fyrir allt að 600 milljónum kr. á 4,75% óverðtryggðum vöxtum.

   Ákvörðun sveitarstjórnar um að veita Hafnarfjarðarhöfn sem er að öllu leyti í eigu sveitarfélagsins einfalda ábyrgð vegna lántöku þess hjá Lánasjóði sveitarfélaga og hún tryggð með tekjum sveitarfélagsins:
   Hafnarfjarðarkaupstaður, kt. 590169-7579 samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Hafnarfjarðarhafnar, kt. 590169-5529 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 94.000.000.- kr. til 15 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið er tekið til að ganga frá uppgjöri við Lífeyrissjóð Brúar sem fellur undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
   Hafnarfjarðarkaupstaður skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eigandi Hafnarfjarðarhafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Hafnarfjarðarhöfn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.
   Fari svo að Hafnarfjarðarkaupstaður selji eignarhlut í Hafnarfjarðarhöfn til annarra opinberra aðila, skuldbindur Hafnarfjarðarkaupstaður sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.
   Jafnframt er Haraldi Líndal Haraldssyni, kennitala 170852-3469 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.

   Til máls tekur Haraldur L. Haraldsson.

   1. varaforseti Margrét Gauja Magnúsdóttir tekur við fundarstjórn.

   Til máls tekur Guðlaug Svala Steinunna Kristjánsdóttir. Þá tekur forseti aftur við fundarstjórn.

   Forseti ber upp tillögu um að auk fyrirliggjandi bókana bæjarráðs verði hér bætt við bókun hafnarstjórnar frá fundi hennar í morgun 14. febrúar, vegna lántöku og uppgjörs við Brú lífeyrissjóð, en bókun hafnarstjórnar er svohljóðandi:

   “Hafnarstjórn leggur til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi bókun:
   Ákvörðun um að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði i tekjum sveitarfélagsins:
   Hafnarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 94.000.000 kr. til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitafélagsins sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að ganga frá uppgjöri við Lífeyrissjóðinn Brú vegna breytinga á lögum um lífeyrissjóð opinberra starfsmanna.
   Jafnframt er Lúðvík Geirssyni, kennitala 210459-3839, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fh. Hafnarfjarðarhafnar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.”

   Eru allar fyrirliggjandi bókanir bæjarráðs og hafnarstjórnar samþykktar með 10 greiddum atkvæðum og einni hjásetu.

  • 1801595 – Strætó bs, lántökuheimild

   4. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagt fram erindi frá framkvæmdastjóra Strætó bs, dags. 26.jan. sl.þar sem óskað er eftir lántökuheimild til að ganga frá uppgjöri við Brú lífeyrissjóð.

   Bæjarráð leggur til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi bókun:
   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Strætó bs. kt. 500501-3160 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 1.100.000.000 kr. til allt að 35 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Strætó bs. Hafnarfjarðarkaupstaður veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að ljúka uppgjöri Strætó bs. við Brú lífeyrissjóð sem gert er vegna breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, sbr. lög nr.127/2016.
   Hafnarfjarðarkaupstaður skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Strætó bs. til að breyta ekki ákvæði samþykkta Strætó bs. sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.
   Fari svo að Hafnarfjarðarkaupstaður selji eignarhlut í Strætó bs. til annarra opinberra aðila, skuldbindur Hafnarfjarðarkaupstaður sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.
   Jafnframt er Haraldi Líndal Haraldssyni bæjarstjóra, kennitala 170852-3469, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.
   Samþykkt þessi er með fyrirvara um að öll önnur sveitarfélög sem eiga Strætó bs. samþykki einfalda ábyrgð vegna ofangreindrar lántöku.

   Er fyrirliggjandi bókun bæjarráðs samþykkt með 10 greiddum atkvæðum og einni hjásetu.

  • 1211376 – Ásvallabraut tenging Valla og Áslands, deiliskipulag

   10. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs 9. febrúar s.l.
   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 8. nóvember 2017 breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 – 2025 i tengslum við gerð nýs deiliskipulags við Ásvallabraut. Skv. ákvæðum skipulagslaga 2. mgr. 30. gr þarf að kynna tillöguna áður en hún er samþykkt til auglýsingar. Búið er að kynna lýsingu fyrir almenningi og hagsmunaaðilum og fyrir liggur umsögn Skipulagsstofnunnar.

   Skipulags- og byggingarráð samþykkir fyrirliggjandi tillögur og að þær verði auglýstar skv. 1. mgr. 36. gr skipulagslaga 123/2010 og skv. 1. mgr. 41. gr skipulagslaga 123/2010 og gerir eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar Hafnarfjarðar:
   ‘Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar dags. 12.05.2016, 2013-2025 og hún auglýst í samræmi við 1. mgr. 36.gr. laga 123/2010. Einnig er samþykkt að auglýsa tillögu deiliskipulagi aftur samhliða framangreindri aðalskipulagsbreytingu ásamt breytingum á skipulagsmörkum við Ásland 3 og Hlíðarþúfum skv. 1. mgr. 41. gr skipulagslaga 123/2010.

   Til máls tekur Adda María Jóhannsdóttir. Til andsvars kemur Helga Ingólfsdóttir. Adda María svarar andsvari.

   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir með 7 atkvæðum gegn 4 breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar dags. 12.05.2016, 2013-2025 og að hún verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 36.gr. laga 123/2010. Einnig er samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi aftur samhliða framangreindri aðalskipulagsbreytingu ásamt breytingum á skipulagsmörkum við Ásland 3 og Hlíðarþúfum skv. 1. mgr. 41. gr skipulagslaga 123/2010.

   Adda María gerir grein fyrir atkvæði sínu.

  • 1708776 – Samningur um rekstur frístundaheimilis

   6. liður úr fundargerð fræðsluráðs 24. janúar s.l.
   Samningur við Barnaskóla Hjallastefnunnar um frístundaheimili lagður fram til samþykktar.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Samfylkingar samþykkja fyrirliggjandi samning, vísa honum til bæjarstjórnar og gerðar viðauka við fjárhagsáætlun.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Samfylkingar lögðu fram eftirfarandi bókun;
   Miðað við þær aðstæður sem skapast hafa við setningu laga um útvistun reksturs frístundaheimila, bið eftir nánari viðmiðum vegna reglna þar um frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu
   og samræmingu á milli sveitarfélaga um gjaldtöku og rekstrarsamninga á vegum Sambands Íslenskra sveitarfélaga, telst sanngjarnt að greiða Hjallastefnunni sambærilegar greiðslur og frístundaheimili bæjarins fá, þ.e. mismun á raunkostnaði við hvert barn skv. frístundalíkani bæjarins.
   Fræðsluráð samþykkir því að gera nú tímabundinn samning við Hjallastefnuna. Samningurinn taki gildi 1. ágúst 2017 og rennur út 10. júní 2018.
   Endurskoðun hans verði í samræmi við niðurstöður starfshóps á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem vinnur að gerð viðmiða um gæði frístundastarfs á frístundaheimilum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út síðar á árinu 2018, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, viðmið um gæði frístundastarfs, þ.m.t. um hlutverk og markmið, skipulag og starfsaðstæður, starfshætti, margbreytileika, stjórnun og menntun starfsfólks.
   Einnig skal mat samráðshóps starfsmanna fræðsluskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu haft til hliðsjónar við endurskoðun samningsins.
   Einnig skal liggja fyrir fræðsluráð 10. júní 2018 úttekt á vegum Fræðsluskrifstofu Hafnarfjarðar og fjármálastjóra Hafnarfjarðarbæjar á rekstrarfyrirkomulagi Hjallastefnunnar í Hafnarfirði með tilliti til hið svokallaðs ,,húsnæðisgjalds’ sem innheimt er af foreldrum mánaðarlega.

   Fulltrúi Vinstri grænna kemur að svohljóðandi bókun;
   Fulltrúi Vinstri grænna ítrekar fyrri bókanir sínar. Bæði Sambandið og Ráðuneytið hafa lagt fram, greinargerðir, þar sem það kemur skýrt fram að sjálfstætt reknir grunnskólar öðlist ekki sjálfkrafa kröfu á hendur sveitarfélagi um aukin framlög til þess að veita frístundaþjónustu. Lögin eru fyrst og fremst hugsuð fyrir sveitarfélög og/eða einkarekna skóla sem ekki bjóða upp á frístundastarf fyrir yngri árganga grunnskóla. Sveitarfélaginu er þá skyldugt að fara tvær leiðir. Fyrri leiðin er sú að gera þjónustusamning við einkaaðila, gegn sanngjörnu endurgjaldi. Seinni leiðin er að hýsa þessi börn í frístundaheimilum á vegum sveitarfélagsins. Í tilfelli Barnaskóla Hjallastefnunnar þá hefur stofnunin starfrækt sitt eigið frístundaheimili frá 2006. Sem þeim er vissulega heimilað að gera. Það er því engin þörf á því að Hafnarfjörður fari í einhverjar ráðstafanir gagnvart stofnuninni.

   Til máls tekur Rósa Guðbjartsdóttir.

   Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samning með 10 atkvæðum og einni hjásetu.

  • 1511220 – Íshella 1,3 og 3a, Fyrirspurn

   6. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs 9. febrúar s.l.
   Skipulags- og byggingarráð samþykkti á fundi sínum þann 23.01.2018 að afgreiðslu deiliskipulagsbreytingarinnar yrði lokið skv. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
   Skipulagsstofnun gerði athugasemdir við breytinguna með vísan til 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þess efnis að lagfæra þyrfti texta deiliskipulagsins.
   Lagður fram breyttur deiliskipulagsuppdráttur í samræmi við athugasemdir Skipulagsstofnunar.

   Skipulags- og byggingarráð samþykkir fyrir sitt leyti lagfærðan uppdrátt deiliskipulagsins og leggur til við bæjarstjórn:
   “Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir lagfærðan uppdrátt deiliskipulagsins með vísan til 1. mgr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að erindinu verði lokið með vísan til 3. mgr. skipulagslaga 123/2010”.

   Til máls tekur Adda María Jóhannsdóttir.

   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir samhljóða lagfærðan uppdrátt deiliskipulagsins með vísan til 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að erindinu verði lokið með vísan til 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

  • 1708299 – Glimmerskarð 3, Umsókn um lóð,úthlutun, afsal

   8. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að Glimmerskarði 3 þar sem fram kemur að þau óska eftir að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að úthlutun lóðarinnar nr. 3 við Glimmerskarð til Ingu Steinþóru Guðbjartsdóttur og Sigurðar Péturs Jónssonar verði afturkölluð.

   Til máls tekur Adda María Jóhannsdóttir.

   Til máls tekur Margrét Gauja Magnúsdóttir.

   Til máls tekur Haraldur L. Haraldsson.

   1. varaforseti Margrét Gauja Magnúsdóttir tekur við fundarstjórn.

   Til máls tekur Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir. Hún tekur svo við fundarstjórn á ný.

   Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að úthlutun lóðarinnar nr. 3 við Glimmerskarð til Ingu Steinþóru Guðbjartsdóttur og Sigurðar Péturs Jónssonar verði afturkölluð.

   Adda María kemur að svohljóðandi bókun f.h. bæjarfulltrúa Samfylkingar og Vinstri grænna:

   “Það er mikið áhyggjuefni hversu mörgum lóðum sem úthlutað var í Skarðshlíðarhverfi sl. haust hefur verið skilað. Þá hafa fáar íbúðir verið byggðar í Hafnarfirði á síðustu árum, þrátt fyrir að nóg væri til af tilbúnum lóðum. Í upphafi kjörtímabils var farið í tímafreka endurskoðun á skipulagi í Skarðshlíð sem hefur ekki aðeins tafið nauðsynlega uppbyggingu húsnæðis, heldur einnig gert það að verkum að svæðið höfðar ekki sem skildi til fólks sem vill byggja. Þar hafa íþyngjandi skilmálar m.a. um djúpgáma og efnisval sett lóðarhöfum þröngar skorður. Breytingar á því nú munu ekki gagnast þeim sem afsalað hafa lóðum. Þrátt fyrir að lóðir í Skarðshlíð séu búnar að vera tilbúnar til úthlutunar allt þetta kjörtímabil hefur núverandi meirihluti Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar skilað auðu í lóðaúthlutun og húsnæðisuppbyggingu.”

   Adda María Jóhannsdóttir
   Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir
   Eyrún Ósk Jónsdóttir
   Margrét Gauja Magnúsdóttir

  • 1711113 – Breiðhella 1, lóðarumsókn, úthlutun, afsal

   9. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að Breiðhellu 1 þar sem fram kemur að óskað er eftir að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að úthlutun lóðarinnar nr. 1 við Breiðhellu til Fitjaborgar ehf. verði afturkölluð.

   Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að úthlutun lóðarinnar nr. 1 við Breiðhellu til Fitjaborgar ehf. verði afturkölluð.

  • 1712296 – Óseyrarbraut 16 og 20, endurnýjun lóðarleigusamninga

   4. liður úr fundargerð hafnarstjórnar 31. janúar s.l.
   Lögð fram drög að endurnýjuðum lóðaleigusamningum við Malbikunarstöðina Hlaðbæ-Colas ehf. kt. 420187-1499 um lóðina Óseyrarbraut 16 og AGROS Óseyrarbraut 20 ehf. kt. 521115-2030 um lóðina Óseyrarbraut 20.

   Hafnarstjórn samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi drög að endurnýjuðum lóðaleigusamningum við Malbikunarstöðina Hlaðbæ-Colas ehf. kt. 420187-1499 um lóðina Óseyrarbraut 16 og AGROS Óseyrarbraut 20 ehf. kt. 521115-2030 um lóðina Óseyrarbraut 20.

   Bæjarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi drög að endurnýjuðum lóðaleigusamningum við Malbikunarstöðina Hlaðbæ-Colas ehf. kt. 420187-1499 um lóðina Óseyrarbraut 16 og AGROS Óseyrarbraut 20 ehf. kt. 521115-2030 um lóðina Óseyrarbraut 20.

  • 1801593 – Þrastarás 18, fastanr. 225-1758, kauptilboð

   10. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagt fram kauptilboð ásamt söluyfirliti í íbúð að Þrastarási 18.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að gengið verði frá kaupum á íbúð að Þrastarási 18 í samræmi við framlagt kauptilboð.

   Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að gengið verði frá kaupum á íbúð að Þrastarási 18 í samræmi við framlagt kauptilboð.

  • 1802012 – Bjarkavellir 1a, íbúð, kauptilboð

   11. liður úr fundargerð bæjarráðs 8. febrúar s.l.
   Lagt fram kauptilboð ásamt söluyfirlit í íbúð að Bjarkarvöllum 1a.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að gengið verði frá kaupum á íbúð að Bjarkavöllum 1a í samræmi við framlagt kauptilboð.

   Bæjarstjórn samþykkir að gengið verði frá kaupum á íbúð að Bjarkavöllum 1a í samræmi við framlagt kauptilboð.

  Fundargerðir

  • 1801218 – Fundargerðir 2018, til kynningar í bæjarstjórn.

   Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 9. febr. sl.
   Fundargerð fræðsluráðs frá 7.febr. sl.
   a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 31.jan.sl.
   Fundargerð fjölskylduráðs frá 9. febr. s.l.
   Fundargerð bæjarráðs frá 8. febr. s.l.
   a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 31.jan. sl.
   b. Fundargerð heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 29.jan. sl.
   c. Fundargerð menningar- og ferðamálanefndar 30. jan. sl
   d.Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga frá 26.jan. sl.
   e. Fundargerðir stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 20.okt.,29.nóv. og 15.des. sl.
   f. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 26.jan. sl.
   g. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19.jan. sl.
   Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 7.febr.sl.
   a. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 26.jan.sl.
   b. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19.jan.sl.
   Fundargerð forsetanefndar frá 12.febr. sl.

Ábendingagátt