Deildarstjóri á unglingastigi – Hraunvallaskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 03.05.2024

Umsóknarfrestur til: 17.05.2024

Tengiliður: Lars Jóhann Imsland Hilmarsson

 

Hraunvallaskóli auglýsir eftir deildarstjóra á unglingastigi

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta – samvinna – ábyrgð.

Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn. Deildarstjóri situr í stjórnunarteymi skólans. Hann er faglegur leiðtogi og stýrir starfi á unglingastigi (8.-10. bekk).

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stýrir daglegu starfi í unglingadeild í samvinnu við skólastjórnendur og kennara.
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni æskileg
 • Metnaðarfull skólasýn og brennandi áhugi að starfa í skapandi umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Þekking og færni á teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2024

Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð.

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024.  Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is  eða í síma 590 2800.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru öll kyn hvött til að sækja um starfið.

 

Önnur störf