Deildarstjóri á yngsta stig í afleysingum – Skarðshlíðarskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 31.05.2023

Umsóknarfrestur til: 14.06.2023

Tengiliður: Ingibjörg Magnúsdóttir

Skarðshlíðarskóli óskar eftir drífandi og kraftmiklum deildarstjóra til að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi. Gildi skólans eru samvinna, vinátta og þrautseigja. 

Í Skarðshlíðarskóla eru áhugasamir og skemmtilegir nemendur, metnaðarfullt starfsfólk og öflugur foreldrahópur. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda, teymiskennslu, fjölbreytta kennsluhætti, SMT skólafærni og að allir nemendur nái góðum árangri í leik og starfi. Mílan er órjúfanlegur hluti af skólastarfinu en í því felst að nemendur og starfsfólk fer út daglega og gengur, skokkar eða hleypur í 15 mínútur. 

Innleiðing á UDL (Universal Design for Learning) hófst haustið 2020. UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám. 

Skarðshlíðarskóli er heildstæður grunnskóli með nemendur í 1. til 10.bekk. Þegar hverfið verður fullbyggt verða um 450 til 500 nemendur í skólanum. Skólahúsnæðið er glæsilegt og er skólinn vel tækjum búinn, með íþróttahús, útibú frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og fjögurra deilda leikskóli í samtengdu skólahúsnæði.  

Helstu verkefni:

 • Annast deildarstjórn á yngsta stigi
 • Hefur yfirumsjón með verkefnum innan kennslustigs
 • Leiða námsmatsvinnu
 • Tekur á hegðunarvanda nemenda á kennslustigi
 • Taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu og mótun á skólastarfi 
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Vinna að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og /eða uppeldis- eða kennslufræði er kostur
 • Haldgóð þekking á kennslufræði námsgreina á yngri- og miðstigi og kennslureynsla
 • Mjög góð þekking og reynsla af fjölbreyttu námsmati
 • Haldgóð þekking á MENTOR, sérstaklega námsmatshlutanum
 • Leikni í fjölbreyttum kennsluháttum, námsaðlögun og samþættingu
 • Þekking og reynsla af SMT er kostur
 • Leiðtoga- og skipulagshæfni
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góða íslenskukunnátta

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2023 til 31.12.2023

Skilyrði við ráðningu er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð 

 Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Magnúsdóttir, skólastjóri, í síma 6645871 eða í tölvupósti ingibjorg@skardshlidarskoli.is   

 Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2023.  

 Greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins. 

Önnur störf