Deildarstjóri – Leikskólinn Vesturkot

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 22.11.2022

Umsóknarfrestur til: 06.12.2022

Tengiliður: saerunth@hafnarfjordur.is

Leikskólinn Vesturkot óskar eftir að ráða deildarstjóra.

Um er að ræða 100% starf. Reiknað með að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.

Leikskólinn Vesturkot er þriggja deilda að verða fjögra deilda, staðsettur á Holtinu þar sem stutt er í ósnortna náttúruna. Stefna leikskólans tekur mið af lærdómsamfélaginu þar sem áhersla er lögð á að allir séu virkir þátttakendur í að móta og þróa skólastarfið. Einkunnarorð leikskólans eru lífsgleði, leikur og leikni. Við eflum lífsgleði með jákvæðu viðhorfi og samskiptum, aukum leikni og færni í gegnum leikinn og að nemendur fái að takast sjálf á við verkefnin með okkar stuðningi. Unnið er samkvæmt SMT skólafærni þar sem lögð er áhersla á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæð og uppbyggileg samskipti. 

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum
 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl
 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Fáist ekki starfsmenn með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, þó þeir hafi ekki kennsluréttindi.

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Upplýsingar um starfið veita Særún Þorláksdóttir leikskólastjóri saerunth@hafnarfjordur.is og Inga Þóra Ásdísardóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 565-0220 og netfang skólans er vesturkot@hafnarfjordur.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitafélaga og KÍ v/Félags leikskólakennara.

Umsóknarfrestur til 6. des nk.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf