Deildarstjóri – Leikskólinn Víðivellir

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 15.05.2024

Umsóknarfrestur til: 29.05.2024

Tengiliður: Svanhildur Birkisdóttir

Leikskólinn Víðivellir auglýsir eftir deildarstjóra í fullt starf. Þarf að geta hafið störf í ágúst 2024 eða eftir samkomulagi.

Leikskólinn Víðivellir er fyrsti leikskólinn sem Hafnarfjarðarbær rekur og tók til starfa árið 1977. Víðivellir er fjögurra deilda leikskóli. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á inngildandi leikskólastarf og í skólanum er góð aðstaða og sérþekking á að mæta þörfum margbreytilegs barnahóps. Leikskólinn er staðsettur við skemmtileg útivistarsvæði, stutt er í fjöru og hraun. Auk þess er lögð sérstök áhersla á vinnu með orðaforðanámskrá leikskólans, tákn með tali og skipulagða hreyfingu.

Á Víðivöllum starfar áhugasamur og metnaðarfullur hópur leikskólakennara, þroskaþjálfa, starfsmanna með aðra háskólamenntun og leikskóla- og frístundaliða. Lögð er sérstök áhersla á öfluga og samþætta þjónustu við þau börn sem þurfa á að halda og fjölskyldur þeirra og er skólinn í nánu samstarfi við sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, talmeinafræðinga og aðra sérfræðinga. Lagt er mikið upp úr því að hvert barn fái að njóta sín á sínum forsendum í barnahópnum.

Leikskólar Hafnarfjarðar hafa innleitt betri vinnutíma sem miðast við 36 stunda vinnuviku fyrir allt starfsfólk. Starfsfólk í Félagi leikskólakennara og Þroskaþjálfafélaginu hefur kosið fyrirkomulag sem felur í sér að starfsár þeirra er sambærilegt starfsári grunnskólakennara. Þessir starfsmenn taka því út vinnutímastyttingu í kringum jól og áramót, þegar vetrarfrí er í grunnskólum, í dymbilviku og með lengri fjarveru á sumrin.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi
 • Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (í leik-grunn- eða framhaldsskóla sbr. eitt leyfisbréf)
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • Samgöngustyrkur 
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Skilyrði við ráðningu er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Fáist ekki starfsmenn með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, þó þeir hafi ekki kennsluréttindi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Félag leikskólakennara.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Birkisdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 555-3599

Umsóknarfrestur til 29. maí 2024

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf