Forfallakennari – Hraunvallaskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 15.11.2023

Umsóknarfrestur til: 20.12.2023

Tengiliður: Lars Jóhann Imsland Hilmarsson

Hraunvallaskóli auglýsir eftir kennara til að sinna tilfallandi og/eða fastri forfallakennslu á yngsta, mið- og unglingastigi

Hraunvallaskóli hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta, samvinna og ábyrgð.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast tilfallandi og/eða fastri forfallakennslu á unglingastigi (áhersla á bóklegar greinar líkt og íslensku) og/eða yngsta stigi (umsjónarkennsla).
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagfólk skólans
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Vinnur eftir SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.
 • Skýr skuldbinding gagnvart stefnu og áherslum skólans

Mennunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af kennslu í grunnskóla æskileg
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi

Starfshlutfall er frá 30- 100% eftir samkomulagi. Óskað er eftir að starfsmaður hefji störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is, Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 20. desember 2023.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Önnur störf