Forfallakennari – Setbergsskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 06.12.2023

Umsóknarfrestur til: 20.12.2023

Tengiliður: María Pálmadóttir

Setbergsskóli óskar eftir forfallakennara.

Forfallakennari sinnir tilfallandi og/eða fastri forfallakennslu á yngsta, mið- og unglingastigi. 

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 420 auk þess sem starfrækt er sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á sköpun, fjölbreytt námsumhverfi, vellíðan, læsi, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. – 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast forfallakennslu
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagaðila
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum
 • Er í samstarfi við starfsfólk sérdeildar vegna nemenda með einhverfu

Menntunar – og hæfnikröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Haldgóð þekking á kennslufærði námsgreina á yngsta- og miðstigi
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góð íslenskukunnátta

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2023.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is.

 Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf