Forstöðumaður óskast í starf á heimili fatlaðs fólks í Hafnarfirði

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 05.07.2024

Umsóknarfrestur til: 22.07.2024

Tengiliður: Hrönn Hilmarsdóttir

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks þar sem fimm íbúar búa. Um er að ræða 100% starf. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Áhersla er á velferð íbúa í öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á sjálfstætt líf með virðingu og virk samskipti við íbúa að leiðarljósi. Unnið er eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar.

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Faglegt starf og þjónusta við íbúa
 • Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
 • Fjármál og eftirliti með þeim
 • Innkaup fyrir heimilið
 • Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. rekstrar- og fjárhagsáætlunar
 • Einkafjármunir íbúa og heimilssjóður, samkvæmt umboði
 • Meðferð gagna og upplýsinga
 • Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir, samning sameinuðu þjóðanna, stefnur og samþykkta verkferla

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Masterspróf, eða viðamikil reynsla af stjórnun
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ára starfsreynsla æskileg
 • Leiðtogafærni og geta til að aðlagast breyttum aðstæðum
 • Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum
 • Góð tölvukunnátta
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 
 • Mjög góð samskiptahæfni, samstarfshæfni og þjónustulund
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við BHM.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, hronnhilmars@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2024.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins

Önnur störf