Grunnskólakennari í Bjarg, móttökudeild – Hvaleyrarskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 13.05.2024

Umsóknarfrestur til: 28.05.2024

Tengiliður: Kristinn Guðlaugsson

Hvaleyrarskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennarar í Bjarg, móttökudeild fyrir börn í leit að alþjóðlegri vernd.

Í Hvaleyrarskóla eru um 400 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, kurteisi og samvinna og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Hvaleyrarskóli er skóli margbreytileikans þar sem lögð er rækt við fjölmenningu.

Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT, Olweus og markvissar málörvunar ásamt áherslu á skák- og sviðslistarkennslu.

Nánari upplýsingar um skólann má einnig finna á heimasíðunni http://www.hvaleyrarskoli.is.

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna kennslu í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • Undirbúa nemendur fyrir nám í almennum bekk.
 • Mæta nemendum af hlýju og skilningi í þeirra erfiðu aðstæðum.
 • Áhersla á að kenna nemendum íslensku, stærðfræði, ensku, útikennslu og lífsleikni.
 • Hvetja nemendur til að lesa á sínu móðurmáli og nota tungumálið sem stuðning við íslenskukennslu.
 • Aðlaga nemendur eins og kostur er að íslensku samfélagi. 
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Reynsla af kennslu í grunnskóla og/eða kennslu íslensku sem annars tungumáls æskileg.
 • Uppbyggjandi í samskiptum, ríkur sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi og vera opinn fyrir fjölbreyttum kennsluháttum.
 • Mjög góð íslenskukunnátta.
 • Lipurð og jákvæðni í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
 • Víðtæk tölvukunnátta og góð þekking á G-suite og Mentor.
 • Áhugi á teymiskennslu og þverfaglegu samstarfi.

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri, kristinn@hvaleyrarskoli.is í síma 664-5833, Alda Guðrún Áskelsdóttir, deildarstjóri Bjargs, aldaa@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5860 eða í síma skólans 565-0200.

Greinargóð ferilskrá fylgi umsókn.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2024. 
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf