Kennari í sérdeild – Lækjarskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 03.05.2024

Umsóknarfrestur til: 17.05.2024

Tengiliður: Dögg Gunnarsdóttir

Lækjarskóli auglýsir eftir kennara í sérdeild í 100% starf.

 

Lækjarskóli á sér sögu allt aftur til ársins 1877 og er staðsettur í fallegu og grónu umhverfi við Lækinn í Hafnarfirði. Reist var ný skólabygging, björt og rúmgóð, og tekin í notkun árið 2002. Hér er meðal annars að finna bæði sundlaug og íþróttahús. Nemendur eru um 450 talsins. Allir nemendur frá 5. -10. bekk hafa eigin spjaldtölvu til afnota. 

Undanfarið skólaár höfum við unnið markvisst með fjögur meginmarkmið: Samstarf heimils og skóla, heilbrigði og vellíðan, aukinn árangur nemenda og altæka hönnun náms (UDL).

 

Einkunnarorð Lækjarskóla eru ábyrgð, virðing og öryggi, og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Unnið er samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæðan skólabrag. 

 

Fyrir nokkru hófst innleiðing á Universal Design for Learning (UDL). UDL er aðferðafræði sem er byggð á rannsóknum David Rose (Boston Harvard,1984). UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám og er tilgangurinn að útrýma hindrunum sem standa í vegi fyrir árangri nemenda. 

 

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna kennslu í sérdeild í samvinnu við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun í sérkennslufræðum er kostur eða sambærileg menntun
 • Kennslureynsla í sérdeild kostur
 • Reynsla og þekking á fjölbreyttum kennsluaðferðum
 • Færni í gerð sjónræns skipulags kostur 
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Áhugi á teymiskennslu og þverfaglegu samstarfi
 • Víðtæk tölvukunnátta
 • Mjög góð íslenskukunnátta
 • Stundvísi og samviskusemi

Skilyrði við ráðningu er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Dögg Gunnarsdóttir, skólastjóri í síma 6645877 dogg@laekjarskoli.is eða Arna B. Arnardóttir, aðstoðarskólastjóri, arna@laekjarskoli.is

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf