Kennari í tónmennt – Hvaleyrarskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 10.05.2024

Umsóknarfrestur til: 26.05.2024

Tengiliður: Kristinn Guðlaugsson

Hvaleyrarskóli óskar eftir að ráða kennara í tónmennt fyrir skólaárið 2024-2025.
Um er að ræða 50-70% starf vegna leyfis

Í Hvaleyrarskóla eru um 400 nemendur í 1.-10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, kurteisi og samvinna og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Hvaleyrarskóli er skóli margbreytileikans þar sem lögð er rækt við fjölmenningu.

Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT, Olweus, markvissar málörvunar og byrjendalæsis ásamt áherslu á skák- og sviðslistir/danskennslu.

Nánari upplýsingar um skólann má einnig finna á heimasíðunni http://www.hvaleyrarskoli.is.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu í tónmennt á yngsta- og miðstigi í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk með áherslu á teymisvinnu.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Haldgóð þekking á kennslufræði námsgreina á yngsta stigi og lestrarkennslu
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Mjög góð íslenskukunnátta
 • Lipurð og jákvæðni í samskiptum og sveigjanleiki í starfi
 • Víðtæk tölvukunnátta og góð þekking á G-suite og Mentor
 • Áhugi á teymiskennslu og þverfaglegu samstarfi

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri, kristinn@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5833 eða Vala Stefánsdóttir, aðstoðarskólastjóri, vala@hvaleyrarskoli.is í síma 868 6859. Sími skólans er 565 0200.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2024. Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024.

Greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf