Kennari í unglingadeild í afleysingar út skólaárið- Skarðshlíðarskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 08.02.2024

Umsóknarfrestur til: 22.02.2024

Tengiliður: Ingibjörg Magnúsdóttir

Við auglýsum eftir kennara í íslensku, samfélagsfræði og náttúrufræði til að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi með okkur veturinn 2023 – 2024.

Gildi skólans eru samvinna, vinátta og þrautseigja.

Í Skarðshlíðarskóla eru áhugasamir og skemmtilegir nemendur, metnaðarfullt starfsfólk og öflugur foreldrahópur. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda, teymiskennslu, fjölbreytta kennsluhætti, SMT skólafærni og að allir nemendur nái góðum árangri í leik og starfi. Mílan er órjúfanlegur hluti af skólastarfinu en í því felst að nemendur og starfsfólk fer út daglega og gengur, skokkar eða hleypur í 15 mínútur.

Innleiðing á UDL (Universal Design for Learning) hófst haustið 2020. UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám.

Skarðshlíðarskóli er heildstæður grunnskóli með nemendur í 1. til 10.bekk. Þegar hverfið verður fullbyggt verða um 450 til 500 nemendur í skólanum. Skólahúsnæðið er glæsilegt og er skólinn vel tækjum búinn, með íþróttahús, útibú frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og fjögurra deilda leikskóli í samtengdu skólahúsnæði. 

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Kenna íslensku, samfélagsfræði og náttúrufræði í 8.bekk
 • Taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu og mótum á skólastarfi
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Vinna að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Haldgóð þekking á kennslufræði 
 • Leikni í fjölbreyttum kennsluháttum
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góða íslenskukunnátta

 

Skilyrði fyrir ráðningu er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst!

Nánari upplýsingar gefur Ingibjörg Magnúsdóttir, skólastjóri, í síma 6645871 eða í tölvupósti ingibjorg@skardshlidarskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 22.febrúar 2024.

Greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Önnur störf