Kennari – Leikskólinn Smáralundur

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 04.07.2024

Umsóknarfrestur til: 18.07.2024

Tengiliður: Inga Fríða Tryggvadóttir

Leikskólinn Smáralundur auglýsir eftir leikskólakennara í fullt starf

Leikskólinn Smáralundur hefur verið heilsueflandi leikskóli frá árinu 2016.

Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing, hollusta og vellíðan. Leikskólinn leggur mikla áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi. Með því er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar.

Okkar markmið eru að efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem hvetur til hreyfingar. Þá stuðlar leikskólinn að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum mat. Vellíðan birtist í því að ýta undir jákvæða sjálfsvitund og trú á eigin getu.

Leikskólinn er SMT- skóli.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna
 • Að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs
 • Að taka þátt í foreldrasamstarfi í samráði við deildarstjóra
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af uppeldis og kennslustörfum
 • Góð færni í samskiptum
 • Einlægur áhugi fyrir velgengni allra barna
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta 

Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019. Við hvetjum áhugasama til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Fríða Tryggvadóttir leikskólastjóri og Dadda S. Árnadóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma: 565 4493 smaralundur@hafnarfjordur.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 18.07. 2024

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá, menntunargögn og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Fríðindi í starfi:

 • Menningarkort – bókasafnskort
 • Heilsuræktarstyrkur
 • Sundkort
 • Afsláttur af leikskólagjöldum

Önnur störf