Leikskóla- og frístundaliði – Hörðuvellir

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 18.09.2023

Umsóknarfrestur til: 02.10.2023

Tengiliður: Sigþrúður Sigurþórsdóttir

Leikskólinn Hörðuvellir að ráða leikskóla- og frístundaliða í fullt starf og hlutastarf. Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem hefur reynslu af vinnu með börnum.  

Leikskólinn er fjögurra deilda með 75 börn. Hörðuvellir eru á fallegum útsýnisstað við lækinn.

Einkunnarorð leikskólans er: Leikur – Reynsla – Þekking.

Leikskólar Hafnarfjarðar hafa innleitt betri vinnutíma sem miðast við 36 stunda vinnuviku fyrir allt starfsfólk.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Sinnir uppeldi og menntun barna á leikskóla undir leiðsögn og stjórn deildarstjóra og stjórnenda leikskóla. 
 • Fylgist með og aðstoðar börn í leik og starfi. 
 • Tekur þátt í leikskóla- og frístundastarfi innan leikskólans og öðrum þeim störfum sem fram fara innan skóladagsins. 
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt og kemur að hugmyndavinnu og skipulagi á tómstunda- og frístundastarfi innan leikskólans. 
 • Aðstoðar börn á matmálstímum og sinnir undirbúningi og frágangi.   
 • Vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna undir stjórn deildarstjóra. Situr fundi með foreldrum sem haldnir eru á vegum leikskólans. 
 • Er til stuðnings og aðstoðar við sérfræðinga sem starfa með og sinna börnum með sértækan vanda, eða börnum með einhvers konar fötlun, röskun og /eða sérþarfir (þegar við á)
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðalnámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af uppeldis- eða kennslustörfum æskileg
 • Reynsla af sambærilegum störfum á leikskóla kostur
 • Áhugi á faglegu starfi með börnum
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 • Sjálfstæði í starfi og faglegur metnaður
 • Geta til að aðlagast breytilegum aðstæðum og vinna undir álagi
 • Góð íslenskukunnátta

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • Samgöngustyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum 
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort
 • Stuðningur til menntunar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Sigurþórsdóttir leikskólastjóri, sigthrudur@hafnarfjordur.is, eða í síma 555-0721

Fáist faglærður kennari til starfa, nýtur hann forgangs í starfið á grundvelli laga nr. 95/2019. Við hvetjum kennara til að sækja um. Leyfisbréf kennara fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Verkalýðsfélagið Hlíf, eða KÍ ef kennaramenntaður einstaklingur sækir um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 02.10. 2023

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf