Leikskóla- og frístundaliði – Hraunvallaleikskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 12.09.2023

Umsóknarfrestur til: 26.09.2023

Tengiliður: Guðbjörg Hjaltadóttir

Hraunvallaleikskóli leitar að starfsmanni í leikskóla í 50-100% starf. Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem hafa reynslu af vinnu með börnum.  

Hraunvallaleikskóli er sex deilda leikskóli staðsettur á Völlunum í Hafnarfirði þar sem stutt er í ósnortna náttúru. Leikskólinn vinnur eftir hugmyndafræði John Dewey og einkennist leikskólastarfið af fjölmenningu þar sem m.a. er virðing borin fyrir einstaklingnum, menningu og uppruna hans og allir hafa sama tækifæri til náms. Leikskólinn vinnur að þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun. Mjög gott samstarf er við Hraunvallaskóla en leikskólinn er í sama húsnæði og grunnskólinn. Gildi leikskólans eru vinátta, samvinna og ábyrgð sem endurspegla allt starf leikskólans.

Leitað er eftir áhugasömum og ábyrgum einstaklingum sem hafa metnað fyrir starfinu.

Leikskólar Hafnarfjarðar hafa innleitt betri vinnutíma sem miðast við 36 stunda vinnuviku fyrir allt starfsfólk.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barna sem yfirmaður felur honum.
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt í faglegu starfi undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðaðlámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af leikskólastarfi eða öðrum störfum með börnum æskileg.
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar.
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Jákvæðni, lausnamiðun og sveigjanleiki.
 • Góð íslenskukunnátta. 

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg leikskólastjóri gudbjorgh@hraunvallaskoli.is eða í síma 6645844.

Fáist faglærður kennari til starfa, nýtur hann forgangs í starfið á grundvelli laga nr. 95/2019. Við hvetjum kennara til að sækja um. Leyfisbréf kennara fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Verkalýðsfélagið Hlíf, eða KÍ ef kennaramenntaður einstaklingur sækir um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. september.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort
 • Samgöngustyrkur

Önnur störf