Leikskólastjóri – Arnarberg

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 16.11.2022

Umsóknarfrestur til: 07.12.2022

Tengiliður: Árný Steindóra Steindórsdóttir

Öflugur og faglegur leiðtogi óskast í stöðu leikskólastjóra í leikskólann Arnarberg. Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir góðum samstarfshæfileikum, er lausnamiðaður og hefur skýra framtíðarsýn um að viðhalda metnaðarfullu leikskólastarfi. Leikskólinn Arnarberg er staðsettur í hjarta Hafnarfjarðar, rétt við miðbæinn. Leikskólinn tók til starfa í núverandi mynd árið 2003. Í leikskólanum dvelja alls 80 börn á fjórum deildum. Í Arnarbergi hefur aðaláherslan verið lögð á læsi í sinni víðustu merkingu – Einkunnarorð skólans eru „Læsi er leikur“.

Í Hafnarfirði eru íbúar um 30.000 og rekur sveitarfélagið 17 leikskóla og er með þjónustusamning við einn til viðbótar. Hafnarfjarðarbær er heilsueflandi vinnustaður og styður við heilsueflingu starfsmanna sinna með fjölbreyttum hætti.

Markmið mennta- og lýðheilsusviðs er að vera faglegt og framsækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum og veita börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi sem hefur velferð íbúa að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags
 • Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans
 • Ber rekstrarlega ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar
 • Sér um ráðningar starfsmanna, gerð ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, skipuleggur vinnutíma starfsmanna og vinnutilhögun
 • Veitir leikskólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða menntunarfræða
 • Stjórnunarreynsla og víðtæk þekking/reynsla af leikskólastarfi
 • Leiðtogafærni
 • Áhugi á skólaþróun og faglegur metnaður
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Þekking á rekstri og opinberri stjórnsýslu
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum kerfum

Nánari upplýsingar veitir Árný Steindóra Steindórsdóttir sviðsstjóri arnyst@hafnarfjordur.is sími: 5855500

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Umsóknarfrestur framlengdur til og með 7. desember n.k.

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og hæfni til að sinna starfi leikskólastjóra ásamt afriti af prófskírteini.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynja í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins

Önnur störf