Leikskólastjóri – Vesturkot

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 04.07.2024

Umsóknarfrestur til: 18.07.2024

Tengiliður: Árný S Steindórsdóttir

Öflugur og faglegur leiðtogi óskast í stöðu leikskólastjóra í leikskólann Vesturkot. Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir góðum samstarfshæfileikum, er lausnamiðaður og hefur skýra framtíðarsýn um að viðhalda metnaðarfullu leikskólastarfi. 

Í leikskólanum Vesturkoti sem staðsettur er á Hvaleyrarholti eru fjórar deildir. Stefna leikskólans tekur mið af lærdómsamfélaginu þar sem áhersla er lögð á að allir séu virkir þátttakendur í að móta og þróa skólastarfið og lögð er áhersla á teymisvinnu. Einkunnarorð leikskólans eru lífsgleði, leikur og leikni. Unnið er samkvæmt SMT skólafærni þar sem lögð er áhersla á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt og skapa jákvæð og uppbyggileg samskipti. Skólinn er heilsueflandi vinnustaður, vináttuleikskóli og unnið er að snemmtækri íhlutun í málþroska barna. Frá Vesturkoti er stutt í ósnortna náttúru og umhverfismennt er hluti af námskrá.

Í Hafnarfirði eru íbúar um 30.000, sveitarfélagið rekur 17 leikskóla og er með þjónustusamning við einn til viðbótar. Hafnarfjarðarbær er heilsueflandi vinnustaður og styður við heilsueflingu starfsmanna sinna með fjölbreyttum hætti.

Markmið mennta- og lýðheilsusviðs er að vera faglegt og framsækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum og veita börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi sem hefur velferð íbúa að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags
 • Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans
 • Ber rekstrarlega ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar
 • Sér um ráðningar starfsmanna, gerð ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, skipuleggur vinnutíma starfsmanna og vinnutilhögun
 • Veitir leikskólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða menntunarfræða
 • Stjórnunarreynsla og víðtæk þekking/reynsla af leikskólastarfi
 • Leiðtogafærni
 • Áhugi á skólaþróun og faglegur metnaður
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Þekking á rekstri og opinberri stjórnsýslu
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum kerfum

Nánari upplýsingar veitir Árný Steindórsdóttir, deildarstjóri leikskólamála, arnyst@hafnarfjordur.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2024

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og hæfni til að sinna starfi leikskólastjóra ásamt afriti af prófskírteini.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynja í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf