Sálfræðingur – Barnavernd

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 15.05.2024

Umsóknarfrestur til: 30.05.2024

Tengiliður: Helena Unnarsdóttir

Fjölskyldu- og barnamálasvið Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa innan barnaverndar. Um er að ræða 100% stöðugildi og tímabundið í eitt ár. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem, ekki síðar en 1. september nk. 

Hafnarfjarðarbær vinnur eftir lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og hefur frá árinu 2017 þróað verklag í snemmbærum stuðningi í þjónustu við leik- og grunnskólabörn sveitafélagsins. Áhersla er lögð á samþætta þjónustu við börn og fjölskyldur á fyrri stigum með aukinni samvinnu aðila í nærumhverfinu.

Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á metnaðarfullt og faglegt starf í þágu bæjarbúa.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Meðferðarviðtöl við foreldra og börn á aldrinum 4-18 ára þar sem unnið er með ákveðinn vanda og/eða samskipti milli barns og foreldra
 • Stuðningsviðtöl við börn þar sem þeim er fylgt eftir vegna vistunar utan heimilis
 • Handleiðsla fyrir fósturforeldra
 • Þátttaka í meðferðarfundum barnaverndar. Sálfræðingur er leiðbeinandi sérfræðingur á fundunum
 • Aðkoma að vinnslu þungra barnaverndarmála
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Gerð er krafa um  að sálfræðingur sé með starfsleyfi á Íslandi og MSc eða Cand. Pscyh prófgráðu
 • Þekking og reynsla á sviði klínískrar sálfræði
 • Þekking og reynsla af meðferðarvinnu með börnum og foreldrum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
 • Jákvæðni, áreiðanleiki og traust vinnubrögð
 • Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í ræðu og riti
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Góð tölvukunnátta
 • Þekking á lögum og reglugerðum sem snúa að málaflokknum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Helena Unnarsdóttir, deildarstjóri barnaverndar Hafnarfjarðar helenau@hafnarfjordur.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við Sálfræðingafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til 30. maí nk.

Ferilskrá, kynningarbréf og starfsréttindi fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf