Sérkennari – Hraunvallaleikskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 21.11.2022

Umsóknarfrestur til: 05.12.2022

Tengiliður: gudbjorgh@hraunvallaskoli.is

Vegna stækkunar leikskólans vantar okkur sérkennara til starfa.

Hraunvallaleikskólinn óskar eftir að ráða sérkennara í fullt starf. Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af sérkennslu með börnum, sbr. lög nr. 95/2019. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, þó þeir hafi ekki kennsluréttindi.

Hraunvallaleikskóli er nú fjögurra deilda leikskóli staðsettur á Völlunum í Hafnarfirði þar sem stutt er í ósnortna náttúru. Frá og með haustinu verður hann sex deilda leikskóli. Leikskólinn vinnur eftir hugmyndafræði John Dewey og einkennist leikskólastarfið af fjölmenningu þar sem m.a. er virðing borin fyrir einstaklingnum, menningu og uppruna hans og allir hafa sama tækifæri til náms. Leikskólinn starfar eftir hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun. Mjög gott samstarf er við Hraunvallaskóla en leikskólinn er í sama húsnæði og grunnskólinn. Gildi leikskólans eru vinátta, samvinna og ábyrgð sem endurspegla allt starf leikskólans.

Leitað er eftir áhugasömum og ábyrgum einstaklingi sem hefur metnað fyrir starfinu.

Starfið er laust nú þegar eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna, þ.m.t að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi í samstarfi við deildarstjóra.
 • Veita leikskólabörnum stuðning í daglegu starfi leikskólans
 • Skipuleggur og heldur utan um sérkennslu í nánu samstarfi við sérkennslustjóra
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem sérkennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
 • Góð samskiptahæfni.
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg leikskólastjóri gudbjorgh@hraunvallaskoli.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 5. desember 2022

 Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf