Sérkennari – Hraunvallaskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 18.09.2023

Umsóknarfrestur til: 02.10.2023

Tengiliður: Lars J. Imsland

Hraunvallaskóli auglýsir eftir sérkennara til að sinna sérkennslu skólaárið 2023-2024

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta – samvinna – ábyrgð.

Sérkennari er hluti af sérkennsluteymi skólans og vinnur í nánu samstarfi við umsjónarkennara að námi barna með sérþarfir.  

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast sérkennslu í skólanum með áherslu á unglingastig. Helstu kennslugreinar eru íslenska og stærðfræði
 •  Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 •  Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 •  Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða æskileg
 •  Reynsla af sérkennslu æskileg
 •  Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 •  Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 •  Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 •  Stundvísi og samviskusemi
 •  Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is, Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800.

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2023

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf