Skóla- og frístundaliðar í frístundaheimilið Lækjarsel – Lækjarskóli 

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 18.09.2023

Umsóknarfrestur til: 02.10.2023

Tengiliður: Bjarnveig Dagsdóttir

Lækjarskóli óskar eftir að ráða skóla- og frístundaliða í 30 – 50% starf fyrir skólaárið 2023-2024 í frístundaheimilið Lækjarsel. 

Um er að ræða starf sem felur í sér stuðning og aðstoð við nemendur í frístundaheimilinu Lækjarseli eftir hádegi alla virka daga. Eftir að hefðbundnum skóla lýkur geta nemendur í 1. – 4. bekk farið í frístundaheimilið Lækjarsel. Starfsemi Lækjarsels er í skólanum. Lækjarsel býður upp á fjölbreytt tómstundastarf til klukkan 17:00, alla virka daga, óháð getu, þroska eða fötlun barna. Sérstök áhersla er lögð á að koma til móts við alla hópa. 

Lækjarskóli á sér sögu allt aftur til ársins 1877 og er staðsettur í fallegu og grónu umhverfi við Lækinn í Hafnarfirði. Reist var ný skólabygging, björt og rúmgóð, og tekin í notkun árið 2002. Hér er meðal annars að finna bæði sundlaug og íþróttahús. Nemendur eru tæplega 500 talsins, þar af tæplega 170 á yngsta stigi.

Einkunnarorð Lækjarskóla eru ábyrgð, virðing og öryggi, og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Unnið er samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæðan skólabrag.  

 

Næsti yfirmaður er deildarstjóri tómstundamiðstöðvar í Lækjarskóla.  

Í tómstundamiðstöðinni er starfsemi frístundaheimilis fyrir 6-9 ára börn og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Starfar með nemendum með sértækan vanda 
 • Aðstoðar við almennt bekkjarstarf undir leiðsögn kennara 
 • Starfar í frístundaheimili og á sumar- og leikjanámskeiðum 
 • Tekur á móti nemendum og aðstoðar 
 • Sinnir gangavörslu og eftirliti með húsnæði og búnaði, heldur göngum og snyrtingum snyrtilegum yfir daginn 
 • Aðstoðar í matsal og við undirbúning matmálstíma 
 • Fylgist með og aðstoðar börnin í leik og starfi 
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Reynsla af starfi með börnum er æskileg 
 • Íslenskukunnátta skilyrði 
 • Almenn tölvukunnátta 
 • Mikill áhugi og metnaður til að starfa með börnum 
 • Uppbyggjandi í samskiptum, sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 • Stundvísi og samviskusemi 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarnveig Dagsdóttir, deildarstjóri Tómstundamiðstöðvar í gegnum netfangið bjarnveig@laekjarskoli.is eða Guðbjörg Dögg Gunnarsdóttir skólastjóri, dogg@laekjarskoli.is.

Umsóknarfrestur til og með 2. október 2023.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar. 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika. 

Önnur störf