Skóla- og frístundaliði í frístundaheimilið Tröllaheima – Áslandsskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 12.09.2023

Umsóknarfrestur til: 26.09.2023

Tengiliður: Eva Björk Jónsdóttir

Skóla- og frístundaliði í fyrir skólaárið 2023-2024

Áslandsskóli óskar eftir að ráða skóla- og frístundaliða í 50% starf á frístundaheimilið Tröllaheima.

 

Um er að ræða hlutastarf sem felur í sér stuðning og aðstoð við nemendur í 1. – 4. bekk í frístundaheimilinu Tröllaheimum eftir hádegi virka daga frá kl. 13:00 til kl. 17:00. Starfið hentar vel sem aukavinna með námi eða öðru starfi. 

 

Tröllaheimar býður upp á fjölbreytt tómstundarstarf þar sem áhersla er lögð á að bjóða upp á skipulagðar tómstundir við hæfi hvers og eins. Á skipulagsdögum skólans og virkum dögum í jóla- og páskafríi er frístundaheimilið opið frá kl. 8:00 til kl. 17:00.

 

Áslandsskóli var stofnaður árið 2001 og eru um 450 nemendur í skólanum. Einkunnarorð skólans eru samvinna, ábyrgð, tillitsemi og traust. Í skólanum er unnið eftir SMT skólafærni þar sem lögð er áhersla á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun gaum, styrkja og efla jákvæð samskipti milli nemenda og skapa jákvæðan skólabrag.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Aðstoðar við faglegt starf með nemendum
 • Starfar samkvæmt leiðsögn frá næsta yfirmanni
 • Stuðlar að góðum aga og jákvæðum samskiptum
 • Tekur þátt í skipulagningu, undirbúningi og framkvæmd á fjölbreyttu tómstundastarfi
 • Stuðla að velferð ungmenna í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Leitast við að virkja sem flesta óháð getu eða þroska í fjölbreytt verkefni og taka fullan þátt í þeim verkefnum og viðburðum sem eru skipulögð
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu skóla- og frístundaliða og verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Áhugi á faglegu starfi með börnum og unglingum
 • Góð íslenskukunnátta
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Hæfni til að aðlagast breyttum aðstæðum
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Geta til að vinna undir álagi

 

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Eva Björk Jónsdóttir deildarstjóri Tómstundamiðstöðvar evabjork@aslandsskoli.is eða í síma 664-5785 og Unnur Elfa Guðmundsdóttir skólastjóri, unnur@aslandsskoli.is, eða í síma 585-4600.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 26.september 2023

Greinargóð ferilskrá fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins

Önnur störf