Skóla- og frístundaliði í Hraunsel – Hraunvallaskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 18.09.2023

Umsóknarfrestur til: 02.10.2023

Tengiliður: Lars Jóhann Imsland Hilmarsson

Hraunvallaskóli óskar eftir að ráða skóla- og frístundaliða í 30-50% starf fyrir skólaárið 2023-2024 í frístundaheimilið Hraunsel.

Um er að ræða starf sem felur í sér stuðning og aðstoð við nemendur í frístundaheimilinu Hraunseli eftir hádegi alla virka daga. Eftir að hefðbundnum skóla lýkur geta nemendur í 1. – 4. bekk farið í frístundaheimilið Hraunsel. Starfsemi Hraunsels er í skólanum.Hraunsel býður upp á fjölbreytt tómstundastarf til kl. 17:00, alla virka daga, óháð getu, þroska eða fötlun barna. Sérstök áhersla er lögð á að koma til móts við alla hópa. Möguleiki er á að auka starfshlutfall með því að sækja líka um starf skóla- og frístundaliða í Hraunvallaskóla.

Hraunvallaskóli hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta, samvinna og ábyrgð.

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni www.hraunvallaskoli.is

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Starfar með nemendum með sértækan vanda
 • Aðstoðar við almennt bekkjarstarf undir leiðsögn kennara
 • Starfar í frístundaheimili og á sumar- og leikjanámskeiðum
 • Tekur á móti nemendum og aðstoðar
 • Sinnir gangavörslu og eftirliti með húsnæði og búnaði, heldur göngum og snyrtingum              snyrtilegum yfir daginn
 • Aðstoðar í matsal og við undirbúning matmálstíma
 • Sinnir frímínútnagæslu, fylgd og gæslu í daglegu skólastarfi
 • Fylgist með og aðstoðar börnin í leik og starfi
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi með börnum er æskileg
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Almenn tölvukunnátta
 • Mikill áhugi og metnaður til að starfa með börnum
 • Uppbyggjandi í samskiptum, sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is , Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is og Sara Pálmadóttir deildarstjóri Tómstundamiðstöðvar sarap@hafnarfjordur.is eða í síma 590 2800.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2023

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika

Önnur störf