Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk – Arnarhraun

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 13.09.2023

Umsóknarfrestur til: 27.09.2023

Tengiliður: Arna Björg Arnardóttir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann á búsetukjarna fyrir fatlað fólk, sem staðsettur er miðsvæðis í bænum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulagsatriði.  

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúa stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja íbúa til félagslegrar virkni og þátttöku í samfélaginu
 • Sinna heimilisstörfum
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Íslenskukunnátta er skilyrði
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki í starfi
 • Líkamleg geta til þess að sinna verkefnum á vinnustað

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Arna Björg Arnardóttir, forstöðumaður í síma: 585-5769, netfang: arnabjorg@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðarbæjar.

Umsóknarfrestur 27. september 2023. 

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins

Önnur störf