Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk – Blikaás

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 01.03.2023

Umsóknarfrestur til: 30.03.2023

Tengiliður: Ellen Ragnheiður Jónsdóttir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmann í framtíðarstarf á heimilið Blikaás. Viðkomandi þarf að geta unnið morgun- kvöld- helgar- og næturvaktir. 

Heimilið leitar að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í 70% framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks að Blikaási 1. Frá 1. apríl 2023 Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á virðingu og virk samskipti við íbúa. Í boði er spennandi og skemmtilegt starf í vaktavinnu og fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf 
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd 
 • Almenn heimilisstörfum
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvætt viðmót
 • Samskipta- og samstarfshæfni
 • Framtakssemi og samviskusemi
 • Tillitssemi, nærgætni og sveigjanleiki í starfi 
 • Góð íslenskukunnátta

 Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri, en skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

 Upplýsingar um starfið veitir Ellen Jónsdóttir, forstöðumaður í síma: 555-6554/664-5728, netfang: ellen@hafnarfjordur.is 

 Umsóknarfrestur er til og með 15.03.2023

 Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

 Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins. 

Önnur störf