Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk – Hlutastarf – Svöluhraun

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 20.01.2023

Umsóknarfrestur til: 03.02.2023

Tengiliður: Guðrún Halldórsdóttir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann í lærdómsríkt hlutastarf á heimili fyrir fatlað fólk. Unnið er eftir hugmyndafræði, þjónandi leiðsagnar, með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Í boði er spennandi og skemmtilegt starf í vaktavinnu og fjölbreytt verkefni.

Um er að ræða framtíðarstarf í 40% starfshlutfalli, starfið er fjölbreytt og unnið er í vaktavinnu. Viðkomandi mun vinna vaktir eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita þjónustunotendum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd
 • Sinna heimilisstörfum
 • Önnur verkefni sem samkvæmt starfslýsingu og yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Líkamleg geta til þess að sinna verkefnum á vinnustað

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri, en skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Halldórsdóttir, forstöðukona í síma: 585-5768, 664-5798 netfang: gudrunha@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2023

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir

bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Önnur störf