Starfsmaður í helgarstarf- Lundur

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 25.01.2023

Umsóknarfrestur til: 08.02.2023

Tengiliður: Þórdís Rúriksdóttir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann á heimili fyrir fatlaðan einstakling, sem staðsett er í Setberginu. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf aðra hverja helgi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúa stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja íbúa til ýmissa tómstunda
 • Sinna heimilisstörfum
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Marktæka og góða starfsreynslu af sambærilegum störfum
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Líkamleg geta til þess að sinna krefjandi verkefnum á vinnustað

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri, en skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Rúriksdóttir, forstöðumaður í síma: 565-5100, netfang: thordisru@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðarbæjar.

Umsóknarfrestur 8.febrúar 2023. 

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins

Önnur störf