Starfsmaður í leikskóla, hlutastarf – Leikskólinn Vesturkot

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 22.11.2022

Umsóknarfrestur til: 06.12.2022

Tengiliður: Særún Þorláksdóttir

Leikskólinn Vesturkot leitar að starfsmanni í leikskóla í 40-50% hlutastarf eftir hádegi.

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem hefur reynslu af vinnu með börnum.  

Leikskólinn Vesturkot er þriggja deilda að verða fjögra deilda, staðsettur á Holtinu þar sem stutt er í ósnortna náttúruna. Stefna leikskólans tekur mið af lærdómsamfélaginu þar sem áhersla er lögð á að allir séu virkir þátttakendur í að móta og þróa skólastarfið. Einkunnarorð leikskólans eru lífsgleði, leikur og leikni. Við eflum lífsgleði með jákvæðu viðhorfi og samskiptum, aukum leikni og færni í gegnum leikinn og að nemendur fái að takast sjálf á við verkefnin með okkar stuðningi. Unnið er samkvæmt SMT skólafærni þar sem lögð er áhersla á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæð og uppbyggileg samskipti.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barna sem yfirmaður felur honum 
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinnur náið í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðaðlámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af uppeldis- eða kennslustörfum æskileg
 • Reynsla af starfi á leikskólum æskileg
 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Jákvæðni, lausnamiðun og sveigjanleiki
 • Góð íslenskukunnátta

Upplýsingar um starfið veita Særún Þorláksdóttir leikskólastjóri saerunth@hafnarfjordur.is og Inga Þóra Ásdísardóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 565-0220 og netfang skólans er vesturkot@hafnarfjordur.is

Fáist faglærður kennari til starfa, nýtur hann forgangs í starfið á grundvelli laga nr. 95/2019. Við hvetjum kennara til að sækja um. Leyfisbréf kennara fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Verkalýðsfélagið Hlíf, eða KÍ ef kennaramenntaður einstaklingur sækir um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Önnur störf