Starfsmaður í leikskóla – Hraunvallaleikskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 21.11.2022

Umsóknarfrestur til: 05.12.2022

Tengiliður: Guðbjörg Hjaltadóttir

Hraunvallaleikskóli leitar að starfsmanni í leikskóla í 50-100% starf. Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem hefur reynslu af vinnu með börnum.  

 

Hraunvallaleikskóli er sex deilda leikskóli staðsettur á Völlunum í Hafnarfirði þar sem stutt er í ósnortna náttúru. Leikskólinn vinnur eftir hugmyndafræði John Dewey og einkennist leikskólastarfið af fjölmenningu þar sem m.a. er virðing borin fyrir einstaklingnum, menningu og uppruna hans og allir hafa sama tækifæri til náms. Leikskólinn vinnur að þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun. Mjög gott samstarf er við Hraunvallaskóla en leikskólinn er í sama húsnæði og grunnskólinn. Gildi leikskólans eru vinátta, samvinna og ábyrgð sem endurspegla allt starf leikskólans.

Leitað er eftir áhugasömum og ábyrgum einstaklingum sem hafa metnað fyrir starfinu.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barna sem yfirmaður felur honum 
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinnur náið í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðaðlámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af uppeldis- eða kennslustörfum æskileg
 • Reynsla af starfi á leikskólum æskileg
 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Jákvæðni, lausnamiðun og sveigjanleiki
 • Góð íslenskukunnátta

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg leikskólastjóri gudbjorgh@hraunvallaskoli.is eða í síma 6645844

Fáist faglærður kennari til starfa, nýtur hann forgangs í starfið á grundvelli laga nr. 95/2019. Við hvetjum kennara til að sækja um. Leyfisbréf kennara fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Verkalýðsfélagið Hlíf, eða KÍ ef kennaramenntaður einstaklingur sækir um starfið. 

Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 5. desember.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Önnur störf