Starfsmaður í leikskóla – Leikskólinn Hörðuvellir

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 06.01.2023

Umsóknarfrestur til: 01.02.2023

Tengiliður: Sigþrúður Sigurþórsdóttir

Leikskólinn Hörðuvellir leitar að starfsmanni í leikskóla í 50-100% starf. Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem hefur reynslu af vinnu með börnum.  

 Leikskólinn er fjögurra deilda með 75 börn. Hörðuvellir eru á fallegum útsýnisstað við lækinn.

Einkunnarorð leikskólans er: Leikur – Reynsla – Þekking.

Leikskólar Hafnarfjarðar hafa innleitt betri vinnutíma sem miðast við 36 stunda vinnuviku fyrir allt starfsfólk.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barna sem yfirmaður felur honum 
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinnur náið í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðaðlámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af uppeldis- eða kennslustörfum æskileg
 • Reynsla af starfi á leikskólum æskileg
 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Jákvæðni, lausnamiðun og sveigjanleiki
 • Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Sigurþórsdóttir leikskólastjóri, sigthrudur@hafnarfjordur.is, eða í síma 555-0721

Fáist faglærður kennari til starfa, nýtur hann forgangs í starfið á grundvelli laga nr. 95/2019. Við hvetjum kennara til að sækja um. Leyfisbréf kennara fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Verkalýðsfélagið Hlíf, eða KÍ ef kennaramenntaður einstaklingur sækir um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 01. febrúar 2023

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Önnur störf