Stuðningsfulltrúi – Áslandsskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 02.05.2023

Umsóknarfrestur til: 01.06.2023

Tengiliður: Unnur Elfa Guðmundsdóttir

Um er að ræða 50%-100 starf sem felur í sér stuðning og aðstoð við nemendur á öllum þremur skólastigunum, yngsta stig, miðstig og elsta stig. Ráðið verður í stöðuna frá 1.ágúst 2023

 Áslandsskóli var stofnaður árið 2001 og er staðsettur í Áslandsshverfi í Hafnarfirði. Áslandsskóli er heildstæður grunnskóli með 1.-10.bekk og eru nemendur um 500 talsins. Einkunnarorð Áslandsskóla eru samvinna, ábyrgð, tillitsemi og traust. Áslandsskóli er heilsueflandi grunnskóli og er unnið markvisst að þeim málum innan skólans. Lögð er áhersla á að nemendur fái námsefni við hæfi og þrói þannig og þroski hæfileika sína með markvissum hætti. Í skólanum er lögð áhersla á vellíðan nemenda og góðan námsárangur.

Í skólanum er unnið eftir SMT skólafærni þar sem lögð er áhersla á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun gaum, styrkja og efla jákvæð samskipti milli nemenda og skapa jákvæðan skólabrag. 

 Skólinn byggir stefnu sína á fjórum stoðum náms og menntunar sem eru: Allar dygðir, Hnattrænn skilningur, Þjónusta við samfélagið, Að gera allt framúrskarandi vel.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Er stuðningur við börn í kennslustundum og á opnum svæðum
 • Aðstoðar við almennt bekkjarstarf undir leiðsögn kennara
 • Starfar á frístundaheimili og á sumar- og leikjanámskeiðum
 • Tekur á móti nemendum og aðstoðar
 • Sinnir gangavörslu og eftirliti með húsnæði og búnaði, heldur göngum og snyrtingum snyrtilegum yfir daginn
 •  Aðstoðar í matsal og við undirbúning matmálstíma
 • Sinnir frímínútnagæslu, fylgd og gæslu í daglegu skólastarfi
 • Fylgist með og aðstoðar börnin í leik og starfi
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Gerð er krafa um sérstakt nám fyrir stuðningsfulltrúa, t.d. úr Borgarholtsskóla eða sambærilegt nám
 • Reynsla af starfi með börnum er æskileg
 • Góð íslenskukunnátta
 • Almenn tölvukunnátta
 • Mikill áhugi og metnaður til að starfa með börnum
 • Uppbyggjandi í samskiptum, sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemiGerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

Ef ekki fæst einstaklingur í starfið sem uppfyllir námskröfur fyrir stuðningsfulltrúa, kemur til greina að ráða inn einstakling í starfsheitið: Skóla og frístundaliði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Elfa Guðmundsdóttir skólastjóri, unnur@aslandsskoli.is, og Hálfdan Þorsteinsson aðstoðarskólastjóri halfdanth@aslandsskoli.is eða í síma 585-4600.

 Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

 Umsóknarfrestur er til og með 1.júní 2023

Greinargóð ferilskrá fylgi umsókn.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins

 

Önnur störf