Sumarstarf – Tómstund

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 01.03.2023

Umsóknarfrestur til: 02.04.2023

Tengiliður: Stella Björg Kristinsdóttir

Auglýst er eftir tómstundaleiðbeinendum til að sinna Tómstund. Um er að ræða 100% starf. Tómstund er fjölbreytt sumarnámskeið fyrir nemendur sem voru að ljúka 4.–7. Bekk. Tómstund verður starfrækt í Hvaleyraskóla og Víðistaðaskóla og er starfstímabilið frá 1. júní – 15. júlí.

Helstu markmið Tómstundar eru að virkja börn í sumarfríinu, gefa þeim tækifæri á að hitta önnur börn, kynnast áhugaverðum viðfangsefnum og endurvekja gömul áhugamál. Tómstundaleiðbeinendur sjá um að skipuleggja starfið og halda fjölbreyttar smiðjur.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Tekur þátt í að skipuleggja og móta fjölbreytta dagskrá
 • Mikil samskipti og samvinna við börn
 • Skapa jákvætt andrúmsloft sem byggir á virðingu og lýðræðislegum vinnubrögðum
 • Stuðningur við frumkvæði barna og unglinga, tryggir öryggi þeirra og vellíðan
 • Vinnur að upplýsingaflæði til barna, foreldra og samstarfsaðila
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni og samkvæmt starfslýsingu tómstundaleiðbeinanda

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi með börnum og unglingum
 • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi félagsmiðstöðva er kostur
 • Íslenskukunnátta
 • Stundvísi, skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Almenn tölvukunnátta

Skilyrði er að viðkomandi geti framvísað hreinu sakavottorðifyrir ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stella Björg Kristinsdóttir, Fagstjóri frístundastarfs og forvarna (stellabjorg@hafnarfjordur.is)

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2023.

Greinargóð ferilskrá fylgi umsókn, ásamt menntunargögnum ef við á.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli

fjölbreytileika.

Önnur störf