Sumarstarfmaður á heimili fyrir fatlað fólk – Berjahlíð 2

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 27.02.2023

Umsóknarfrestur til: 27.03.2023

Tengiliður: Katrín Rósa Friðriksdóttir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann í lærdómsríkt starf á heimili fatlaðs fólks. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar, með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Í boði er spennandi og skemmtilegt starf í vaktavinnu og fjölbreytt verkefni.

Um er að ræða sumarstarf, fjölbreytt og spennandi, sem unnið er í vaktavinnu. Viðkomandi þarf því að vinna morgun-, kvöld, nætur- og helgarvaktir.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja íbúa til ýmissa tómstunda
 • Sinna heimilisstörfum
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki í starfi
 • Líkamleg geta til þess að sinna verkefnum á vinnustað 

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri, en skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Katrín Rósa Friðriksdóttir, forstöðukona í síma: 585-5761, 664-5716 netfang: katrinrosa@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2023

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir

bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf