Sumarstarfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk – Blikaás 1

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 13.03.2023

Umsóknarfrestur til: 29.03.2023

Tengiliður: Ellen Jónsdóttir

Hafnarfjarðarbær leitað að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í sumarstarf á heimili fatlaðs fólks. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á virðingu og virk samskipti við íbúa. Vaktavinna í mismunandi prósentum.

Í boði er:

 • Spennandi og lærdómsríkt starf
 • Fjölbreytt verkefni
 • Vinna í skemmtilegum starfsmannahópi
 • Unnið er helgar-, kvöld- og næturvaktir

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd
 • Almenn heimilisstörf
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvætt viðmót
 • Samskipta- og samstarfshæfni
 • Framtakssemi og samviskusemi
 • Tillitssemi, nærgætni og sveigjanleiki í starfi

Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vera með hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ellen Jónsdóttir, forstöðumaður í síma: 555-6554/664-5728, netfang: ellen@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðarbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 10.mars. 2023.

Umsókn fylgi greinagóð ferilskrá.     

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

 

Önnur störf