Þroskaþjálfi eða annar háskólamenntaður sérfræðingur á heimili fatlaðs fólks – Berjahlíð

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 08.07.2024

Umsóknarfrestur til: 22.07.2024

Tengiliður: Hrönn Hilmarsdóttir

Ráðning þroskaþjálfa eða annars háskólamenntaðs sérfræðings til starfa á heimili fatlaðs fólks – Berjahlíð

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða til starfa þroskaþjálfa eða starfsmann með sambærilega menntun sem nýtist í starfi. Um er að ræða starf á heimili fatlaðs fólks staðsett í Setbergshverfi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. September 2024.

Starfshlutfall er 70-90% og er unnið í vaktavinnu, viðkomandi þarf að geta unnið á morgun, kvöld- og helgarvöktum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Framfylgir hlutverki og markmiðum starfstöðvar
 • Sinnir faglegum verkefnum starfsstöðvarinnar undir stjórn forstöðumanns
 • Tekur þátt í fræðslu og faglegum stuðningi við dagleg störf starfsmanna
 • Stuðla að virkni, velferð og vellíðan þjónustunotenda
 • Veitir fötluðu fólki einstaklingsmiðaðan persónulegan stuðning í daglegu lífi
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfafræða, félagsvísinda eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi. Starfsleyfi á viðeigandi sviði.
 • Reynsla af sambærilegu starfi með fötluðu fólki æskileg.
 • Samstarf- og skipulagshæfileikar
 • Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og samviskusemi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðmót og rík þjónustulund.
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Góð tölvukunnátta
 • Líkamleg geta til þess að sinna verkefnum á vinnustað 

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Umsókn fylgi greinagóð ferilskrá ásamt leyfisbréfi.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrönn Hilmarsdóttir, hronnhilmars@hafnarfjordur.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðeigandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 22.07.2024

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf