Þroskaþjálfi – Hraunvallaskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 03.05.2024

Umsóknarfrestur til: 17.05.2024

Tengiliður: Lars Jóhann Imsland Hilmarsson

Hraunvallaskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa.

Um er að ræða 80-100% starf skólaárið 2024-2025 og ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2024.

Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

·         Fjölbreytt nálgun í þjálfun og umsjón með nemendum í samvinnu við kennara, stoðþjónustu og foreldra

·         Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við skólaþjónustu

·         Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk

·         Taka þátt í stefnumótunarvinnu

·         Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

·         Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn)

·         Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með fjölþættan vanda

·         Jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda

·         Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

·         Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi

·         Jákvæðni, sveigjanleika og góða samskiptahæfni

·         Góða íslenskukunnáttu

Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð.

Launakjör eru samkvæmt samningi sambands íslenskra sveitarfélaga við ÞÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2024

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is, Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf