Þroskaþjálfi – Leikskólinn Bjarkalundur

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 23.05.2023

Umsóknarfrestur til: 06.06.2023

Tengiliður: Elísabet Karlsdóttir

Leikskólinn Bjarkalundur auglýsir eftir sérkennara eða þroskaþjálfa í 100% starf.

Leikskólinn Bjarkalundur er staðsettur á Völlunum og er fjögurra deilda leikskóli sem opnaði haustið 2016. Leikskólinn lítur til starfsaðferða Reggio Emilia. Áherslur leikskólans eru: Snemmtæk íhlutun í málþroska ungra barna ásamt læsi, flæði og hreyfingu. Unnið er samkvæmt SMT, markmið SMT gengur m.a. út á að veita jákvæðri hegðun athygli og styrkja hana. Gildi leikskólans eru samvinna, virðing og umhyggja. Þau samskipti sem gilda innan skólans byggjast á þessum gildum og eiga að endurspeglast í öllu starfi skólans. 

Í leikskólanum Bjarkalundi starfar jákvætt, áhugasamt og skemmtilegt starfsfólk sem leggur áherslu á fagmennsku.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning
 • Vinnur í teymi með kennurum að þeim verkefnum sem sérkennslustjóri felur starfsmanni
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa
 • Vinna að gerð einstaklingsnámskrár og fylgja henni eftir
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun eða sérkennaramenntun
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Reynsla af teymisvinnu æskileg
 • Góð íslenskukunátta skilyrði
 • Þekking á skipulagðri kennslu (TEACCH) æskileg
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar 
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • 75% afsláttur af leikskólagjöldum
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar veitir um starfið veitir Elísabet Karlsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, elisabetk@hafnarfjordur.is, sími: 555-4941. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags leikskólakennara eða Þroskaþjálfafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2023.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Önnur störf