Umsjónarkennari í miðdeild – Setbergsskóli

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 04.07.2024

Umsóknarfrestur til: 18.07.2024

Tengiliður: maria@setbergsskoli.is

Setbergsskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara í miðdeild. Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 430 talsins auk þess sem við skólann er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. 

Góður starfsandi og jákvæð samskipti einkenna starfmannahópinn og er vellíðan nemenda og starfsfólks ávallt höfð að leiðarljósi. Við skólann er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á fjölbreytt námsumhverfi, læsi, sköpun, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. – 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum. 

Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vellíðan og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Nánari upplýsingar um skólann og það öfluga starf sem þar er unnið er að finna á heimasíðu skólans.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna kennslu á miðstigi. 
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagaðila.
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni. 
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum.
 • Er í samstarfi við starfsfólk sérdeildar vegna nemenda með einhverfu.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

Menntunar – og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn).
 • Haldgóð þekking á kennslufærði námsgreina í miðdeild.
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi. 
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.
 • Mjög góð íslenskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni http://www.setbergsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí n.k.

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf