Leikskólar

Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Þar er hlúð að börnum með skapandi og hvetjandi starfi.

Leikskólar

Stoðþjónusta

Margs konar stoðþjónusta er fyrir hendi í leikskólum, til dæmis sérkennsla, snemmtæk íhlutun, greiningar, ráðgjöf og námskeið.

Sérkennsla

Markmiðið með sérkennslu í leikskólum er að tryggja að börn njóti leikskóladvalarinnar og fái fjölbreytilega kennslu sem taki mið af þörfum barnsins. Leikskólar bera ábyrgð á að börn sem þess þurfa hljóti sérkennslu.

Í hverjum leikskóla starfar sérkennslustjóri sem er faglegur umsjónarmaður sérkennslu skólans. Sérkennslu- og kennsluráðgjafar starfa sem tengiliðir barna.

Í einhverjum tilvikum getur barn þurft að sækja stuðning utan leikskóla, til dæmis iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun eða talþjálfun. Umsækjendur senda beiðni til deildarstjóra greiningar- og ráðgjafadeildar. Sjá einnig BRÚNA.

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðingar leikskóla gera athuganir á leikskólabörnum og veita starfsfólki leikskóla og foreldrum ráðgjöf. Beiðnir um sálfræðiþjónustu þurfa að berast til sérkennslustjóra leikskóla á þar til gerðu eyðublaði, sem útfyllt er í samstarfi foreldra og leikskóla. Samþykki foreldra fyrir beiðni þarf alltaf að liggja fyrir.

Talmeinaþjónusta

Talmeinafræðingar gera athuganir á leikskólabörnum og veita starfsfólki leikskóla og foreldrum ráðgjöf. Beiðnir um athugun talmeinafræðings þurfa að berast til sérkennslustjóra leikskóla á þar til gerðu eyðublaði, sem útfyllt er í samstarfi foreldra og leikskóla. Samþykki foreldra fyrir beiðni þarf alltaf að liggja fyrir.

Uppeldi – PMTO foreldrafærni og SMT skólafærni

PMTO stendur fyrir „Parent Management Training – Oregon aðferð“, sem er aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi. PMTO er gagnreynd aðferð sem dregur úr hegðunarerfiðleikum barna og unglinga og eflir foreldra í hlutverki sínu. Fjölbreytt úrræði, námskeið og ráðgjöf er í boði fyrir foreldra.

SMT-skólafærni er hliðstæð aðferð og PMTO þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda.