Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa

11. janúar 2012 kl. 00:00

í fundarherbergi 3ju hæð, Strandgötu 6

Fundur 392

Mætt til fundar

 • Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri
 • Málfríður Kristjánsdóttir starfsmaður
 • Anna Sofia Kristjánsdóttir starfsmaður
 • Berglind Guðmundsdóttir starfsmaður
 • Sigurður Steinar Jónsson

Ritari

 • Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri/skipulags- og byggingarfulltrúi
 1. A-hluti byggingarleyfa

  • 1201029 – Suðurbraut 25a, breyting

   Kristbjörn Gunnarsson og Guðrún Björk Magnúsdóttir Suðurvangi 25a sækja 03.01.2012 um byggingarleyfi til að saga úr svalavegg á fyrstu hæð til að aðuvelda aðgengi að svölum/palli á vesturhlið hússins. Meðfylgjandi eru undirskriftir meðeigenda í húsi, um samþykki, dags. 27.12.2011.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir erindið í samræmi við 11. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010.

  • 1201178 – Selvogsgata 16.Viðbygging.

   Þórður Örn Guðbjörnsson og Margrét Birna Þórarinsdóttir sækja um leyfi til að byggja við einbýlishús samkv teikningum. Skriflegt samþykki nágranna liggur fyrir.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir byggingaráformin í samræmi við 11. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarleyfi verður gefið út þegar skilyrði 1-4 liðar 13. greinar mannvirkjalaga hafa verið uppfyllt:$line$ 1. Mannvirkið og notkun þess samræmast skipulagsáætlunum á svæðinu.$line$ 2. Aðal- og séruppdrættir hafa verið yfirfarnir og leyfisveitandi hefur áritað þá til staðfestingar á samþykki.$line$ 3. Byggingarleyfisgjöld og önnur tilskilin gjöld hafa verið greidd, svo sem gatnagerðargjald samkvæmt ákvæðum laga um gatnagerðargjald og bílastæðagjald eða gjald fyrir skipulagsvinnu samkvæmt ákvæðum skipulagslaga, eða samið um greiðslu þeirra. Undanskilin eru þó gjöld sem falla ekki í gjalddaga fyrr en við útgáfu byggingarleyfis.$line$ 4. Byggingarstjóri hefur undirritað yfirlýsingu um ábyrgð sína og afhent leyfisveitanda undirritaða ábyrgðaryfirlýsingu þeirra iðnmeistara sem ábyrgð munu bera á einstökum verkþáttum.

  B-hluti skipulagserindi

  • 1201080 – Eyrartröð 11.Breyting á deiliskipulagi

   Seafood- fisksöluskrifstofan ehf kt.490902-3170 sækir þann 05.01.2012 um leyfi til að gera breytingu á deiliskipulagi samkvæmt teikningum.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir að senda erindið í grenndarkynningu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þegar leiðréttur uppdráttur hefur borist.

  • 1109128 – Koparhella 1 deiliskipulagsbreyting

   Gísli Valdimarsson VSB sækir f.h. Steypustöðvarinnar Borgar um breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar skv. uppdrætti dags. sept. 2011.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir að senda erindið í grenndarkynningu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

  • SB060572 – Drekavellir 53

   Húsið er skráð á byggingarstigi 2, þótt það sé í fullri notkun. Fokheldisúttekt var synjað 21.01.09.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum og byggingarstjóra skylt að sækja að nýju um fokheldisúttekt. Verði ekki brugðist við því innan þriggja vikna mun byggingarfulltrúi beita ákvæðum mannvirkjalaga um að knýja fram úrbætur.

  • 1103116 – Álfaskeið 1, skráning á viðbyggingum

   Þann 25.5.2005 var veitt byggingarleyfi fyrir stækkun á garðskála og viðbyggingu við húsið nr. 1 við Álfaskeið. Garðskáli og viðbygging eru fullgerði, en síðasta skráða úttektin var 22.12.05 á veggjum jarðhæðar. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 24.08.11, en eigandi fékk frest til 24.09.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum og byggingarstjóra skylt að sækja að nýju um lokaúttekt. Verði ekki brugðist við því innan þriggja vikna mun byggingarfulltrúi beita ákvæðum mannvirkjalaga um að knýja fram úrbætur.

  • 1011315 – Álfhella 13, byggingarstig og notkun

   Álfhella 13 sem er á iðnaðarsvæði er skráð á bst/mst 4, en búið er að taka húsið í notkun og vantar lokaúttekt. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan þriggja vikna í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Yrði ekki brugðist við því mundi skipulags- og byggingarfulltrúi vísa erindinu til skipulags- og byggingarráðs með tillögu um dagsektir í samræmi við 57. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Ekki hefur verið brugðist við erindinu. Borist hafa upplýsingar frá einum eiganda hússins um að Frjálsi Fjárfestingarbankinn vilji ekki sinna erindinu. Lokaúttekt var boðuð 30.03.11 en tókst ekki þar sem nauðsynleg gögn höfðu ekki borist.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda í samræmi við heimild í mannvirkjalögum nr. 160/2010 og jafnframt senda erindi á Mannvirkjastofnun varðandi áminningu til byggingarstjóra í samræmi við sömu lög.

  • 0811079 – Furuás 30, breyting, nýr hönnuður.

   Húsið er enn skráð á byggingarstigi 3, þó svo að það virðist fullbyggt. Fokheldisúttekt hefur ekki farið fram.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi óskar eftir skýringum frá eiganda innan tveggja vikna.

  • 0812001 – Álfhella 17, lokaúttekt

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 byggingarstjóra skylt að ljúka lokaúttekt innan þriggja vikna í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Lokaúttekt fór fram 30.06.11, en var ekki lokið þar sem athugasemdir voru gerðar.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að ljúka við atriði sem gerð var athugasemd við og óska innan þriggja vikna eftir endurtekinni lokaúttekt. Jafnframt er bent á ábyrgð eigenda á eftirliti með störfum byggingarstjóra.

  • 1011384 – Dalshraun 8, byggingarstig og notkun

   Dalshraun 8, mhl 03 er skráður á bst/mst 1 þrátt fyrir að húsið virðist fullbyggt og hefur verið tekið í notkun. Það vantar fokheldis og lokaúttekt. Fokheldisúttekt fór fram en var ekki lokið þar sem athugasemdir voru gerðar. Frestur var veittur til 01.10.11. Byggingarstjóri sagði sig af verkinu. Reyndarteikningum frestað 12.09.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gefur eigendum frest í fjórar vikur til að skila inn leiðréttum uppdráttum og sækja um fokheldis- og lokaúttekt. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra jafnframt skylt að ljúka við atriði sem gerð var athugasemd við og óska eftir endurtekinni fokheldisúttekt og lokaúttekt. Jafnframt er bent á ábyrgð eigenda á eftirliti með störfum byggingarstjóra. Verði ekki brugðist við þessu mun byggingarfulltrúi beita ákvæðum mannvirkjalaga um að knýja fram úrbætur.

  • 1201078 – Drekavellir 48, 50 og 52, byggingarstig - fokheldi

   Skv. skilmálum í lóðarleigusamningi á að vera komið fokheldi á húsin Drekavelli 48 og 50 en byggingarstjóri hefur ekki kallað eftir fokheldisúttektum.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska innan þriggja vikna eftir fokheldisúttekt. Verði ekki brugðist við því mun byggingarfulltrúi beita ákvæðum mannvirkjalaga um að knýja fram úrbætur.

  • 1110292 – Sörlaskeið 21, byggingarstig og notkun

   Hesthúsin við Sörlaskeið 21 eru skráð á byggingarstigi 4 og 5 og matstigi 5 og 8. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 25.11.11, en byggingarstjóri brást ekki við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir lokaúttekt innan fjögurra vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda í samræmi við heimild í mannvirkjalögum nr. 160/2010 og jafnframt senda erindi á Mannvirkjastofnun varðandi áminningu til byggingarstjóra í samræmi við sömu lög.

  • 1110276 – Íshella 8, viðbygging, úttektir, byggingarstig og notkun.

   Byggingarfulltrúi samþykkti þann 15.3.2005 viðbyggingu við húsið nr. 8 við Íshellu. Síðasta skráða úttekt er á botnplötu viðbyggingar 11.5.2006 en viðbyggingin er risin og í notkun. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 28.11.11, en byggingarstjóri brást ekki við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir lokaúttekt innan fjögurra vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda í samræmi við heimild í mannvirkjalögum nr. 160/2010 og jafnframt senda erindi á Mannvirkjastofnun varðandi áminningu til byggingarstjóra í samræmi við sömu lög.

  • 1103120 – Heiðvangur 18, skráning á bifreiðageymslu og tengibyggingu

   Fokheldisúttekt fór fram 21.07.11, en var synjað. Frestur var veittur til 15.09.11.

   Skipulags- og byggignarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir endurtekinni fokheldisúttekt innan þriggja vikna og bendir jafnframt á ábyrgð eiganda að hafa eftirlit með störfum byggingarstjóra.

  • 0909005 – Gjáhella 11, byggingarstig og notkun

   Samkvæmt fasteignaskráningu er húsið enn skráð á byggingarstigi 1 þótt það sé fullbyggt og hafi verið tekið í notkun, og að lögboðnar úttektir hafi ekki farið fram, þar á meðal fokheldisúttekt. Samkvæmt skilmálum átti húsið að skilast fokhelt 7. október 2008 og fullbúið 7. apríl 2009. Skipulags- og byggingarráð gerði 14.12.10 eigendum skylt að skrá byggingarstjóra á verkið og sækja á ný um fokheldisúttekt innan 3 vikna. Ekki hefur verið brugðist við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi ítrekar bókun skipulags- og byggingarráðs. Verði ekki brugðist við erindinu innan fjögurra vikna mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á eigendur í samræmi við heimildir í mannvirkjalögum nr. 160/2010.

  • 1011322 – Gjáhella 15, byggingarstig og notkun

   Gjáhella 15 sem er á iðnaðarsvæði , mhl.01 er skráður á bst 2, mst 1 þrátt fyrir að vera fullbyggt og tekið í notkun. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði byggingarstjóra skylt 24.11.10 að sækja um fokheldisúttekt innan þriggja vikna og síðan lokaúttekt. Frestur var veittur til 15.03.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir fokheldis- og lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1011337 – Gullhella 1, byggingarstig og notkun

   Gullhella 1, mhl 01 til 04 eru skráðir á bst 2 mst 1, þrátt fyrir að vera fullbyggðir og teknir í notkun.Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 byggingarstjóra skylt að sækja um fokheldisúttekt innan þriggja vikna og síðan lokaúttekt í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Yrði ekki brugðist við því myndi skipulags- og byggingarfulltrúi vísa erindinu til skipulags- og byggingarráðs með tillögu um dagsektir í samræmi við 57. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Ekki hefur verið brugðist við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir fokheldis- og lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1011325 – Norðurhella 15, byggingarstig og notkun

   Norðurhella 15 er skráð á bst. 2, mst 1 þrátt fyrir að svo virðist sem sé búið að byggja húsið. Vantar fokheldi.Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 01.12.10 byggingarstjóra skylt að sækja um fokheldisúttekt innan þriggja vikna og síðan lokaúttekt í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Yrði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi vísa erindinu til skipulags- og byggingarráðs með tillögu um dagsektir í samræmi við 57. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.Ekki hefur verið brugðist við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir fokheldis- og lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1201160 – Reyniberg 3, garðstofa

   Sjá má auglýsingu, í fjölmiðlum, um sölu á Reynibergi 3, þar sem tekið er fram að garðstofa ca 20 m2 eru ekki inni í fermetratölu húss. Árið 1998 var sótt um byggingarleyfi en erindið ófullnægjandi og endursent.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að sækja að nýju um byggingarleyfi eða fjarlægja mannvirkið að öðrum kosti.

  • 1011394 – Stapahraun 7-9, byggingarstig og notkun

   Stapahraun 7-9, mhl 03 er skráður á bst 1 mst 8, þrátt fyrir að húsið virðist fullbyggt og hefur verið tekið í notkun, það vantar bæði fokheldis- og lokaúttekt. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 21.04.10 byggingarstjóra skylt að sækja um fokheldisúttekt innan þriggja vikna og síðan lokaúttekt. Frestur var veittur til 15.01.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir fokheldis- og lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 10102394 – Steinhella 1, byggingarstig og notkun.

   Borist hefur fyrirspurn frá heibriðgðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis varðandi samþykkta notkun. Samkvæmt fasteignaskráningu er húsið enn skráð á byggingarstigi 4(fokheldi) þótt það sé fullbyggt og hafi verið tekið í notkun.Lokaúttekt hefur ekki farið fram. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 13.10.10 byggingarstjóra skylt að sækja um fokheldisúttekt innan þriggja vikna og síðan lokaúttekt í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkti 23.02.11 að leggja dagsektir á eiganda og byggingarstjóra kr. 20.000 á dag frá og með 1. apríl í samræmi við 56. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010 verði ekki brugðist við erindinu fyrir þann tíma. Upplýst hefur verið að byggingarstjórinn sé látinn, og var frestur veittur til 25.06.11 til að ráða nýjan byggingarstjóra.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 0908250 – Steinhella 3, byggingarstig og notkun

   Samkvæmt fasteignaskráningu er húsið sem er á iðnaðarsvæði enn skráð á byggingarstigi 1 þótt það sé fullbyggt og hafi verið tekið í notkun, og að lögboðnar úttektir hafi ekki farið fram, þar á meðal fokheldisúttekt. Samkvæmt skilmálum átti húsið að skilast fokhelt 15.3.2007 og fullgert hús 15.8.2007. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði byggingarstjóra/eigendum skylt 17.11.10 að ljúka fokheldi innan þriggja vikna. Málinu var frestað 01.05.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 0911131 – Suðurhella 8, byggingarstig og notkun

   Samkvæmt fasteignaskráningu er húsið enn skráð á byggingarstigi 1 þótt það sé fullbyggt, og lögboðnar úttektir hafi ekki farið fram. Fokheldisúttekt synjað 17.09.10. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði eigendum 23.02.11 skylt að ljúka fokheldisúttekt innan fjögurra vikna. Yrði ekki brugðist við því mundi skipulags- og byggingarfulltrúi nýta heimild mannvirkjalaga til að leggja dagsektir á eiganda.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir að leggja dagsektir á eigendur og byggingarstjóra kr. 20.000/dag frá og með 15. febrúar 2012 í samræmi við 56. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010 verði ekki brugðist við erindinu fyrir þann tíma.

  • 1011333 – Tjarnarvellir 3, byggingarstig og notkun

   Húsið á Tjarnarvöllum 3 sem er á miðsvæði Valla er skráð á bst/mst 2, en á að vera fullbyggt samkvæmt lóðarskilmálum. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði byggingarstjóra skylt 24.11.10 að sækja um lokaúttekt innan þriggja vikna í samræmi við grein 53.1 í byggingarreglugerð. Áður lagður fram tölvupóstur frá Friðjóni Sigurðarsyni f.h. Kröfuhafa Skjaldborg 3 dags. 03.12.10 þar sem fram kemur að húsið sé ekki fokhelt og hafi ekki verið tekið í notkun. Fokheldi var synjað 08.08.08, þar sem eldvarnarveggi vantaði. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði eiganda skylt að koma eigninni í fokhelt ástand innan fjögurra vikna. Frestur var veittur til 01.06.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1011310 – Steinhella 15, byggingarstig og notkun

   Steinhella 15 sem er á iðnaðarsvæði , er skráð á bst. 4 og matstigi 8, en húsið er í fullri notkun. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan þriggja vikna. Frestur var veittur til 15.03.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1111248 – Koparhella 1. Steypustöðin Borg.

   Steypustöðin Borg. Skipulags- og byggingarfulltrúi óskaði 23.11.2011 eftir upplýsingum innan tveggja vikna um rekstrarleyfi Steypustöðvarinnar Borg skv. gr. 131.10. í byggingarreglugerð nr. 441/1998.Gögn bárust 29.11.2011 varðandi starfsleyfi frá HHK, einnig tímabundin yfirlýsing frá NMÍ með gildistíma 31.12.2011 varðandi stöðu á vottunarferli byggingarvöru.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi bendir á að yfirlýsing NMÍ varðandi vottun er runnin út, og ber Steypustöðinni Borg að skila inn fullnægjandi gögnum varðandi rekstraleyfi innan fjögurra vikna.

  • 1011338 – Álhella 4, byggingarstig og notkun

   Álhella 4 sem er á iðnaðarsvæði er skráð á bst. 4 mst 7, þrátt fyrir að húsið virðist fullbyggt og hefur verið tekið í notkun. Það vantar lokaúttekt. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan þriggja vikna. Frestur var veittur til 01.09.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1011339 – Álhella 8, byggingarstig og notkun

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 24.11.10 eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Yrði það ekki gert mundi skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur. Frestur var veittur til 01.09.11.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1102967 – Drekavellir 4, byggingarstig

   Húsið er á byggingastigi 4 en tekið í notkun. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 14.04.11 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Komið hefur í ljós að byggingarstjóri skráði sig af verkinu árið 2008, en byggingu þess var lokið án þess að nýr byggingarstjóri væri skráður á verkið. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 09.03.11 eigendum skylt að ráða nýjan byggingarstjóra á verkið innan 4 vikna og sækja í framhaldi af því um lokaúttekt.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Verði það ekki gert mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur.

  • 1012255 – Drekavellir 26.Lokaúttekt ólokið.

   Drekavellir 26.Lokaúttekt ólokið. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 30.06.11, en ekki tókst að ljúka henni þar sem athugasemdir voru gerðar.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að ljúka við atriði sem gerð var athugasemd við og óska innan þriggja vikna eftir endurtekinni lokaúttekt. Jafnframt er bent á ábyrgð eigenda á eftirliti með störfum byggingarstjóra.

  • 1108269 – Álfaskeið 59.Kofi utan lóðar.

   Borist hefur athugasemd frá nágranna um kofa utan lóðarinnar Álfaskeið nr. 59. Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur gert eiganda skylt að fjarlægja kofann. Skipulags- og byggingarfulltrúi benti 03.10.2011 eiganda á að sækja um lóðarstækkun til bæjarráðs.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi ítrekar ábendingu sína, en kofinn skal fjarlægður innan fjögurra vikna að öðrum kosti.

  • 1011351 – Brekkutröð 3, byggingarstig og notkun

   Brekkutröð 3 er skráð á bst 4 og mst 8, þrátt fyrir að húsið virðist fullbyggt og hafi verið tekið í notkun.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi boðar til lokaúttektar 10.02.2012 kl. 15:00 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarstjóra er skylt að gera þær ráðstafanir sem lögin kveða á um. Sinni hann ekki erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæði 56. og 57. greina sömu laga um dagsektir og áminningu.

  • 1201195 – Klukkuvellir 3, byggingarstig og notkun

   Kvartað er yfir slæmum frágangi á húsinu, sem er enn á byggingarstigi 4. Það vantar lokaúttekt.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi boðar til lokaúttektar dags.17.02.2012 kl.15:00 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarstjóra er skylt að gera þær ráðstafanir sem lögin kveða á um. Sinni hann ekki erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæði 56. og 57. greina sömu laga um dagsektir og áminningu.

  • 1201192 – Linnetsstígur 2, byggingarstig og notkun

   Byggingarár Linnetsstígs 2 er árið 2005, ekki hefur farið fram lokaúttekt á húsinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi boðar til lokaúttektar 20.02.2012 kl.15:00 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarstjóra er skylt að gera þær ráðstafanir sem lögin kveða á um. Sinni hann ekki erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæði 56. og 57. greina sömu laga um dagsektir og áminningu.

  • 1011233 – Berghella 2, byggingarstig og notkun

   Á lóðinni Berghellu 2 sem er á iðnaðarsvæði eru 3 mhl og allir skráðir á bst 4, mst 8 en hafa verið í notkun nokkur ár. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 14.04.11, en byggingarstjóri sinnti ekki erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir lokaúttekt innan fjögurra vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda í samræmi við heimild í mannvirkjalögum nr. 160/2010 og jafnframt senda erindi á Mannvirkjastofnun varðandi áminningu til byggingarstjóra í samræmi við sömu lög.

  C-hluti erindi endursend

  • 1201091 – Cuxhavengötu 1, reyndarteikningar

   Klettar ehf leggja inn 05.01.2012 reyndarteikningar af Cuxhaengata 1, samkvæmt teikningum Sigurbjarts Halldórssonar dagsettar 27.11.2011.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi frestar erindinu þar sem innsend gögn eru ófullnægjandi. Sjá meðfylgjandi athugasemdir.

Ábendingagátt