Gjaldskrár

Hafnarfjarðarbær býður íbúum upp á margs konar þjónustu. Hér má finna gjaldskrár bæjarins fyrir ýmsar þjónustur.

Börn og skólar

Gjaldskrá frístundaheimila Hafnarfjarðar
Gjald á mánuði fyrir vistun 1 dag í viku 4.315 kr.
Gjald á mánuði fyrir vistun 2 daga í viku 7.017 kr.
Gjald á mánuði fyrir vistun 3 daga í viku 9.972 kr.
Gjald á mánuði fyrir vistun 4 daga í viku 12.906 kr.
Gjald á mánuði fyrir vistun 5 daga í viku 15.826 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 1 dag í viku 1.302 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 2 dag í viku 2.605 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 3 dag í viku 3.909 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 4 dag í viku 5.212 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 5 dag í viku 6.514 kr.
Niðurgreiðsla einkarekinn frístundaheimili 16.176 kr.
Vinaskjól - lengd viðvera fyrir ungmenni með fötlun 17.976 kr.

Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur.

Systkinaafsláttur Afsláttur
Systkinaafsláttur vegna barna í frístund sem eiga annað systkini í frístund eða systkini samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri
Fyrir annað systkini 75%
Fyrir þriðja systkini 100%
Fyrir fjórða systkini 100%

Grunnskólar

Gjaldskrá grunnskóla Hafnarfjarðar
Hádegismatur nemenda pr. vikudag í mánaðaráskrift (hver máltíð) 709 kr.
Hádegismatur nemenda, stakar máltíðir (10 miða kort) 11.987 kr.
Síðdegishressing 307 kr.
Ávextir / grænmeti - verð á dag í mánaðaráskrift 157 kr.
Hafragrautur (í upphafi skóladags) Frír
Sérstök skólagjöld nemenda með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en Hafnarfirði Heilt skólaár
1 kennslustund á viku 13.057 kr 390.000kr
Stuðningsaðili 7.220 kr. 1% starfshlutfall
Ráðgjafatími 18.051 kr.
Dvöl í sérdeild á mánuði 962.724 kr. (Kr. 438.000 í ágúst og júní) 8.000.000kr

Leikskólar Hafnarfjarðar

Gjaldskrá leikskóla í Hafnarfirði 01.01.2024
Gjald á mánuði, fyrir hverja dvalarklst. á dag 3.608 kr.
Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklst. á dag, umfram 8 klst. 4.563 kr.
Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklst. á dag, umfram 8,5 klst. 4.563 kr.
Gjald á mánuði fyrir morgunhressingu 2.477 kr.
Gjald á mánuði fyrir hádegismat 7.224 kr.
Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 2.477 kr.
Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla
Afsláttur reiknast af grunn dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur er veittur:
Fyrir annað systkini, afsláttur 75%
Fyrir þriðja systkini, afsláttur 100%
Fyrir fjórða systkini, afsláttur 100%
Tekjuviðmið
Einstaklingur Allt að á mánuði Afsl.
0 kr. til 5.515.232 kr. 459.603 kr. 75%
5.515.233 kr. til 6.618.277 kr. 551.523 kr. 50%
Í sambúð Á mánuði Afsl.
0 kr. til 8.272.849 kr. 689.404 kr. 75%
8.272.850 kr. til 9.927.416 kr. 827.285 kr. 50%
Útreikningur gjalda
Morgunhressing reiknast frá 4,25 tíma dvalartíma. 2.477
Hádegismatur reiknast eftir 5.00 tíma dvalartíma. 7.224
Síðdegis hressing reiknast eftir 7.00 tíma dvalartíma. 2.477
Afsláttur er eingöngu reiknaður af grunngjaldi og heildar verð gerir ráð fyrir fæði barns á dvalartíma.

Niðurgreiðsla vegna dagforeldra

Mánaðarleg niðurgreiðsla miðast við dvalartíma barns að hámarki með efitrfarandi hætti.

Niðurgreiðsla vegna dagforeldra
Almenn niðurgreiðsla
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag 13.184 kr.
Tekjuviðmið viðbótarniðurgreiðslu Tegund niðurgreiðslu
Einstaklingur
0 kr. til 5.515.232 kr. ( allt að 459.603 kr. á mánuði) Viðbótar- niðurgreiðsla 1
5.515.233 kr. til 6.618.277 kr. (allt að 551.523 kr. á mánuði) Viðbótar- niðurgreiðsla 2
Í sambúð
0 kr. til 8.272.849 kr. (allt að 689.404 kr á mánuði) Viðbótar- niðurgreiðsla 1
8.272.850 kr. til 9.927.416 kr. (allt að 827.285 kr. á mánuði) Viðbótar- niðurgreiðsla 2
Systkinaafsláttur
Með öðru systkini í leikskóla er veittur afsláttur í leikskólanum. Ef greitt er sérstök niðurgreiðsla gildir systkinaafsláttur leikskólagjalda

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar

Gjaldskrá Verð
Forskóli 60.638 kr.
Tónkvísl 123.119 kr.
Suzuki fiðlunám 96.384 kr.
Grunn og miðnám
1/1 + ½ Hljóðfæranám (lært á 2 hljóðfæri) 175.817 kr.
1/1 Hljóðfæranám 123.119 kr.
½ Hljóðfæranám 77.319 kr.
Tónfræðigreinar grunn- og miðnám 16.918 kr.
Ungbarnakennsla (námskeið 8 skipti) 20.301 kr.
Framhaldsnám án undirleiks
1/1 hljófæranám 138.214 kr.
1/2 Hljóðfæranám 83.003 kr.
Tónfræðigreinar framhaldsnám 22.557 kr.
Framhaldsnám með undirleik
1/1 Hljóðfæranám 158.208 kr.
½ Hljóðfæranám 114.251 kr.
Söngnám Verð
1/1 Söngnám með heilum undirleik 193.360 kr.
½ Söngnám með heilum undirleik 112.407 kr.
1/1 Söngnám með hálfum undirleik 158.208 kr.
½ Söngnám með hálfum undirleik 94.863 kr.
1/1 Söngnám án undirleiks 123.119 kr
½ Söngnám án undirleiks 77.319 kr
Söngnámskeið til reynslu (3 mánuðir) 33.103 kr.
Hljóðfæraleiga 13.896 kr.
Systkinnaafsláttur (fyrir tvö systkini í skólanum) 50%
Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í skólanum Afsláttur
Fyrir annað systkini, afsláttur 50%
Fyrir þriðja systkini og fleiri, afsláttur 75%

Vinnuskólinn laun

Fæðingarár Laun á klst Vinnustundir Heildarupphæð
2007 2.181 kr. 193 420.996 kr.
2008 1.330 kr. 118 156.949 kr.
2009 1.064 kr. 92 97.894 kr.
2010 798 kr. 71 56.661 kr.

Byggingarmál

Öll gjöld sem viðkoma því að byggja hús og mannvirki.

Upplýsingar um stjörnumerkingar í gjaldskrá.

* Greitt við umsókn um byggingarleyfi og heimild til deiliskipulagsmeðferðar og umsókn um yfirferð eignaskiptayfirlýsingar.

** Greitt við samþykkt á byggingaráformum eða samþykkt skipulags.

*** Vísað í reglur um stöðuleyfi.

Húsaleiguúttekt

Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla)
Íbúðarhúsnæði, á fermetra* 337 kr.
Atvinnuhúsnæði, á fermetra* 257 kr.
Hámark íbúðarhúsnæði 69.812 kr.
Hámark atvinnuhúsnæði 109.085 kr.

Lóðarverð og gatnagerðargjöld

Lóðarverð íbúðarhúsnæðis er samsett úr gatnagerðargjaldi og byggingarréttargjaldi. Vegna annarra húsa er aðeins innheimt gatnagerðargjald.

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er sá fermetrafjöldi byggingar sem heimilt er að reisa á tiltekinni lóð, sbr. Samþykkt um gatnagerðargjald í Hafnarfjarðarkaupstað nr.1095 sem samþykkt var af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar þann 27. september 2022.

Gatnagerðargjald af íbúðarhúsnæði er eftirfarandi hlutfall byggingarkostnaðar eins og hann er hverju sinni í vísitöluhúsi fjölbýlis samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 41/1987 með síðari breytingum, um vísitölu byggingarkostnaðar:

Vísitöluhús (skv. Hagstofu) í júní 2024 er 300.078 kr.

Lóðarverð % af vísitöluhúsi Gatnagerðar-gjald á m² Byggingaréttur á m² Lóðarverð á m²
Einbýlishús 15% 45.012 kr. 54.014 kr. 99.026 kr.
Parhús 12% 36.009 kr. 43.211 kr. 79.221 kr.
Rað- og keðjuhús 12% 36.009 kr. 43.211 kr. 79.221 kr.
Tvíbýlishús 12% 36.009 kr.. 43.211kr. 79.221 kr.
Fjölbýlishús 6% 18.005 kr. 48.613 kr. 66.617 kr.
Atvinnuhúsnæði fer eftir nýtingu lóðar 12% 36.009 kr. 0 36.009 kr.
Gripahús 15% 45.012 kr. 0 45.012 kr.
Annað húsnæði 15% 45.012 kr. 0 45.012 kr.

Af B-rými húsnæðis skal greiða 25% af ofangreindu hlutfalli af gatnagerðargjaldi og 25% af ofangreindri upphæð byggingarréttargjalds.

Af bílakjöllurum skal greiða 25% af ofangreindu hlutfalli af gatnagerðargjaldi.

Lóðarverð samkvæmt samþykkt þessari uppfærist 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarvísitölu. Gildir það um báða hluta lóðarverðsins, gatnagerðargjald og byggingarréttargjald.

Lóðarverð við úthlutun á lóð, er m.v. verðgrunn Hagstofunnar,fyrir gatnagerðargjald sem gildir á úthlutunardegi sem er fundardagsetning bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn getur við úthlutun lóða ákveðið að óska eftir tilboðum þar sem lóðarverð skv. samþykkt þessari er lágmarksverð.

Lóðarverð við úthlutun, miðast við þá byggingarvísitölu er gildir á fundardagsetningu bæjastjórnar er úthlutun fer fram.

Ef samþykkt verður breyting á deiliskipulagi að ósk lóðarhafa, sem felur í sér aukinn byggingarrétt á lóð eða breytta húsagerð (t.d. úr einbýlishúsi í parhús eða úr raðhúsi í fjölbýlishús), áskilur Hafnarfjarðarbær sér rétt til að endurskoða söluverð byggingarréttar á viðkomandi lóð(um), og/eða að innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt, með hliðsjón af söluverði sambærilegs byggingarréttar á nálægum lóðum. Skipulagsbreyting að ósk lóðarhafa leiðir þó aldrei til lækkunar söluverðs byggingarréttar.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 29. maí 2019, að innleiða hvata til að hvetja framkvæmdaraðila til þess að fá Svansvottun, Breeam vottun eða sambærilegt á nýbyggingar, meðal annars í formi afsláttar af lóðarverði. Bæjarstjórn samþykkir að afsláttur af lóðarverði vegna Svansvottaðs húss verði 20%. Einnig er lagt til að byggingar með Breeam einkunn „Very good“ 55% fái 20% afslátt af lóðarverði og við Breeam einkunn „Excellent“ 70% verði afsláttur af lóðarverði 30%.

  • Við úthlutun lóðar greiðir lóðarhafi fullt lóðarverð
  • Hafi byggingaraðili fengið vottun um að mannvirkið fullbúið uppfylli skilyrði Svansvottunar, BREEAM einkunn „Very good“ 55% (final), BREEAM einkunn „Excellent“ 70% (final) eða sambærilegt, afhendir hann sveitarfélaginu vottun um slíkt frá viðurkenndum vottunaraðila.
  • Þegar lokaúttektarvottorð er gefið út fær lóðarhafi endurgreitt 20% eða 30% af lóðarverði samanber samþykkt bæjarstjórnar frá 29. maí 2019 á þeirri vísitölu er gildir við útgáfu lokaúttektarvottorðs.

Gatnagerðargjald hækkar eða lækkar 1. hvers mánaðar að teknu tilliti til breytinga byggingarvísitölu og vísitöluhús Hagstofunnar hverju sinni.

Lokaúttekt

Lokaúttekt og öryggisúttekt
Einbýlishús og sérbýli allt að 200 m2** 39.270 kr.
Sérbýli og íbúðarhús allt að 960 m2 brúttóflötur** 65.451 kr.
Íbúðarhús allt að 2400 m2 brúttóflötur** 82.848 kr.
Íbúðarhús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur ** 109.323 kr.
Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2** 68.325 kr.
Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur** 86.089 kr.
Atvinnu- og gripahúsnæði frá 4001 m2 brúttóflöt og stærra ** 108.474 kr.
Breyting á innra skipulagi atvinnu- og gripahúsnæðis** 39.270 kr.
Breyting á innra eða ytra skipulagi íbúðarhúsnæðis** 39.270 kr.
Endurtekin lokaúttekt 13.109 kr.
Úttekt t.d. vegna afskráningar/skipti byggingarstjóra (stöðuúttekt.) o.fl. 39.270 kr.
Útttekt vegna húsaskoðunar (Þegar gerðar eru framkvæmdir) 39.270 kr.
Mælingar
Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling)** 78.542 kr.
Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð** 31.415 kr.

Önnur gjöld

Umfjöllunargjald* 16.582 kr.
Auka gjald fyrir hverja þriðju umfjöllun** 16.582 kr.
Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m3, að hámarki 50.000 m3** 166 kr.
Meistaraskipti 8.732 kr.
Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo semvettvangskönnun o.fl.* 16.473 kr.
Tilkynningarskyldar framkvæmdir svo sem sólpallar og smáhýsi* 16.582 kr.
Tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. 1.mgr., 9.gr. laga nr. 160/2010, eftirlit** 52.359 kr.
Framkvæmdaleyfi – umfangslítil, svo sem vegna heimilda til flutninga** 16.582 kr.
Framkvæmdaleyfi – umfangsmikil framkvæmd** 103.850 kr.
Bílastæðagjald, hvert bílastæði** 1.528.594 kr.
Samrunaskjalagerð** 39.446 kr.
Skönnunar og ljósritunarkostnaður
A4, hver blaðsíða 67 kr.
A3, hver blaðsíða 132 kr.

Stöðuleyfi

Umfjöllunargjald* 16.582 kr.
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármuni innan lóðar á atvinnusvæði** 12.487 kr.
Stöðuleyfi, tímabundið leyfi, söluskúrar pr. mánuð** 22.359 kr.
Stöðuleyfi stærri tímabundnir viðburðir** 62.742 kr.

Úttektir

Stök úttekt 13.088 kr.
Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 6 úttektir)** 78.531 kr.
Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (7 úttektir)** 91.619 kr.
Fjölbýlishús allt að 960 m2 brúttóflötur** 117.796 kr.
Fjölbýlishús allt að 2400 m2 brúttóflötur** 209.417 kr.
Fjölbýlishús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur ** 261.770 kr.
Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2 brúttóflötur** 91.619 kr.
Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur** 104.708 kr.
Annað húsnæði þ.m.t.atvinnuh. og gripahús frá 4.001 m2 brúttóflötur og stærra** 130.886 kr.
Aðrar minni byggingar, lágmark 4 úttektir** 52.354 kr.
Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.** 26.177 kr.
Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl.** 52.354 kr.
Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl. 13.088 kr.
Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis** 13.088 kr.

Vottorð

Úttekt og vottorð
Vottorð vegna byggingarstiga 26.183 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Magn Verð
Einföld yfirferð vegna t.d. viðauka 17.197 kr.
Aukagjald fyrir hvern þriðja yfirlestur 14.591 kr.
2 - 4 eignir 32.830 kr.
5 -15 eignir 49.506 kr.
16-30 eignir 67.223 kr
31-60 eignir 83.378 kr.
61-90 eignir 93.800 kr
91-120 eignir 104.222 kr.
121 eign og fleiri 114.644 kr.
Vegna bílakjallara(sér mhl) Verð
1-10 eignir 17.197 kr.
11-40 eignir 32.830 kr.
41-70 eignir 43.252 kr.
71-100 eignir 53.674 kr.
101-130 eignir 64.097 kr.

Yfirferð séruppdrátta

Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða)
Einbýlishús** 104.722 kr.
Par-, rað- og fjölbýlishús, 1 íbúð til 6 íbúðir ** 139.631 kr.
Fjölbýlishús, 7 til 19 íbúðir ** 261.801 kr.
Fjölbýlishús, 20 íbúðir og fleiri ** 436.338kr.
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó ** 174.536 kr.
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.001 til 10.000 m3 brúttó ** 209.445kr.
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m3 brúttó ** 244.351 kr.
Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílageymsla, anddyri, sólstofa o.fl. ** 43.634 kr.
Breyting t.d. á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, þaki, glugga eða klæðningu ** 69.812 kr.
Breyting t.d. á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli, lóð o.fl. ** 26.183 kr.

Fasteignagjöld

Fasteignaskattur Hlutfall af heildarfasteignamati
Íbúðarhúsnæði 0,217%
Opinberar byggingar 1,32%
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði 1,387%
Hesthús 0,258%

Gjalddagar fasteignagjalda 2024 eru 10. Fyrsti gjalddagi er 1. febrúar og síðan fyrsta hvers mánaðar til 1. nóvember. Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru kr. 25.000 eða lægri er öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga ársins þann 1. febrúar. Eindagi fasteignagjaldanna er 30 dögum eftir gjalddaga.

Reiknivél fasteignagjalda er hægt að nálgast Hér

Fráveitugjald Hlutfall af heildarfasteignamati
Íbúðarhúsnæði 0,093%
Annað húsnæði 0,116%
Losun rotþróa Verð
Gjald vegna losunar rotþróa pr. ár 33.600 kr.
Gjald fyrir losun taðþróa
Hesthús Hlíðarþúfum
Taðþróargjald pr. stíu 25.384 kr.
Hesthús þjónustugjald 4 hesta hús 101.533 kr.
Hesthús þjónustugjald 6 hesta hús 152.301 kr.
Rekstur og viðhald bílastæða á bæjarlandi
Rekstur og viðhald pr. stæði 5.305 kr.
Stofnkostnaður pr. stæði 692.937 kr.
Lóðarleigugjöld Hlutfall af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði 1,17%
Íbúðarhúsnæði 0,33%

Niðurfelling fasteignaskatts

Niðurfelling fasteignaskatts af eigin íbúð elli- og örorkulífeyrisþega
Einstaklingur, brúttótekjur Hjón, brúttótekjur Hlutfall
0 til 7.602.000 0 til 9.714.000 100%
7.602.001 til 7.772.000 9.714.001 til 10.389.000 75%
7.772.001 til 7.940.000 10.389.001 til 11.067.000 50%
7.940.001 til 8.109.000 11.067.001 til 11.739.000 25%
Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli-, örorku- og lífeyrisþegum í Hafnarfirði

Reglurnar má kynna sér með að smella hér

 

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
Fast gjald - Rekstur grenndar- og gámastöðva 19.804 kr.
240L tunnur
Matarleifar - Brúntunna 20.089 kr.
Blandaður úrgangur - Grátunna 36.745 kr.
Plastumbúðir - Grátunna 9.253 kr.
Pappír og pappi - Blátunna 9.659 kr.
240L tvískiptar tunnur
Matarleifar/Blandaður úrgangur 30.082 kr.
Plastumbúðir/Pappír 9.497 kr.
660L kör
Blandaður úrgangur 103.361 kr.
Plastumbúðir 27.760 kr.
Pappír og pappi 28.876 kr.
Djúpgámar 2500L
Matarleifar 209.262 kr.
Blandaður úrgangur 382.757 kr.
Plastumbúðir 96.390 kr.
Pappír og pappi 100.615 kr.
Djúpgámar 3000L
Matarleifar 251.115kr
Blandaður úrgangur 459.309 kr.
Plastumbúðir 115.668 kr.
Pappír og pappi 120.738 kr.
Djúpgámar 5000L
Matarleifar 418.524 kr.
Blandaður úrgnagur 765.515 kr.
Plastumbúðir 192.780 kr.
Pappír og pappi 201.229 kr.
Vatnsgjald Hlutfall af heildarfasteignarmati
Íbúðarhúsnæði 0,035%
Annað húsnæði 0,052%

Vatnsgjaldið innheimtist með fasteignagjöldum.

Notkunargjald 38 kr. pr. mælt tonn er lagt á samkvæmt ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs 5. október 2022.

Fráveita

Fráveitugjald Hlutfall af heildarfasteignamati
Íbúðarhúsnæði 0,093%
Annað húsnæði 0,116%
Losun rotþróa Verð
Gjald vegna losunar rotþróa pr. ár 33.600 kr.
Fráveituheimæðargjald nýbyggingasvæði
Þvermál lagnar 0- 10m Verð meter umfram 10m
DN 150 384.565 kr. 42.730 kr.
DN 200 447.502 kr. 49.725 kr.
DN 250 514.890 kr. 57.210 kr.
Fráveituheimaæðargjald gróið svæði
Þvermál lagnar 0- 10m Verð meter umfram 10m
DN 150 498.909 kr. 57.228 kr.
DN 200 570.668 kr. 65.425 kr.
DN 250 642.423 kr. 73.693 kr.
Tenging byggingarvatns Verð
Tenging byggingarvatns 20.557 kr

Hafnarfjarðarhöfn

Heimilt er að leggja allt að fimmfalt bryggjugjald á skip og báta sem liggja lengi við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í að minnsta kosti 6 mánuði.

Bryggjugjöld
Bryggjugjald, á hvert BT skips, fyrir hvern byrjaðan sólarhring 11 kr.
Bátar allt að 20 BT, á mánuði 13.324 kr
Bátar 21 til 50 BT, á mánuði 20.931 kr.
Bátar 51 til 100 BT, á mánuði 32.987 kr.
Bás við flotbryggjur fyrir bát allt að 9 metra, á mánuði 17.557 kr.
Bás við flotbryggju fyrir bát lengri enn 9 metra, á mánuði 25.730 kr.
Gestaskúta vikugjald 14.710 kr. (2022)
Gestaskúta daggjald 3.110 kr.
Bryggjugjald vegna skipalyftu pr. lyftu
Bátar að 9 metra lengd 14.728 kr.
Bátar 9-12 metrar að lengd 19.442 kr.
Bátar lengri en 12 metrar 24.159
Uppistöðugjald fyrir báta, sem geymdir eru á hafnarsvæðinu, á mánuði 8.486 kr.
Gjald fyrir aðstöðu til þrifa og viðgerða á bryggjum, á viku (lágmarksgj. 1 vika) 11.224 kr.

Heimilt er að leggja allt að fimmfalt bryggjugjald á skip og báta sem liggja lengi við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í að minnsta kosti 6 mánuði.

Hafnsaga
Hafnsögugjald inn og út af hafnarsvæði, fyrir hvert skip hvora leið 9.229 kr.
Hafnsögugjald, að auki, á hvert BT skips 13,60 kr.
Lágmarks Hafnsögugjald 35.875 kr
Hafnarbátar
Á hvert brúttótonn á klukkustund 14 kr.
Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Þrótt 57.314 kr.
Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Hamar 79.311 kr.
Hámarksgjald á klukkustund fyrir hafnarbáta 379.183 kr.
Festarþjónusta
Festargjald fyrir hvern mann í dagvinnu 14.903 kr.
Festargjald fyrir hvern mann í yfirvinnu 21.643 kr.
Vigtar- og skráningarþjónusta
Vigtun á hvert tonn 434 kr.
Lágmarksgjald á bílvog 2.589 kr.
Fyrir skráningar í lóðsinn (án vigtunar), á hverja löndun 3.526 kr.
Yfirvinna og útköll greiðast sérstaklega
Siglingavernd
Skipavernd, á hverja komu skips 57.255 kr.
Farmvernd, álag á vörugjöld 21,9%
Farþegavernd pr. farþegi 279 kr.
Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á dagvinnutíma 6.885 kr.
Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á yfirvinnutíma 10.252 kr.
Vaktþjónustu við skip keypt frá þjónustufyrirtæki, samkvæmt reikningi + 15% álag
Sorphirða
Meginregla; skip panta sorpgáma til að losa í meðan á hafnardvöl stendur
Undantekning; sorphirða, flutningur og förgun, fyrir hvert kíló sorps
Yfirvinna, útköll og vélavinna við sorphirðu greiðast sérstaklega
Tímagjald og útköll utan vinnutíma
Tímagjald 7.408 kr.
Útkall reiknast minnst 4 klukkustundir
Hafnleguvottorð
Hafnleguvottorð 3.162 kr.
Vatn
Selt vatn, hvert tonn 673 kr.
Lágmarksgjald miðast við 5 tonn 3.367 kr.
Rafmagn
Rafmagn pr. kwst. 22 kr.
Tengigjald rafmagns, á dagvinnutíma 5.048 kr.
Tengigjald rafmagns, utan dagvinnutíma 7.408 kr.
Tímavinna og útköll greiðast sérstaklega
Lóðargjöld og lóðarleiga
Lóðargjöld fyrir einstakar lóðir eru ákveðin af hafnarstjórn á hverjum tíma
Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, innan Suðurgarðs 1,48%
Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, utan Suðurgarðs 2,46%
Geymslusvæði utan lóða, á hvern fermetra á mánuði 151 kr.
Heimilt er að semja um frávik, fyrir farmstöðvar stærri en 4 hektara
Lestargjöld
Lestargjald af öllum skipum, á hverja mælieiningu 19 kr.
Vörugjöld
1. flokkur, á hvert tonn Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement, áburður, lýsi, fiskimjöl og úrgangur, sem fluttur er til endurvinnslu. 405 kr.
2. flokkur, á hvert tonn, ekki notað 483 kr.
3. flokkur á, hvert tonn Þungavarningur, svo sem sekkjavara, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda 821 kr.
4. flokkur, á hvert tonn Aðrar vörur en þær sem tilgreindar eru í 1. - 3. flokki 2.226 kr.
5. flokkur, aflagjald af heildarverðmæti 1,39%
Frystur fiskur af heildarverðmæti 0,76%

Vörugjöld eru greidd af inn-, út- og milliskipunum allra vara, sjá nánar í gjaldskrá

Íþróttir og útivera

Sundlaugar, frístundaheimili, sumarnámskeið og matjurtagarðar.

Matjurtagarðar

Matjurtagarðar kr.
Einn garður 1.781 kr.
Tveir garðar 2.969 kr.

Sumarnámskeið

Gjaldskrá fyrir sumarnámskeið
Sumarfrístund, ein vika hálfan daginn* 5.283 kr.
Sumarfrístund, ein vika allan daginn* 10.626 kr.
Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika hálfan daginn* 3.503 kr.
Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika allan daginn* 7.094 kr.
Þátttökugjald í fjölskyldugörðum - einn garður 1.781 kr.
Þátttökugjald í fjölskyldugörðum - tveir garðar 2.969 kr.
Þátttökugjald í tómstund tvær vikur* 5.936 kr.

*Veittur er 50% afsláttur af verði ef systkini sækja sama námskeiðið.

Sundlaugar

Verðskrá kr.
Eitt skipti barna (0–17 ára) Frítt
Eitt skipti eldra fólks (67 ára og eldri) Frítt
Eitt skipti fullorðinna (18–66 ára) 1.100 kr.
Leiga á sundfötum eða handklæði 800 kr.
Leiga á sundfötum og handklæði 1.300 kr.
Punktakort (gilda í 2 ár)
10 punkta sundkort fullorðinna 4.800 kr.
10 punkta kort í sund- og sána 5.700 kr.
30 punkta sundkort fullorðinna 13.100 kr.
6 mánaða kort
Sundkort fullorðinna 19.000 kr.
Árskort
Árskort fullorðinna 33.500 kr.
Leiga
Leiga á laug til hópa pr. klukkustund m.v. einn starfsmann. Lágmark 4 klukkustundir 8.000 kr.
Leiga á laug pr. klukkustund (m.v. 1 starfsmann lágm. 4 klst.) 15.500 kr.

Menning

Bókasafn, Byggðasafn og Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð.

Bókasafn Hafnarfjarðar

Bókasafn Hafnarfjarðar kr.
Árgjald (18-67 ára) 2.700 kr.
Árgjald (börn, eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir) Frítt
Árgjald hælisleitendur og flóttamenn fyrsta árið Frítt
Nýtt bókasafnskort (fullorðnir) 750 kr.
Nýtt bókasafnskort (börn) 200 kr.
Dagsekt á fullorðinsbók 50 kr.
Dagsekt á ungmennabókum 50 kr.
Dagsekt á barnabókum 20 kr.
Dagsekt á tímariti 25 kr.
Ljósrit eða útprentun svarthvítt 40 kr.
Ljósrit eða útprentun í lit 75 kr.
3D prentun 25 kr./gr.
Símtal 40 kr.
Millisafnalán 1.700 kr.
Taupokinn Sporður 400 kr.
Eyrnatappar 150 kr.
Mynddeild Ekkert útlánagjald er í mynddeild
Dagsektir á DVD 231 kr.
Tónlistardeild Ekkert útlánagjald er í tónlistardeild
Dagsekt á geisladisk eða hljómplötu 49 kr.
Dagsekt á DVD 49 kr.
Brotið hulstur, einfalt 231 kr.
Brotið hulstur, tvöfalt 341 kr.
Tjón á lánshlutum
Glataðar prentaðar upplýsingar með geisladisk 2.750 kr.
Glataður eða skemmdur geisladiskur* 4.380 kr.
Glataður eða skemmdur DVD-diskur* 4.950 kr.

*Lánþegi má bæta safninu skaðann með nýju eintaki

Byggðasafnið

Byggðasafn Hafnarfjarðar kr.
Aðgangur Frítt
Opnunargjald fyrir hópa utan þjónustutíma 27.000
Tökur fyrir auglýsingar, kvikmyndir og þætti per dag 75.213
Starsmaður á vakt utan opnunartíma per klst. 6.017
Gjald á einstakling (gest) í hóp utan þjónustutíma Frítt
Afnot af ljósmyndum
Ljósmynd til einkanota 5.538
Bók - forsíðumynd 24.300
Bók - aðrar myndir 11.965
Myndabók og kynningarrit - forsíðumynd 24.300
Myndabók og kynningarrit - baksíðumynd 18.626
Myndabók og kynningarrit - aðrar myndir 14.062
Tímarit - forsíðumynd 14.925
Tímarit - aðrar myndir 8.881
Dagblað 8.881
Sjónvarp - fyrsta birting myndar 8.881
Sjónvarp - endurbirting myndar 4.441
Auglýsing
Auglýsing - heil síða 21.947
Auglýsing - hálf síða 20.476
Auglýsing - vefsíða 24.300
Auglýsingaherferð 47.983
Auglýsingaskilti 40.335
Dagatal og símskeyti 35.154
Póstkort (allt að 1000 eintök) 23.313
Geislamynd 11.595
Birtingarréttur fyrir mynd á sýningu 10.485

Ef keyptar eru fleiri en 15 myndir vegna bókaútgáfu og sýninga er veittur 30% afsláttur frá verðskrá

Hafnarborg kr.
Aðalsalur (fundir og aðrir viðburðir) 92.325 kr.
Aðalsalur (tónleikar < 100 gestir) 61.150 kr.
Aðalsalur (tónleikar > 100 gestir) 86.330 kr.
Flygill í aðalsal 31.175 kr.
Miðasala í húsinu (frá kl. 17–20 á tónleikadag) 18.585 kr.
Apótek og Sverrissalur (dagfundur) 24.580 kr.
Apótek og Sverrissalur (kvöldfundur) 57.553 kr.
Móttaka og leiðsögn hópa utan opnunartíma 21.900 kr.
Afnot af gestavinnustofu á mánuði 500€
Stólar, sólarhringsleiga á hvern stól 120 kr.

Skipulag

Gjöld vegna skipulags samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010

Gjöld Verð
Umfjöllunargjald * 16.582 kr.
Breyting á aðalskipulagi sbr. 1. mgr. 36. gr. umsýsla og auglýsing** 415.951 kr.
Breyting á aðalskipulagi sbr. 2. mgr. 36. gr. umsýsla og auglýsing** 180.409 kr.
Breyting á deiliskipulagi sem þarfnast ekki kynningar (3. mgr. 44. gr.) eða byggingarleyfi** 103.805 kr.
Breyting á deiliskipulagi - grenndarkynning á óverulegri breytingu (2. mgr. 43. gr.)** 158.522 kr.
Breyting á deiliskipulagi - umsýsla og auglýsing** 372.178 kr.
Breytingar á hæðar- og lóðarblöðum** 139.631 kr.

Rafhleðslustöð

Rafhleðslustöð við verslunarmiðstöðina Fjörð
Hleðsla Verð
Hraðhleðsla (DC) verð pr. kWst. 50 kr.
Hraðhleðsla (DC) verð pr. mínúta 19 kr. *
Hæghleðsla (AC) verð pr. kWst. 25 kr.
Hæghleðsla (AC) verð pr. mínúta 2 kr. *

* Ekkert tímagjald er fyrstu 20 mínúturnar

Stöðuleyfi

Umfjöllunargjald* 16.582 kr.
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármuni innan lóðar á atvinnusvæði** 12.487 kr.
Stöðuleyfi, tímabundið leyfi, söluskúrar pr. mánuð** 22.359 kr.
Stöðuleyfi stærri tímabundnir viðburðir** 62.742 kr.

Sorphirða og sorptunnur

Verð á nýjum 240L sorptunnum
Brúntunna - Matarleifar 11.500 kr.
Blátunna - Pappír og pappi 11.500 kr.
Grátunna - Blandaður úrgangur 11.500 kr.
Grátunna - Plast 11.500 kr.
Tvískipt tunna - Matarleifar og blandaður úrgangur 11.500 kr.
Tvístkipt tunna - Plast og Pappír/pappi 11.500 kr.
Nýtt lok grátunna 2.200 kr.
Nýtt lok blátunna 2.200 kr.
Verð á nýjum 660L kar.
Blandaður úrgangur 55.000 kr.
Pappír og pappi 55.000 kr.
Plastumbúðir 55.000 kr.
Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
Fast gjald - Rekstur grenndar- og gámastöðva 19.804 kr.
240L tunnur
Matarleifar - Brúntunna 20.089 kr.
Blandaður úrgangur - Grátunna 36.745 kr.
Plastumbúðir - Grátunna 9.253 kr.
Pappír og pappi - Blátunna 9.659 kr.
240L tvískiptar tunnur
Matarleifar/Blandaður úrgangur 30.082 kr.
Plastumbúðir/Pappír 9.497 kr.
660L kör
Blandaður úrgangur 103.361 kr.
Plastumbúðir 27.760 kr.
Pappír og pappi 28.876 kr.
Djúpgámar 2500L
Matarleifar 209.262 kr.
Blandaður úrgangur 382.757 kr.
Plastumbúðir 96.390 kr.
Pappír og pappi 100.615 kr.
Djúpgámar 3000L
Matarleifar 251.115kr
Blandaður úrgangur 459.309 kr.
Plastumbúðir 115.668 kr.
Pappír og pappi 120.738 kr.
Djúpgámar 5000L
Matarleifar 418.524 kr.
Blandaður úrgnagur 765.515 kr.
Plastumbúðir 192.780 kr.
Pappír og pappi 201.229 kr.

Stuðningsþjónusta

Stuðningsþjónusta á heimili, matur og heilsuefling fyrir eldri borgara, aksturþjónusta eldra fólks og fólks með fötlun.

Akstursþjónusta Hver ferð
Akstursþjónusta fatlaðs fólks Hálft strætógjald
Aksturþjónusta eldra fólks Hver ferð
Einstaklingar
Tekjur undir 382.239 kr. á mánuði Strætógjald
Tekjur hærri en 382.240 kr. á mánuði Tvöfalt strætógjald
Hjón
Tekjur undir 621.141 kr. á mánuði Strætógjald
Tekjur hærri en 621.142 kr. á mánuði Tvöfalt strætógjald
Heilsuefling Mánaðargjald
Heilsuefling Janusar 8.868 kr.
Leikfimigjald 1.812 kr.
Heimsendur matur Verð
Hver máltíð 968 kr.
Heimsendingargjald 356 kr.
Mötuneytismatur kr.
Mötuneytismatur, stök máltíð 1.032 kr.
Stuðningsþjónusta per klst.
Einstaklingar
Einstaklingar með tekjur undir 382.239 kr. á mánuði Frítt
Einstaklingar með 382.240–458.687 kr. í tekjur á mánuði 652 kr.
Einstaklingar með hærri tekjur en 458.687 kr. á mánuði 1.317 kr.
Hjón
Hjón með tekjur undir 621.141 kr. á mánuði Frítt
Hjón með tekjur frá 621.142–745.366 kr. á mánuði 652 kr.
Hjón með hærri tekjur en 745.366 kr. á mánuði 1.317 kr.

Umhverfi

Gjald fyrir losun taðþróa
Hesthús Hlíðarþúfum
Taðþróargjald pr. stíu 25.384 kr.
Hesthús þjónustugjald 4 hesta hús 101.533 kr.
Hesthús þjónustugjald 6 hesta hús 152.301 kr.
Rekstur og viðhald bílastæða á bæjarlandi
Rekstur og viðhald pr. stæði 5.305 kr.
Stofnkostnaður pr. stæði 692.937 kr.

Yfirborðsbreytingar

Yfirborðsbreytingar
Sögun malbik / steypa - hver m2 2.705 kr.
Malbik götu - hver m2 12.157 kr.
Endurnýjun steyptrar stéttar, þykkt 10 cm - hver m2 13.486 kr.
Steypt stétt fjarlægð og endursteypt, þykkt 15 cm - hver m2 14.835 kr.
Kantur endursteyptur - hver lengdarmetri 10.055 kr.
Færsla á ljósastaur - hvert stk. 247.993 kr.
Færsla á rafmagnskassa - hvert stk. 470.615 kr.
Fánaborgir - í 3 daga - lágmarksleiga er 3 dagar
Fánaborg - undirstaða - stk 3.371 kr.
Fánastöng 6m - stk 675 kr.
Fánar - stk 538 kr.
Keyrsla - per ferð 4.046 kr.
Vinna - per klst 3.371 kr.
Fánaborgir - í 4-7 daga og vikuleiga
Fánaborg - undirstaða - stk 6.743 kr.
Fánastöng 6m - stk 1.349 kr.
Fánar - stk 538 kr.
Keyrsla - per ferð 4.046 kr.
Vinna - per klst 3.371 kr.

Vatnsveita

Heimæðargjald
Þvermál (PE) Lengd 0–30 m Verð á meter umfram 30 m
32 280.550 kr. 7.626 kr.
40 377.145 kr. 10.840 kr.
50 426.236 kr. 11.984 kr.
63 483.894 kr. 13.345 kr.
90 760.218 kr. 20.561 kr.
110 949.512 kr. 23.984 kr.
160 1.555.891 kr. 26.221 kr.

Þegar lengd á heimæð er yfir 30 metra reiknast umframkostnaður sérstaklega að lokinni tengingu heimæðar.

Innifalið í gjöldum er efni og vinna.

Mælaleiga
Kennitákn kr. per ár kr. per dag
30 (1¼ tomma) 24.170 kr. 66 kr.
40 (1½ tomma) 26.855 kr. 74 kr.
50 (2 tomma) 44.759 kr. 123 kr.
65 (2½ tomma) 56.267 kr. 154 kr.
90 (3 tomma) 66.499 kr. 182 kr.
100 (4 tomma) 104.816 kr. 287 kr.
150 (6 tomma) 125.962 kr. 345 kr.
200 (8 tomma) 153.456 kr. 420 kr.
Vatnsgjald Hlutfall af heildarfasteignarmati
Íbúðarhúsnæði 0,035%
Annað húsnæði 0,052%

Vatnsgjaldið innheimtist með fasteignagjöldum.

Notkunargjald 38 kr. pr. mælt tonn er lagt á samkvæmt ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs 5. október 2022.