Ungt fólk

Ungmennahús eru félagsmiðstöðvar fyrir ungt fólk. Þar er boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, hópastarf, ráðgjöf, sköpun og aðstöðu fyrir viðburði, til að læra eða funda.

Ungmennahúsin

Í Hafnarfirði eru starfrækt tvö ungmennahús með mismunandi starfsemi, Hamarinn (16–25 ára) og Músík og mótor (13–20 ára). Ungmennahús veita ungu fólki stuðning og aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd, hverjar sem þær eru.

Hlutverk ungmennahúsanna

Markmið ungmennahúsa er að stuðla að menningu og bættri þjónustu við hafnfirsk ungmenni. Annars vegar er boðið upp á tómstundir sem hafa forvarnar-, uppeldis- og menntunargildi. Hins vegar er boðið upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi. Áhersla er lögð á fjölbreytileika og að öll upplifi sig velkomin.

Ungmennin eru alltaf drifkraftur í starfinu meðan verkefnastjórar halda utan um daglegan rekstur og faglegt starf.

Starfsemi ungmennahúsanna

Unnið er í klúbbum, ráðum, hópastarfi og tímabundnum verkefnum. Áhersla er lögð á að virkja fólk til þátttöku og framkvæmda í starfinu, einkum það sem þarf sérstaka hvatningu og stuðning. Áhersla er lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og eflingu á sjálfstrausti og félagsfærni ungmenna, með jafnréttissjónarmið að leiðarljósi.