Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa

14. ágúst 2013 kl. 13:15

í fundarherbergi Norðurhellu 2

Fundur 473

Mætt til fundar

 • Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri
 • Málfríður Kristjánsdóttir starfsmaður
 • Berglind Guðmundsdóttir starfsmaður
 • Þormóður Sveinsson starfsmaður

Ritari

 • Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri/skipulags- og byggingarfulltrúi
 1. B-hluti skipulagserindi

  • 1308057 – Hamarsbraut 7,Fyrirspurn,Bílskýli

   Þrastaverk ehf leggur 8.8.13 inn fyrirspurn um að byggja opna bílageymslu við húsið.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi tekur neikvætt í erindið þar sem það er ekki í samræmi við samþykkt skipulag. Sjá meðfylgjandi minnispunkta.

  • 1308058 – Dvergholt 21-27, fyrirspurn, svalalokun

   Húsfélag, Dvergholt 21-27 leggur fram fyrirspurn um B-lokun svala á Dvergholti 21-27 og Hörgsholti 3.Sjá meðfylgjandi gögn.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi tekur jákvætt að uppfylltum skilyrðum skv. meðfylgjandi minnispunktum. Sækja þarf formlega um byggingarleyfi.

  • 1308072 – Kaldárselsvegur nr J1, sumarbústaðaland, gámur

   Magnús Jónsson óskar 07.08.13 eftir að fá að setja niður 20 feta gám á sumarbústaðalandi við Kaldárselsveg nr.J1.G ámurinn verður geymsla fyrir vélar og verkfæri.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi tekur jákvætt í erindið. Leyfi verður veitt þegar formleg umsókn hefur borist með teikningu sem sýnir staðsetningu gámsins og gjöld greidd samkvæmt gjaldskrá byggingarfulltrúa.

  • 1306050 – Krýsuvík-Hafnarfjörður ljósleiðaratenging

   Emerald Networks sendi inn fyrirspurn um lagningu ljósleiðara frá Krýsuvík til Hafnarfjarðar. Erindið var til umfjöllunar á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa 05.06.2013, sem vísaði því til skipulags- og byggingarráðs sem óskaði eftir frekari upplýsingum um hvar ætti að leggja ljósleiðarann. Þær upplýsingar hafa borist með bréfi dags. 12. júlí 2013.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi sendir erindið til umsagnar Minjaverndar Íslands.

  • 1308067 – Álfhella 9 umgengni á lóð

   Lóðin er full af gámum sem ekki er leyfi fyrir.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi bendir á að lóðin er ekki ætluð sem geymslusvæði. í grein 2.9.2 í byggingarreglugerð segir auk þess: “Sé ásigkomulagi, frágangi, umhverfi eða viðhaldi húss, annars mannvirkis eða lóðar ábótavant, af því stafar hætta eða það telst skaðlegt heilsu að mati byggingarfulltrúa … skal gera eiganda eða umráðamanni þess aðvart og leggja fyrir hann að bæta úr því sem áfátt er. Byggingarfulltrúa er heimilt að beita dagsektum allt að 500.000 kr. til að knýja menn til þeirra verka sem þau skulu hlutast til um samkvæmt lögum um mannvirki eða reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim, eða láta af ólögmætu atferli.”$line$Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir eiganda skylt að fjarlægja gáma og annað sem er leyfisskylt skv. grein 2.6.1 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Verði ekki brugðist við erindinu innan 4 vikna mun skipulags- og byggignarfulltrúi beita dagsektum skv. 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010 til að knýja fram úrbætur.

  • 1011314 – Álfhella 6, byggingarstig og notkun

   Álfhella 6 er skráð á bst. 2, mst 1, þrátt fyrir að vera fullbyggt hús og búið að taka í notkun. Um er að ræða brot á lögum um mannvirki nr. 160/2010, 9. grein. Auk þess eru gámar og eldfim efni á lóðinni sem ekki er leyfi fyrir.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að óska eftir fokheldisúttekt innan þriggja vikna og bendir jafnframt á ábyrgð eigenda skv. lögum um mannvirki nr. 160/2010. Einnig sækja um leyfi fyrir gámum og eldfimum efnum álóðinni. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda og senda erindi til Mannvirkjastofnunar um áminningu í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  • 1011350 – Brekkutröð 1, byggingarstig og notkun

   Lokaúttekt var framkvæmd 23.02.12 en lauk ekki þar sem athugasemdir voru gerðar. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 30.01.13 byggingarstjóra skylt að boða til endurtekinnar lokaúttektar innan 4 vikna. Í ljós hefur komið að byggingarstjori hefur sagt sig af verkinu. Skipulags- og byggingarfulltrúi beindi því 13.03.13 til eigenda að ráða nýjan byggingarstjóra sem ljúki við verkið.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi ítrekar tilmæli sín til eigenda. Verði ekki brugðist við erindinu innan 4 vikna mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010 til að knýja fram úrbætur.

  • 1011351 – Brekkutröð 3, byggingarstig og notkun

   Brekkutröð 3 er skráð á bst 4 og mst 8, þrátt fyrir að húsið virðist fullbyggt og hafi verið tekið í notkun. Við lokaúttekt kom í ljós að nánast allir eigendur eru búnir að gera ólögleg milliloft. Einnig vantar upp á brunavarnir í húsið. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 13.03.13 eigendum skylt að skila inn réttum uppdráttum af húsinu með samþykki Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins innan fjögurra vikna eða fjarlægja milliloftin að öðrum kosti. Yrði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010 til að knýja fram úrbætur. Ekki hefur verið brugðist við erindinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að skila inn réttum uppdráttum innan þriggja vikna og sækja um lokaúttekt innan sex vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eigendur og senda erindi til Mannvirkjastofnunar um áminningu í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  • 1005276 – Burknavellir 1a,b,c. Lokaúttekt.

   Ingvar Geirsson sótti um lokaúttekt 25.03.10 á Burknavöllum 1 a,b,c. Lokaúttekt fór fram í 15.06.2010 og endaði sem stöðuúttekt. Lokaúttekt er ólokið. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 23.06.11 kl. 09:00 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarstjóra var gert skylt að gera þær ráðstafanir sem lögin kveða á um. Sótt var um breytingar á húsnæðinu 07.07.11, en erindinu frestað þar sem innsend gögn voru ófullnægjandi. Nýjar teikningar hafa ekki borist.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og senda erindi til Mannvirkjastofnunar um áminningu í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  • 1012255 – Drekavellir 26.Lokaúttekt ólokið.

   Drekavellir 26.Lokaúttekt ólokið. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 30.06.11, en ekki tókst að ljúka henni þar sem athugasemdir voru gerðar. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 11.01.12 byggingarstjóra skylt að ljúka við atriði sem gerð var athugasemd við og óska innan þriggja vikna eftir endurtekinni lokaúttekt. Jafnframt var bent á ábyrgð eigenda á eftirliti með störfum byggingarstjóra. Ekki hefur verið brugðist við erindinu. Erindið var ítrekað 29.02.12 og gefnar 3 vikur til að bregðast við erindinu. Frestur var veittur til 01.09.12 og síðan enn til 01.03.13. Ekkert hefur síðan gerst í málinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan 4 vikna. Verði ekki brugðist við erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjórann í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010. Frekari frestir verða ekki veittir.

  • 1201195 – Klukkuvellir 3, byggingarstig og notkun

   Lokaúttekt var framkvæmd 25.06.12 en lauk ekki þar sem athugasemdir voru gerðar. Byggingarstjóra var 13.02.13 gert að bæta úr athugasemdum innan 4 vikna. Ekki hefur verið brugðist við því. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði byggingarstjóra skylt að bæta úr þeim atriðum sem athugsemdir voru gerðar við í lokaúttektarskýrslu og bendir jafnframt á ábyrgð eigenda samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr 73/1997 og lögum um mannvirki nr. 160/2010. Yrði ekki brugðist við erindinu innan 4 vikna mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010 til að knýja á um úrbætur.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi beinir því til eigenda að ráða nýjan byggingarstjóra sem sæki um lokaúttekt innan 4 vikna.

  • 1111371 – Kirkjuvellir 9.Byggingarstig og notkun.

   Lokaúttekt fór fram 23.01.12, en lauk ekki þar sem athugasemdir voru gerðar.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að sækja um endurtekna lokaúttekt innan fjögurra vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggignarfulltrúi beita ákvæðum 56. greinar mannvirkjalaga nr. 160/2010 til að knýja fram úrbætur.

  • 0906205 – Kríuás 47, ósk um lokaúttekt

   Lokaúttekt var framkvæmd 08.07.11 en lauk ekki þar sem athugasemdir voru gerðar.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi gerir byggingarstjóra skylt að sækja um lokaúttekt innan tveggja vikna. Verði ekki brugðist við því mun skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og senda erindi til Mannvirkjastofnunar um áminningu í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  • 1101044 – Þrastarás 44.Lokaúttekt ólokið.

   Björn Bjarnason sótti 04.05.2011 um lokaúttekt á Þrastarási 44. Lokaúttekt var framkvæmd 05.05.11 en lauk ekki þar sem athugasemdir voru gerðar. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til endurtekinnar lokaúttektar dags. 30.06.11, en frestur var veittur til 15.09.11. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 01.02.12 byggingarstjóra skylt að óska eftir endurtekinni lokaúttekt innan fjögurra vikna. Yrði ekki brugðist við því mundi skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á byggingarstjóra og eiganda í samræmi við heimild í mannvirkjalögum nr. 160/2010 og jafnframt senda erindi á Mannvirkjastofnun varðandi áminningu til byggingarstjóra í samræmi við sömu lög. Eigendur hafa haft samband og óskað eftir að lokaúttekt verði lokið. Skipulags- og byggingarfulltrúi lagði 28.03.12 dagsektir kr. 20.000 á dag á byggingarstjóra Björn Bjarnason frá og með 1. maí 2012 í samræmi við 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010. Byggingarstjóri sagði sig einhliða af verki 01.03.12, en stöðuúttekt fór ekki fram, þannig að hann telst enn vera byggingarstjóri. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði byggingarstjóra Björn Bjarnason til stöðuúttektar 09.08.12 kl. 14:00. Sinnti hann ekki erindinu mun skipulags- og byggingarfulltrúi beita ákvæði 56. og 57. greina laga um mannvirki nr. 160/2010 til að knýja fram úrbætur.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi leggur dagsektir kr. 20.000 á dag á byggingarstjóra Björn Bjarnason frá og með 15.09.2013 í samræmi við 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010 hafi hann ekki sótt um stöðuúttekt fyrir þann tíma. Jafnfram verður sent erindi til Mannvirkjastofnunar um að veita byggingarstjóranum áminningu í samræmi við 57. grein laga um mannvirki.

  • 1102967 – Drekavellir 4, byggingarstig

   Húsið er á byggingastigi 4 en tekið í notkun. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar dags. 14.04.11 í samræmi við 36. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Komið hefur í ljós að byggingarstjóri skráði sig af verkinu árið 2008, en byggingu þess var lokið án þess að nýr byggingarstjóri væri skráður á verkið, sem er brot á skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 09.03.11 eigendum skylt að ráða nýjan byggingarstjóra á verkið innan 4 vikna og sækja í framhaldi af því um lokaúttekt. Skipulags- og byggingarfulltrúi ítrekaði tilmæli sín 11.01.12 og gerði eigendum skylt að bregðast við erindinu innan þriggja vikna. Yrði það ekki gert mundi skipulags- og byggingarfulltrúi beita heimildum mannvirkjalaga til að fá fram úrbætur. Skipulags- og byggingarfulltrúi gaf 30.01.13 eigendum enn 2 vikur til að bregðast við erindinu. Að öðrum kosti mundi skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á eigendur, kr. 20.000 á dag í samræmi við 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi leggur dagsektir kr. 20.000 á dag á eigendur frá og með 15.09.2013 í samræmi við 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010 hafi byggingarstjóri ekki verið ráðinn og sótt um lokaúttekt fyrir þann tíma.

  • 1012192 – Klukkuvellir 7, byggingarstig

   Klukkuvellir 7, sem er fjölbýlishús er skráð fokhelt, þó svo að fólk sé flutt inn. Skipulags- og byggingarfulltrúi boðaði til lokaúttektar 15.03.2012, en ekki var brugðist við því. Tölvupóstur barst 09.02.12 þar sem óskað var eftir fresti. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði 08.08.12 byggingarstjóra skylt að sækja um öryggisúttekt innan 4 vikna. Yrði ekki brugðist við því mundi skipulags- og byggingarfulltrúi leggja dagsektir á eigendur og byggingarstjóra skv. 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010. Frestur var veittur til 01.11.12, en ekkert hefur síðan gerst í málinu.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi leggur dagsektir kr. 20.000 á dag á byggingarstjóra Anton Kjartansson og sömu upphæð á eigendur frá og með 15.09.2013 í samræmi við 56. grein laga um mannvirki nr. 160/2010 hafi byggingarstjóri ekki sótt um lokaúttekt fyrir þann tíma. Jafnfram verður sent erindi til Mannvirkjastofnunar um að veita byggingarstjóranum áminningu í samræmi við 57. grein laga um mannvirki. Jafnframt er bent á ábyrgð eigenda að hafa eftirlit með störfum byggingarstjóra skv. 15. grein laga um mannvirki nr. 160/2010.

  C-hluti erindi endursend

  • 1306250 – Steinhella 1,Reyndarteikningar

   Hraunvinnslan ehf leggur 27.06.13 inn reyndarteikningar af Steinhellu 1, samkvæmt teikningum Hauks Ásgeirsonar dag. 25.06.13. Nýir uppdrættir bárust dags. 12.08.13.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi frestar erindinu þar sem innsend gögn eru ófullnægjandi. Ekki hefur verið brugðist við athugasemdum frá júní, og ósamræmi er í gögnum. Sjá meðfylgjandi athugasemdir.

  • 1308047 – Suðurgata 94,96,98. Breyting á innra skipulagi

   Benedikt Sveinsson sækir 07.08.13 um leyfi fyrir breytingu á innra skipulagi fyrir íbúð 0201. Steyptur burðarveggur í stofu felldur út. Komið fyrir stálbitum í þakrými í staðinn.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi frestar erindinu, þar sem ekki er hægt að sjá af uppdráttum að þeir séu gerðir af löggiltum hönnuði, sbr. 25. grein laga um mannvirki nr. 160/2010, liði a) og c):$line$”Rétt til að leggja fram uppdrætti vegna byggingarleyfis hafa þeir sem til þess hafa hlotið löggildingu Mannvirkjastofnunar. Löggildingin skiptist í eftirfarandi svið: $line$a) Arkitektar og byggingarfræðingar geta fengið löggildingu til að gera aðaluppdrætti, uppdrætti að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdrætti.$line$c) Byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar geta fengið löggildingu til að gera aðaluppdrætti og tilheyrandi deiliuppdrætti, enda hafi þeir öðlast a.m.k. fimm ára starfsreynslu hjá löggiltum fagmanni á því sviði.”

Ábendingagátt