Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa

7. október 2015 kl. 13:15

í fundarherbergi Norðurhellu 2

Fundur 582

Mætt til fundar

 • Berglind Guðmundsdóttir starfsmaður
 • Þormóður Sveinsson starfsmaður
 • Sigurður Steinar Jónsson starfsmaður

Ritari

 • Bjarki Jóhannesson skipulags- og byggingarfulltrúi
 1. A-hluti byggingarleyfa

  • 1509354 – Klukkuvellir 28-38b, breyting

   Er-hús ehf sækir 14.09.15 um minni háttar breytingu á grunnmynd á hús nr.28-32, einnig 2x þakgluggar á húsi nr.32 samkvæmt teikningum Gísla Gunnarssonar dags.08.09.15.Nýjar teikningar bárust 25.9.2015.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir erindið í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  • 1509774 – Nönnustígur 5, breyting

   Jón Ingi Hákonarsson sækir 30.09.15 um að byggja nýjan kvist, kjallarar gólf síkkað og breyting á innraskipulagi samkvæmt teikningum Kristinns Ragnarssonar dags. 31.08.15.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir byggingaráformin í samræmi við 11. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010. Byggingarleyfi verður gefið út þegar skilyrði 1-5 liðar 13. greinar mannvirkjalaga hafa verið uppfyllt.
   13. gr. Útgáfa byggingarleyfis.
   Skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis eru eftirfarandi:
   1. Mannvirkið og notkun þess samræmast skipulagsáætlunum á svæðinu.
   2. Aðal- og séruppdrættir hafa verið yfirfarnir og leyfisveitandi hefur áritað þá til staðfestingar á samþykki. Leiðrétt skráningartafla þarf að berast.
   3. Byggingarleyfisgjöld og önnur tilskilin gjöld hafa verið greidd, svo sem gatnagerðargjald samkvæmt ákvæðum laga um gatnagerðargjald og bílastæðagjald eða gjald fyrir skipulagsvinnu samkvæmt ákvæðum skipulagslaga, eða samið um greiðslu þeirra. Undanskilin eru þó gjöld sem falla ekki í gjalddaga fyrr en við útgáfu byggingarleyfis.
   4. Byggingarstjóri hefur undirritað yfirlýsingu um ábyrgð sína og afhent leyfisveitanda undirritaða ábyrgðaryfirlýsingu þeirra iðnmeistara sem ábyrgð munu bera á einstökum verkþáttum.
   5. Skráð hefur verið í gagnasafn Mannvirkjastofnunar að viðkomandi byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi í samræmi við ákvæði laga þessara.

  • 1509754 – Drekavellir 18, svalalokun á MHL.0901

   Ingigerður Hjaltadóttir sækir 30.9.2015 um svalalokun á íbúð.0901 samkvæmt teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar dagsetta sept.2015.Undisrskrift nágranna barst einnig.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir erindið í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010.

  B-hluti skipulagserindi

  • 1506345 – Kaldárselsvegur, hesthús,laus þök

   Á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa þann 16. júní sl. var óskað eftir því að lausar þakplötur á hesthúsum á Kaldárselsvegi nr. 15b, 16a og 16b yrðu festar svo að ekki hlytist hætta af. Ekki hefur verið brugðist við erindinu.

   Skipualags- og byggingarfulltrúi ítrekar fyrri bókun og veitir eigendum húsana 4 vikna frest til að koma húsunum í ásættanlegt horf. Verði ekki brugðist við erindiu innan tilskilins frests verður ákvæðum dagssekta beitt.

  • 11032768 – Hvaleyrarbraut 24.Umgengni á lóð.

   Ítrekað hafa íbúar á nærliggjandi svæðum kvartað yfir Hvaleyrarbraut 24.Bæði yfir slakri umgengni lóðar og ekki síður yfir húsarústum sem þarna standa og er yfirfullar af varningi.

   Skipualags- og byggingarfulltrúi ítrekar fyrri bókun og veitir eigendum 4 vikna frest til að koma eign oglóð í ásættanlegt horf. Verði ekki brugðist við erindiu innan tilskilins frests verður ákvæðum dagssekta beitt.

  • 1507403 – Hamranesvirki, hækkun manar

   Landsnet leggur fram tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Valla, 5. áfangi, hækkun manar við Hamranes tengivirki.Á funndi n Skipulag- og byggingarráðs 06.10.2015 var deiliskipulagsbreytingin samþykkt sbr. eftirfarandi bókun:Skipulags- og byggingarráð samþykkir deildiskipulagið og að málinu verði lokið skv. 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
   Jafnframt heimilar skipulags- og byggingarráð umhverfis- og skipulagsþjónustu að gefa út framkvæmdarleyfi.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkir erindið í samræmi Skipulagslög nr. 123/2010.

  • 0809375 – Ásvellir, Haukasvæði, breyting á deiliskipulagi.

   Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 16. júní sl. var tekin fyrir að nýju tillaga Péturs Jónssonar landslagsarkitekts dags. 03.05.15 að breytingu á deiliskipulagi íþróttasvæðis Hauka að Ásvöllum. Tekið var jákvætt í erindið og óskaði ráðið eftir enn frekari gögnum sem sýna útlit og ásýnd í landi. Ný gögn bárust þann 25.september sl.

   Skipulags- og byggingarfulltrúi vísar erindinu til skipulags- og byggingarráðs.

Ábendingagátt