Bæjarráð

12. september 2019 kl. 08:15

í fundarsal bæjarráðs, Strandgötu 6

Fundur 3527

Mætt til fundar

 • Ágúst Bjarni Garðarsson formaður
 • Kristinn Andersen varaformaður
 • Ólafur Ingi Tómasson aðalmaður
 • Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir aðalmaður
 • Jón Ingi Hákonarson áheyrnarfulltrúi
 • Sigurður Þórður Ragnarsson áheyrnarfulltrúi

Einnig sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Ívar Bragason lögmaður á stjórnsýslusviði.

Ritari

 • Guðríður Guðmundsdóttir

Einnig sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Ívar Bragason lögmaður á stjórnsýslusviði.

 1. Almenn erindi

  • 1908499 – Rammasamningar

   Farið yfir rammasamninga sem Hafnarfjarðarkaupstaður er aðili að.

   Guðmundur Ragnar Ólafsson innkaupastjóri mætir til fundarins.

   Lagt fram til kynningar.

  • 1811390 – Framkvæmdir, verklagsreglur

   Lagðar fram verklagsreglur vegna framkvæmda. Til afgreiðslu.

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi verklagsreglur.

  • 1908017 – Malarskarð 1, umsókn um parhúsalóð,

   Lögð fram lóðarumsókn Ana Tepavcevic, Mladen Tepavcevic og Mariusz Solecki um lóðina Malarskarð 1-3.

   Bæjarráð samþykkir að úthluta lóðinni Malarskarði 1-3 í samræmi við fyrirliggjandi umsókn og leggur fyrir bæjarstjórn til staðfestingar.

  • 1905363 – Völuskarð 5, umsókn um lóð, úthlutun, afsal

   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhöfum að Völuskarði 5 þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð samþykkir umsóknina og leggur fyrir bæjarstjórn til staðfestingar.

  • 1909167 – Berjavellir 6, íbúð 02-05, fastanr. 226-6160, kauptilboð

   Lagt fram kauptilboð í íbúð að Berjavöllum 6 ásamt söluyfirliti.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi kauptilboð í íbúð að Berjavöllum 6.

  • 1907076 – Sorgarmiðstöð, samstarfssamningur

   Lagður fram samstarfsamningur við Sorgarmiðstöð.

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi samning.

  • 1905196 – Rekstrartölur 2019

   Árshlutareikningur janúar – júní 2019 lagður fram. Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Lagt fram.

  • 1808075 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2019 og 2020-2022

   Lagður fram viðauki. Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi viðauka og leggur fyrir bæjarstjórn til staðfestingar.

  • 1809362 – Sorpa bs., gas- og jarðgerðarstöð, lánveiting

   Björn M. Halldórsson framkvæmdastjóri SORPU bs og Birkir Jón Jónsson formaður stjórnar SORPU bs. mæta til fundarins.
   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs situr fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns SORPU bs hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að kr. 990.000.000,- með 15 ára. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til að fjármagna viðbótarkostnað við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi, ásamt nauðsynlegum tækjabúnaði sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Hafnarfjarðarkaupstaður skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda SORPU bs. til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Hafnarfjarðarkaupstaður selji eignarhlut í SORPU bs til annarra opinberra aðila, skuldbindur Hafnarðarkaupstaður sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Rósu Guðbjartsdóttur, kennitala 291165-3899 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.
   Framangreindu er vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar.

   Fulltrúi Viðreisnar leggur fram eftirfarandi tillögu:

   Lagt er til að skipuð verði nefnd sérfræðinga á sviði fjármála- og mannvirkjagerðar á vegum SORPU. Meginhlutverk hennar verði að yfirfara þær áætlanir sem til eru um byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi og öllum þeim framkvæmdum sem þeirri starfsemi fylgja. Komi með raunhæfar fjármögnunar? og rekstraráætlanir til langs tíma, fylgi eftir framvindu verkefnisins og leggi fyrir stjórn SORPU, SSH og borgarstjórn og bæjarstjórnir með reglubundnum hætti.

   Bæjarráð vísar tillögunni til stjórnar SORPU bs.

  • 1808500 – Fjárhags- og rekstraráætlun 2019

   Fyrirspurn lögð fram á fundi bæjarráðs 29.ágúst sl.
   Lögð fram fyrirspurn frá fulltrúa Samfylkingarinnar.

   Í árshlutareikningi Hafnarfjarðarhafnar fyrir janúar – júní 2019, sem birtur er með fundargerð Hafnarstjórnar dags. 28. ágúst 2019, á vef Hafnarfjarðarbæjar, kemur fram að skammtímakröfur á ?tengda aðila? hafa hækkað á milli ára, frá því að vera 238.639.515 í ársreikningi 2018 en eru 343.595.037 við sex mánaða uppgjör 2019.
   Í svörum við fyrirspurnum frá fulltrúa Samfylkingarinnar í Hafnarstjórn kemur fram að um er að ræða millilán til bæjarsjóðs.
   Í ljósi þessa óskar undirrituð eftir:
   a) skýringum á þessari miklu hækkun milli ára, og
   b) samantekt á slíkum millilánum til bæjarsjóðs úr hafnarsjóði í ársreikningum áranna 2014 – 2018 ásamt með 6 mánaða uppgjöri fyrir 2019.
   c) upplýsingum um það hvort önnur B-hluta fyrirtæki bæjarins hafi veitt bæjarsjóði sambærileg lán á sama tímabili og þær fjárhæðir sem um kann að vera að ræða.

   Adda María Jóhannsdóttir

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Lögð fram svör.

  • 1909052 – Sameinuðu þjóðirnar, árlegur minningardagur fórnarlamba umferðarslysa

   Lagt fram til kynningar bréf dags. 27.ágúst sl. frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

   Lagt fram.

  • 1909263 – Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2019

   Lagt fram boð á Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2019.

   Lagt fram.

  Fundargerðir

Ábendingagátt