Bæjarstjórn

4. febrúar 2015 kl. 14:00

í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg

Fundur 1739

Mætt til fundar

 • Rósa Guðbjartsdóttir aðalmaður
 • Kristinn Andersen aðalmaður
 • Ólafur Ingi Tómasson aðalmaður
 • Helga Ingólfsdóttir aðalmaður
 • Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir forseti
 • Einar Birkir Einarsson aðalmaður
 • Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir aðalmaður
 • Kristín María Thoroddsen varamaður
 • Ófeigur Friðriksson aðalmaður
 • Friðþjófur Helgi Karlsson varamaður

Ritari

 • Jóna Ósk Guðjónsdóttir ritari bæjarráðs
 1. Almenn erindi

  • 1410610 – Stapahraun 12. lóðastækkun

   14.liður úr fundargerð BÆJH frá 29.jan. sl.$line$Te og kaffi sækir 29.10.14 um lóðastækkun á Stapahrauni 12. Erindið var til umfjöllunar á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa 29.10.14, sem vísaði því til skipulags- og byggingarráðs.$line$Skipulags- og byggingarráð tekur jákvætt í erindið og vísar því til bæjarráðs.$line$ $line$Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn:$line$”Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir lóðastækkun lóðarinnar Stapahraun 12 í samræmi við fyrirliggjandi gögn og nánari skilmála skipulags- og byggingarfulltrúa.”$line$

   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti fyrirliggjandi tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

  • 1412050 – Hverfisgata 19b, lóðarstækkun, umsókn

   15.liður úr fundargerð BÆJH frá 29.jan. sl.$line$ Lögð fram umsókn Páls G.Siguðrssonar um stækkun við ofangreinda lóð. Stækkunin er 182m2 og hefur umsækjandi nýtt þetta svæði til þessa, jákvæð umsögn skipulags- og byggingarmála liggur fyrir.$line$ $line$ Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn:$line$”Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir lóðastækkun lóðarinnar Hverfisgötu 19b í samræmi við fyrirliggjandi gögn og nánari skilmála skipulags- og byggingarfulltrúa.”$line$

   Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti fyrirliggjandi tillögu með 11 samhljóð atkvæðum.

  • 1405420 – Ferðaþjónusta fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu

   4.liður úr fundargerð FJÖH frá 30.jan. sl.$line$Á síðasta fundi bæjarstjórnar, 21. jan. sl., var málinu vísað aftur til umfjöllunar í fjölskylduráði.$line$ $line$Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Tekið er tillit til athugasemdar Ráðgjafarráðs í málefnum fatlaðs fólks í Hafnarfirði varðandi það að ferðafjöldi skuli taka mið af þörfum hvers og eins. Ekki er sett hámark á ferðir. Gjald fyrir hverja ferð skal vera samsvarandi hálfu fargjaldi hjá Strætó bs.$line$$line$Sviðsstjóra falið að kanna möguleika á tímabilskortum í samvinnu við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. $line$Reglurnar verða endurskoðaðar að ári.$line$$line$Fjölskylduráð vísar eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar:$line$”Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir fyrirliggjandi reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks.”$line$$line$Soffía Ólafsdóttir og Ingunn L. Ragnarsdóttir mættu til fundarins og kynntu stöðuna í akstursþjónustu Strætó bs. Áfram verður fylgst með þjónustunni.$line$$line$Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir vék af fundi við umfjöllun og afgreiðslu þessa máls.$line$

   Guðlaug Kristjánsdóttir tók til máls og tók 2. varaforseti Kristinn Andersen við stjórn fundarins á meðan.$line$$line$Friðþjófur Helgi Karlsson tók þá til máls, Guðlaug Kristjánsdóttir kom að andsvari, Friðþjóður Helgi Karlsson svaraði andsvari. $line$$line$Guðlaug Kristjánsdóttir tók við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti fyrirliggjandi tillögu fjölskylduráð með 10 samhljóða atkvæðum. $line$$line$Friðþjóður Helgi Karlsson lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Samfylkingar og Vinsti hreyfingarinnar græns framboðs:$line$”Fulltrúar Samfylkingar og VG fagna því að málið hafi verið tekið til endurskoðunar. Við teljum að þarna séu stigin skref í rétt átt. Mikilvægt er að halda vinnunni áfram og finna leið sem tryggi jafnræði í gjaldtöku vegna almenningssamgangna fatlaðra og ófatlaðra notenda þjónustu hjá Strætó.”

  • 1301188 – Suðurgata 41, St. Jósefsspítali, framtíðarnotkun

   Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra viðræður við ríkið sem miði að því að bærinn fái fullt forræði yfir húsnæði St. Jósefsspítala.

   Guðlaug Kristánsdóttir tók til máls og tók 2. varaforseti Kristinn Andersen við stjórn fundarins á meðan. $line$$line$Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir tók þá til máls, Guðlaug Kristjánsdóttir kom að andsvari og tók síðan við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti fyrirliggjandi tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.$line$$line$Guðrún Ágústa Guðmundsdóttirn lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs:$line$”Það er ekki rétt sem fram kemur í greinargerð með tillögunni að það hafi komið í ljós í ársbyrjun 2014 að heilbrigðisráðuneytið myndi ekki hafa not fyrir húsnæði fyrrum St. Jósefsspítala. Það lá fyrir í ársbyrjun 2013 þegar þáverandi ráðherra heilbrigðismála lýsti því yfir opinberlega að hann vildi að Hafnarfjarðarbær fengi forræði yfir fasteignunum, enda hefði ekki fundist hentugur rekstur á vegum heilbrigðisyfirvalda sem væri hægt að starfrækja í húsinu. Kallaði hann eftir hugmyndum frá Hafnarfjarðarbæ um hvernig hægt væri að nýta fasteignirnar í þágu nærsamfélagsins í Hafnarfirði. $line$ $line$í því samhengi var horft til sambærilegra verkefna sem ríkið hefur stutt myndarlega við í öðrum sveitarfélögum. Dæmi um slíkt vel heppnað verkefni eru breytingar gamla héraðssjúkrahússins á Ísafirði í safnahús. Þar lagði ríkið sitt af mörkum til þess að nýta mætti í þágu viðkomandi nærsamfélags byggingar sem ríkið hafði ekki lengur not fyrir.$line$ $line$Í framhaldinu sendu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ráðuneytinu formlegt erindi með hugmyndum um nýtingu hússins undir fjölþætta menningarstarfsemi og endurskoðun skipulags á svæðinu í heild. $line$ $line$Í júlí 2013 barst svar frá núverandi ráðherra sem hafnaði með öllu hugmyndum bæjarins og því að bærinn myndi eignast húsnæðið á fyrrgreindum forsendum. Vísaði ráðherra í svari sínu til skráðs fasteignamats eignanna.$line$ $line$Í framhaldinu var án árangurs reynt að fá heilbrigðisráðherra til að samþykkja samstarf við bæjaryfirvöld um að finna fasteignunum hlutverk í samræmi við eðli þeirra og skipulag á svæðinu. Þær tilraunir skiluðu engum árangri.$line$ $line$Í október 2013 svaraði ráðherrann fyrirspurn Margrétar Gauju Magnúsdóttur, varaþingmanns, sem benti á að húsnæðið væri hægt og rólega að skemmast vegna viðhaldsleysis. Aðspurður um hverjar fyrirætlanir ráðuneytisins væru í málefnum hússins svaraði ráðherra því til að hann útilokaði ekki sölu fasteignanna. Í framhaldinu vísaði hann málinu til fjármálaráðherra með ósk um að fasteignirnar yrðu seldar.$line$ $line$Ári síðar, eða í nóvember sl. voru fasteignirnar loks auglýstar til sölu. $line$ $line$Það er ástæða til þess að fagna því að taka eigi upp þráðinn að nýju á þeim forsendum sem lagt var upp með í ársbyrjun 2013 og kanna möguleika þess að Hafnarfjarðarbær geti öðlast fullt forræði yfir eignunum. Það er vonandi að erindi bæjarins þess efnis fái aðrar og jákvæðar móttökur í þessari tilraun”$line$$line$

  • 1501023 – Fundargerðir 2015, til kynningar í bæjarstjórn

   Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 27.jan.sl.$line$Fundargerð fjölskylduráðs frá 30.jan.sl.$line$a. Fundargerð íþrótta- og tómstundarnefndar frá 21.jan. sl.$line$Fundargerð fræðsluráðs frá 26.jan.sl.$line$Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 28.jan. sl.$line$Fundargerð bæjarráðs frá 29.jan.sl.$line$a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 14.jan. sl.$line$b. Fundargerðir menningar- og ferðamálanefndar frá 14. og 21.jan. sl.$line$c. Fundargerð stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga frá 12.jan. sl.$line$d. Fundargerð stjórnar SORPU bs.frá 9.jan. sl$line$e. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 23.jan. sl.

   Helga Ingólfsdóttir kvaddi sér hljóðs vegna 3. liðar fundargerðar fjölskylduráðs frá 30. janúar sl. Hjúkrunarheimili Hádegisskarði 1, undirbúningur, þá Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir vegna sama liðar, Helga Ingólfsdóttir kom að andsvari, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir svaraði andsvari.$line$$line$Adda María Jóhannsdóttir tók einnig til máls vegna sama líðar, þá Guðlaug Kristjánsdóttir og tók 1. varaforseti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir við stjórn fundarins á meðan, Adda María Jóhannsdóttir kom að andsvari við ræðu Guðlaugar Kristjánsdóttur, Guðlaug Kristjánsdóttir svaraði andsvari og tók síðan við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Helga Ingólfsdóttir tók til máls öðru sinni vegna sama máls, Adda María Jóhannsdóttir kom að andsvari, Helga Ingólfsdóttir svaraði andsvari.$line$$line$Friðþjófur Helgi Karlsson tók einnig til máls vegna sama máls, Helga Ingólfsdóttir kom að andsvari.$line$$line$Bæjarstjóri Haraldur L. Haraldsson tók síðan til máls vegna sama máls, Adda María Jóhannsdóttir kom að andsvari, bæjarstjóri Haraldur L. Haraldsson svaraði andsvari.$line$$line$Guðlaug Kristjánsdóttir tók þessu næst til máls vegna sama liðar og tók 1. varaforseti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir við stjórn fundarins á meðan, Friðþjófur Helgi Karlsson kom að andsvari. Guðlaug Kristjánsdóttir tók síðan við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Ólafur Ingi Tómasson tók einnig til máls vegna sama liðar, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir kom andsvari, Ólafur Ingi Tómasson svaraði andsvari.$line$$line$Kristín María Thoroddsen tók þá einnig til máls vegna sama liðar.$line$$line$Adda María Thoroddsen kvaddi sér hljóðs vegna 4. liðar fundargerðar skipulags- og byggingarráðs frá 27. janúar sl., Bjarkavellir 3, leikskóli, Ólafur Ingi Tómasson kom að andsvari, Adda María Jóhannsdóttir svaraði andsvari. $line$$line$Friðþjófur Helgi Karlsson kvaddi sér hljóðs vegna 2. liðar fundargerðar fræðsluráðs frá 26.1. sl. Grunnskóli, stofnun nýs skóla, Guðlaug Kristjánsdóttir kom að andsvari og tók 1. varaforseti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir tók við stjórn fundarins á meðan, Friðþjófur Helgi Karlsson svaraði andsvari.$line$$line$Guðalaug Kristjánsdóttir tók við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Rósa Guðbjartsdóttir kom að andsvari við ræðu Friðþjófs Helga Karlssonar, Friðþjófur Helgi Karlsson svaraði andsvari.$line$$line$Rósa Guðbjartsdóttir tók þá til máls vegna sama máls, $line$Friðþjófur Helgi Karlson kom að andsvari.$line$$line$Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs.

  • 1501965 – Fækkun barna á leikskólaaldri - viðbrögð

   5.liður úr fundargerð FRÆH frá 26.jan.sl.$line$Farið yfir stöðuna og gerð tillaga um fyrstu skref til að bregðast við. Lagt fram bréf frá Björgum ehf. dags. 25. janúar s.l.$line$ $line$Gert var fundarhlé kl. 10.30. Fundur settur að nýju kl. 16.30.$line$Helga Hrönn Óskarsdóttir tók sæti á fundinum í stað Ingólfs Bjarnasonar.$line$$line$Fræðsluráð samþykkir að segja upp samningi um rekstur ungbarnaleikskóla í Hafnarfirði við Bjargir ehf. í samræmi við uppsagnarákvæði samningsins með sex mánaða fyrirvara frá og með 31. janúar 2015 að telja og felur bæjarstjóra framkvæmdina. Bæjarstjórn staðfesti síðan uppsögnina. $line$$line$Í ljósi þess að börnum á leikskólaaldri í Hafnarfirði mun samkvæmt spám um íbúaþróun, fækka um 300 á næstu fimm árum er samningi um rekstur ungbarnaleikskólans Bjarma sagt upp frá og með 31. janúar nk. Við þessa ákvörðun er litið til hagkvæmni rekstrareininga í leikskólum í bæjarfélaginu, en dvalargildið á Bjarma er 17-23% dýrara en á öðrum þjónustureknum leikskólum bæjarins. Ekki hefur heldur alltaf verið hægt að fylla í pláss leikskólans þótt bærinn þurfi, samkvæmt þjónustusamningi, að greiða fyrir allt að 24 börn í átta tíma á dag. Uppsögnin mun ekki hafa nein áhrif á þau börn sem nú eru í Bjarma því þau munu öll fara í aðra leikskóla næsta haust eins og til stóð vegna aldurs þeirra. $line$Samhliða þessu er mögulegt að fjölga plássum á ungbarnadeildum annarra leikskóla bæjarins frá og með næstkomandi hausti ef þörf verður á því að úthluta börnum leikskólaplássi í forgangi og verður því um sömu þjónustu við þennan aldur að ræða og nú er.$line$Starfsfólki Bjarga ehf standa til boða sambærileg störf hjá Hafnarfjarðarbæ ef það óskar þess.$line$$line$Tillagan er samþykkt með þremur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar. Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna greiða atkvæði gegn tillögunni.$line$$line$Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna leggja fram eftirfarandi bókun;$line$$line$”Fulltrúar Samfylkingar og VG ítreka fyrri bókanir sínar í þessu máli. Það svigrúm sem skapast við fækkun leikskólabarna á tilteknum aldri hefðum við viljað nýta til að efla leikskólastigið með því að stíga fyrstu skrefin í því að lækka inntökualdur á leikskóla til frambúðar. Ljóst er að vilji meirihlutans er og hefur frá upphafi verið annar. $line$Við getum ekki tekið undir tillögur meirihluta Bjartrar Framtíðar og Sjálfstæðisflokks um minna fjármagn til leikskóla og lokun deilda. Með því teljum við að skref sé stigið afturábak í þessum mikilvæga málaflokki og vegið að grunnstoðum skólakerfisins, þvert á vilja foreldra sem í könnunum hafa sýnt skýran vilja um að inntökualdur á leikskóla verði lækkaður frá því sem nú er. Engar skýrar áætlanir eru um það hvernig þjónustu við börn á þessum aldri verður háttað í framhaldinu.$line$Engar heildstæðar áætlanir hafa verið lagðar fram til að bregðast við því ástandi sem er lýst í tillögum meirihlutans heldur er á þessum tímapunkti aðeins lagt til að segja upp einum stökum þjónustusamningi.$line$Undirrituð furða sig á vinnubrögðum við framlagningu þeirrar tillögu sem hér er til afgreiðslu þar sem takmörkuð gögn hafa verið lögð fram henni til stuðnings. Engin umræða virðist heldur hafa farið fram innan skóla- eða foreldrasamfélags um málið. Ekkert í fundarboði gaf til kynna að afgreiða ætti málið nú. Engin gögn hafa verið lögð fram eða kynnt á formlegum fundum ráðsins og hafa fulltrúar, þar með taldir lögbundnir áheyrnarfulltrúar, því haft takmarkað svigrúm til að kynna sér efnið. Þannig má segja að samráð hafi verið af skornum skammti.”$line$Adda María Jóhannesdóttir$line$Gestur Svavarsson$line$$line$Áheyrnarfulltrúar foreldraráðs leikskóla og grunnskóla leggja fram eftirfaranid bókun;$line$$line$”Áheyrnarfulltrúar foreldraráðs leikskóla og grunnskóla lýsir yfir áhyggjum sínum vegna vinnubraða varðandi uppsögn samnings við Leikskólann Bjarma og þann fyrirvara sem stjórnendur leikskólans fengu vegna uppsagnar samningsins. Í áframhaldandi vinnu við sparnað í skólamálum skal tryggja að aðilar fá betri fyrirvara vegna niðurskurðar.”$line$Helga Hrönn Óskarsdóttir$line$Þórður Ingi Bjarnason $line$$line$Fulltrúar Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun;$line$$line$”Fulltrúar Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir vonbrigðum með þá fullyrðingar að ekkert samráð hafi verið haft um þessa ákvörðun. Í undirbúningi fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 voru haldnir 4-5 vinnufundir með öllum kjörnum fulltrúum þar sem fjölmargar hugmyndir að breytingum innan leikskólanna voru skoðaðar í ljósi þess að bregðast þurfti við mikilli fækkun barna á leikskólaaldri í bænum. Þjónusta við foreldra leikskólabarna verður næstu mánuðina óbreytt frá því sem verið hefur og lokun þessa leikskóla hefur engin áhrif á þau börn sem þar eru nú. Ungbarnaplássum við aðra leikskóla verður fjölgað á móti. Fullyrðingum um að vegið sé að grunnstoðum skólakerfisins standast ekki skoðun. Þessi ákvörðun gefur tækifæri til að efla starf leikskólanna í bænum í framtíðinni.”$line$

   Rósa Guðbjartsdóttir tók til máls, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir kom að andsvari.$line$$line$Einar Birkir Einarsson tók þá til máls, síðan Adda María Jóhannsdóttir sem lagði fram eftirfarandi breytingartillögu bæjarfulltrúa Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs:$line$”Í fjárhagsáætlun ársins 2015 og greinargerð með henni sem samþykkt var í bæjarstjórn þann 10. desember sl. kemur fram að gert sé ráð fyrir að börnum í leikskólum Hafnarfjarðar muni fækka milli ára og það muni leiða til samsvarandi hagræðis í rekstri leikskólastigsins. Í tillögum meirihluta fræðsluráðs frá 27. nóvember sl. sem samþykktar voru með atkvæðum meirihlutans og liggja til grundvallar útfærslu fjárhagsáætlunar sviðsins kemur fram að gert sé ráð fyrir að leikskólabörnum muni fækka um 120 á milli áranna 2014 og 2015 og heildarsparnaður bæjarins vegna þess verði 73 milljónir króna. $line$Vísað er til þessa við ákvörðun fræðsluráðs frá 26. janúar sl., þar sem samþykkt var að segja upp samningi um rekstur ungbarnaleikskólans Bjarma. Þá hefur margítrekað komið fram að meirihlutinn telji að svigrúm sé til að fækka umtalsvert leikskólaplássum á næsta ári, með lokunum rekstrareininga, deilda eða öðrum leiðum. $line$Fulltrúar Samfylkingar og VG leggja til að horfið verði frá fyrrgreindri ákvörðun um samdrátt í rekstri leikskólastigsins frá og með næsta hausti. Í stað lokunar ungbarnaleikskólans og fyrirhugaðrar fækkunar leikskólaplássa leggjum við til að bæjarstjórn samþykki að lækka inntökualdur í áföngum næstu ár og setji sér skýr markmið um að geta boðið foreldrum og börnum í Hafnarfirði upp á val um þjónustu leikskóla eða dagforeldra frá 12 mánaða aldri líkt og vilji flestra foreldra stendur til og mörg önnur sveitarfélög eru byrjuð að vinna að. Eðlilegt er að slíkar breytingar séu gerðar í áföngum og tekið sé mið af mannfjöldaspá sem gerir ráð fyrir að börnum á núverandi inntökualdri muni fækka umtalsvert næstu ár.” $line$$line$Rósa Guðbjartsdóttir kom að andsvari við ræðu Öddu Maríu Jóhannsdóttur, Adda María Jóhannsdóttir svaraði andsvari, Rósa Guðbjartsdóttir kom að andsvari öðru sinni, Adda María Jóhannsdóttir svaraði andsvari. Helga Ingólfsdóttir kom einnig að andsvari við ræðu Öddu Maríu Jóhannsdóttur, Adda María Jóhannsdóttir svaraði andsvari, Helga Ingólfsdóttir kom að andsari öðru sinni, Adda María Jóhannsdóttir svaraði andsvari örðu sinni.$line$$line$Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir tók þessu næst til máls, Einar Birkir Einarsson kom að andsvari, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir svaraði andsvari.$line$$line$Kristinn Andersen tók þá til máls, síðan Ófeigur Friðriksson, Rósa Guðbjartsdóttir kom að andsvari við ræðu Ófeigs Friðrikssonar.$line$$line$Guðlaug Kristjánsdóttir tók einnig til máls og tók 1. varaforseti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir við stjórn fundarins á meðan, Adda María Jóhannsdóttir kom andsvari, Guðlaug Kristjánsdóttir svaraði andsvari, Adda María Jóhannsdóttir kom að andsvari öðru sinni. $line$Guðlaug Kristjánsdóttir tók síðan við stjórn fundarins að nýju.$line$$line$Bæjarstjóri Haraldur L. Haraldsson tók þessu næst til máls, Adda María Jóhannsdótttir kom að andsvari, bæjarstjóri Haraldur L. Haraldsson svaraði andsvari.$line$$line$Gengið var til atkvæðagreiðslu og fyrst greidd atkvæði um framkomna breytignartillögu.$line$$line$Bæjarstjórn Hafnarfjarðar felldi fram komna breytingartillögu með 7 atkvæðum gegn 4.$line$$line$Bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfesti síðan fyrirliggjandi tillögu fræðsluráðs með 7 atkvæðum gegn 4. $line$$line$Adda María Jóhannsdóttir gerði grein fyrir atkvæði sínu.

Ábendingagátt