Bæjarráð

20. október 2022 kl. 08:15

í fundarsal bæjarráðs, Strandgötu 6

Fundur 3611

Mætt til fundar

 • Valdimar Víðisson formaður
 • Skarphéðinn Orri Björnsson varaformaður
 • Kristinn Andersen aðalmaður
 • Guðmundur Árni Stefánsson aðalmaður
 • Sigrún Sverrisdóttir aðalmaður
 • Jón Ingi Hákonarson áheyrnarfulltrúi

Mættir eru allir aðalbæjarráðsfulltrúar.

Auk þess sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Sigurður Nordal sviðsstjóri stjórnsýslusviðs.

Ritari

 • Ívar Bragason Bæjarlögmaður

Mættir eru allir aðalbæjarráðsfulltrúar.

Auk þess sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Sigurður Nordal sviðsstjóri stjórnsýslusviðs.

 1. Almenn erindi

  • 2007365 – Lyklafellslína 1

   Til fundarins mæta fulltrúar frá Landsneti, Anna Sigga Lúðvíksdóttir, Hlín Benediktsdóttir og Rut Kristinsdóttir. Einnig mætir Sigurður Haraldsson sviðsstjóri til fundarins
   Til kynningar

   Bæjarráð þakkar Önnu Siggu Lúðvíksdóttur, Hlín Benediktsdóttur og Rut Kristjánsdóttur fyrir kynninguna. Nánari kynning á verkefninu verður fyrir bæjarfulltrúa þann 26. október nk.

  • 2210356 – Viðbrögð í málum er varða einelti og ofbeldi í grunnskólum

   Til umræðu. Eríkur K. Þorvarðsson mætir til fundarins.

  • 1510061 – Ásvellir, uppbygging

   Lagt fram tilboð í uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum. Sigurður Haraldsson sviðsstjóri mætir til fundarins.

   Fulltrúar meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks leggja fram tillögu um að bæjarráð samþykki að ganga til samninga við lægstbjóðanda í samræmi við fyrirliggjandi framkvæmdaráætlun og að málinu verði vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.

   Bæjarráðsmenn Samfylkingarinnar leggja fram eftirfarandi tillögu: “Bæjarráð samþykkir að fresta fyrirliggjandi tillögu um staðfestingu tilboðs um gerð knatthús á Ásvöllum og felur hönnuðum og öðrum hlutaðeigandi aðilum, að yfirfara málið með það í huga, að minnka umfang hússins og leggja fram hönnun að mun ódýrara og einfaldara upphituðu húsi, sem nýtist knattspyrnufólki í bænum. Endurskoðun þessi taki eigi lengri tíma en 2 mánuði og skal við það miðað að nýtt og endurhannað mannvirki megi taka í notkun fyrir árslok 2024 eins og fyrirliggjandi áætlanir gera ráð fyrir.”

   Gengið til atkvæða um tillögu Samfylkingarinnar og er hún felld þar sem tveir fulltrúar Samfylkingar greiða atkvæði með tillögunni en fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks greiða atkvæði gegn tillögunni.

   Fulltrúar Samfylkingar koma að svohljóðandi bókun:

   Það er eindregin skoðun jafnaðarmanna í Hafnarfirði, að þörf sé fyrir knatthús á Ásvöllum, þar sem knattspyrnumenn Hauka og aðrir geti iðkað íþrótt sína í skjóli fyrir veðri og vindum yfir vetrartímann. Samfylkingin sagði hins vegar í kosningabaráttunni í vor, að þyrfti að gæta að hagkvæmni og kostnaðaraðhaldi við þetta mannvirki eins og raunar aðrar nýbyggingar bæjarins. Það er ljóst að heildarkostnaður við knatthúsið mun ekki verða undir 4 milljörðum króna, þegar upp er staðið. Fyrirliggjandi tilboð lægstbjóðanda, verktakans, er 10% yfir kostnaðaráætlun bæjarins. Á sama tíma liggja upplýsingar fyrirliggjandi liggja um það, að unnt er að reisa gott upphitað hús fyrir knattspyrnufólk sem þjónar sama tilgangi fyrir helmingi lægri upphæð, eða um 2 milljarða króna.
   Þessu höfum við jafnaðarmenn haldið á lofti í umræðunni, en sitjandi meirihluti skellt við skollaeyrum og ekki viljað endurmeta fyrirliggjandi áform til að unnt verði að ná niður kostnaði. Nú á þessum fundir bæjarráðs freistuðu jafnaðarmenn þess að ná breiðri sátt um verkefnið í þessu skyni, en meirihlutinn hefur felldi tillögu Samfylkingarinnar um endurmat og endurhönnun mannvirkisins með það í huga að ná niður kostnaði um helming.
   Það eru vonbrigði.

   Fyrir liggur einnig álit Skipulagsstofnunar, þar sem gerðar eru alvarlegar athugasemdir við málið allt. Þar er kallað eftir minna hús hvað varðar hæð og breidd, sem kæmi mjög til móts við athugasemdir sem komu fram í umhverfismatsferli. Minna hús að ummáli myndi í öllum tilvikum nýtast til æfinga og keppni allra aldurshópa.

   Ennfremur er ljóst að fjárhagsgeta bæjarins er lítil varðandi nýjar fjárfestingar, eins nýlegt árshlutauppgjör ber með sér þar sem rekstrarhalli er 1,5 milljarðar króna fyrstu sex mánuði yfirstandandi árs. Þetta verkefni hefur verið lengi á dagskrá, en samt hefur ekki borið á tilraunum til að ná niður kostnaði, né heldur að búa í haginn fjárhagslega fyrir þessi miklu fyrirliggjandi útgjöld. Vinnubrögð meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í þessu máli hafa um langan tíma verið óvönduð. Rúmt ár er síðan fyrsta skóflustunga var tekin bæði að knatthúsi á Ásvöllum og reiðhöll Sörla. Þegar kosningaskjálftinn varð meirihlutanum óbærilegur var boðað var til aukafundar í bæjarráði með minnsta mögulega fyrirvara degi fyrir síðustu kosningar til þess að samþykkja útboð í þessi tvö verkefni. Samfylkingin gerði alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð meirihlutans á þeim tíma.

   Þessi miklu útgjöld vegna eins mannvirkis eru því alfarið á ábyrgð meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks
   Á hinn bóginn stendur Samfylkingin við fyrri loforð um að reist verði knatthús á Ásvöllum. Með vísan til með vísan ofanverðar bókunar, og fyrri yfirlýsinga flokksins, þá samþykkja bæjarráðsmenn Samfylkingar fyrirliggjandi áform og tímalínu um byggingu hússins.

   Er þá gengið til atkvæða um fyrirliggjandi tillögu frá fulltrúum meirihluta og er samþykkt samhljóða að ganga til samninga við lægstbjóðanda í samræmi við fyrirliggjandi framkvæmdaráætlun og málinu vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.

   Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks kmeur að svohljóðandi bókun:

   Bæjarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar lýsa yfir furðu á breyttri afstöðu fulltrúa Samfylkingar frá því á bæjarstjórnarfundi 8. júní síðastliðinn þegar samþykkt var samhljóða að farið yrði í útboð á því húsi sem hér er til umfjöllunar, þá lá skýrt fyrir stærð og umfang hússins og kostnaðaráætlun. Tillaga Samfylkingarinnar sem nú er lögð fram um endurmat og endurhönnun mannvirkisins með það í huga að ná niður kostnaði um helming er því einungis lögð fram til að leggja stein í götu uppbyggingar á Ásvöllum, tefja málið og koma því öllu á byrjunarreit. Ljóst er að hér er verið að samþykkja framkvæmd að upphæð 3,4 milljarða króna og knattspyrnufélagið Haukar afsalaði sér hluta yfirráðasvæði íþróttafélagsins undir íbúðabyggð til stuðnings verkefninu. Sú lóðasala, sem annars hefði ekki komið til, veitti 1,3 milljarða í verkefnið. Beinn hlutur bæjarfélagsins verður því rúmir 2 milljarðar króna sem dreifist á 2-3 ár.

  • 2205256 – Stekkjarberg 11, lóðarstækkun

   Lögð fram beiðni um lóðarstækkun. Umsögn skipulags- og byggingarsviðs liggur fyrir.

   Bæjarráð samþykkir lóðarstækkun að Stekkjarbergi 11. Lóðarhafa er bent á það að sækja þarf um deiliskipulagsbreytingu áður en til stækkunar kemur.

  • 2209215 – Borgahella 11, fyrirspurn

   Lögð fram beiðni um lóðarstækkun. Umsögn skipulags- og byggingarsviðs liggur fyrir.

   Bæjarráð samþykkir lóðarstækkun að Borghellu 11. Lóðarhafa er bent á það að sækja þarf um deiliskipulagsbreytingu og samráð þarf að vera við strætó vegna staðsetingar biðstöðvar áður en til stækkunar kemur.

  • 2210220 – Linnetstígur 3, erindi

   Lögð fram beiðni um að fella niður kvöð í lóðarleigusamningi Linnetstíg 3

   Sigrún Sverrisdóttir víkur af fundi við afgreiðslu þessa máls.

   Bæjarráð samþykkir að kvöð í lóðarleigusamningi Linnetstígs 3, þar sem kveðið er á um að umferð um þar tilgreindan undirgang skuli heimil og ótalin af leigutaka sem og lagning á vatns- og holræsalögum, skuli felld niður. Staðfesting þess efnis skal send sýslumanni til þinglýsingar.

  • 2210211 – Brettafélag Hafnarfjarðar, húsnæðismál

   Lagt fram bréf frá Brettafélagi Hafnarfjarðar (BFH) vegna húsnæðisvanda félagsins.Geir Bjarnason íþrótta- og forvarnarfulltrúi mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir að stofnaður verði starfshópur sem hefur það verkefni að móta tillögur að framtíðarlausn. Sviðsstjóra stjórnsýslusviðs falið að vinna erindisbréf.

  • 2208659 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2023 og 2024-2026

   Guðmundur Sverrisson staðgengill sviðsstjóra fjármálasviðs og Sigurjón Ólafsson sviðsstjóri þjónustu- og þróunarsviðs mæta til fundarins.
   Til kynningar.

  • 2110460 – Skautasvell í miðbæ Hafnarfjarðar

   Rekstraraðili Bæjarbíó óskar eftir breytingum á samningi um Hjartasvellið.
   Andri Ómarsson verkefnastjóri mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi breytingu á samningi um Hjartasvellið.

  • 2210261 – Sameinuðu þjóðirnar, árlegur minningardagur fórnarlamba umferðarslysa

   Lagt fram til kynningar bréf dags. 5.október sl. frá innviðaráðuneytinu þar sem vakin er athygli á alþjóðlegum minningardegi fórnarlamba umferðarslysa 20.nóvember nk.

  • 2210237 – Mæðrstyrksnefnd Hafnarfjarðar, styrkbeiðni 2022

   Lögð fram beiðni um aðstoð.

   Bæjarráð samþykkir að styrkja Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar um 700.000 kr.

  • 2210270 – Fjárhagsáætlun og gjaldskrár 2023, Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs

   Lögð fram fjárhagsáætlun 2023 og gjaldskrármál fyrir árið 2023.

   Bæjarráð samþykkir gjaldskrá heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Seltjarnarnes, Mosfellsbæjar og Kópavogs. Samþykktin er með fyrirvara um að öll sveitarfélögin samþykki gjaldskrá.

  • 2210293 – Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, gjaldskrá

   Lögð fram gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.
   Til afgreiðslu.

   Bæjarráð samþykkir framlagða tillögu að breytingu á gjaldskrá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Samþykktin er með fyrirvara um að öll aðildarsveitarfélög að byggðasamlaginu samþykki gjaldskrárbreytingu.

  • 2210242 – Ungmennaráð, tillögur 2022, samráð við ungmennaráð Hafnarfjarðar

   Bæjarstjórn vísaði á fundi sínum þ. 12.október sl. eftirfarandi tillögu til bæjarráðs:

   7. Samráð við ungmennaráð Hafnarfjarðar

   Ungmennaráð Hafnarfjarðar leggur til að bæjarstjórn hafi meira samráð við ungmennaráð Hafnarfjarðar og hleypi því í auknum mæli að borðinu þegar verið er að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á ungmenni í bænum.

   Vísað til fræðsluráðs og einnig vísað til bæjarráðs.

   Bæjarráð þakkar ungmennaráði fyrir tillöguna.
   Bæjarráð tekur jákvætt í tillöguna. Fræðsluráð er að funda með ungmennaráði þann 1. nóv. nk þar sem þessi tillaga verður m.a. rædd og útfærð betur.

  • 2210247 – Ungmennaráð, tillögur 2022, eftirfylgni á tillögum ungmennaráðs

   Bæjarstjórn vísaði á fundi sínum þ. 12.október sl. eftirfarandi tillögu til bæjarráðs:

   12. Eftirfylgni á tillögum ungmennaráðs

   Ungmennaráð Hafnarfjarðar hvetur bæjarstjórn til að fylgja betur eftir tillögum ráðsins og
   tryggja að farið sé eftir samþykktum tillögum.

   Vísað til bæjartstjóra og einnig vísað til bæjarráðs.

   Bæjarráð þakkar ungmennaráði fyrir tillöguna.
   Bæjarráð tekur jákvætt í tillöguna. Fræðsluráð er að funda með ungmennaráði þann 1. nóv. nk þar sem þessi tillaga verður m.a. rædd og útfærð betur.

  • 2210234 – Ungmennaráð, tillögur 2022, aukin áhrif ungmennaráðs Hafnarfjarðar

   Bæjarstjórn vísaði á fundi sínum þ. 12.október sl. eftirfarandi tillögu til bæjarráðs:

   2. Aukin áhrif Ungmennaráðs Hafnarfjarðar

   Ungmennaráð Hafnarfjarðar leggur til að ungmennaráð fái áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt í fræðsluráði bæjarins.

   Vísað til fræðsluráðs og einnig vísað til bæjarráðs.

   Bæjarráð þakkar ungmennaráði fyrir tillöguna.
   Bæjarráð tekur jákvætt í tillöguna. Fræðsluráð er að funda með ungmennaráði þann 1. nóv. nk þar sem þessi tillaga verður m.a. rædd og útfærð betur.

  • 2206159 – Atvinnustarfsemi á nýbyggingarsvæðum

   Lögð fram breyting á fulltrúa Samfylkingar í starfshópi um atvinnustarfsemi á nýbyggingarsvæðum sem bæjarráð skipaði í á fundi sínum þann 28. júlí síðastliðinn. Í stað Davíð Más Bjarnasonar kemur Sigurður P. Sigmundsson.

   Bæjarráð samþykkir tillöguna.

  Fundargerðir

Ábendingagátt