Fjölskylduráð

17. október 2019 kl. 14:00

í fundarsal bæjarráðs, Strandgötu 6

Fundur 401

Mætt til fundar

 • Valdimar Víðisson formaður
 • Helga Ingólfsdóttir varaformaður
 • Guðbjörg Oddný Jónasdóttir aðalmaður
 • Árni Rúnar Þorvaldsson aðalmaður
 • Árni Stefán Guðjónsson aðalmaður
 • Sigurður Þórður Ragnarsson áheyrnarfulltrúi

Einnig sat Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri, fundinn.

Ritari

 • Karlott Gunnhildarson ritari fjölskylduráðs

Einnig sat Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri, fundinn.

 1. Almenn erindi

  • 1902408 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2020 og 2021-2023

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi bókun:

   Gjaldskrá á fjölskyldu- og barnamálasviði í Hafnarfirði er almennt lægri en í samanburðarsveitarfélögum. Samanburðarsveitarfélögin eru sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu og svo Akureyri.
   Mikilvægt er að leiðrétta gjaldskrá en samt þannig að Hafnarfjörður verður áfram með eina lægstu gjaldskrána. Fjölskylduráð óskaði eftir umsögn öldungaráðs vegna leiðréttingar á gjaldaskrá og er umsögn þeirra eftirfarandi: Öldungaráð Hafnarfjarðar gefur jákvæða umsögn um breytta gjaldskrá á fjölskyldu- og barnamálasviði. Þá vekur ráðið athygli á að þrátt fyrir breytingu á gjaldskrá til samanburðar við nágrannasveitarfélögin þá er Hafnarfjörður enn sem fyrr, lang lægstur. Ráðið fagnar því að frístundastyrk eldri borgara skuli viðhaldið. Öldungaráð Hafnarfjarðar minnir á yfirlýsingu Sambands Íslenskra sveitarfélaga vegna lífskjarasamninga.

   Tillaga Samfylkingarinnar:
   Samfylkingin leggur til að fjölskylduráð samþykki að gjaldskrárhækkanir á næsta ári verði í samræmi við yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarasamninga og fari ekki yfir 2,5%.
   Fulltrúi Samfylkingar segir já, fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og óháðra og Viðreisnar segja nei. Tillagan er felld með fjórum atkvæðum gegn einu.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi tillögu varðandi leiðréttingu á gjaldskrá fjölskyldu- og barnamálasviðs:

   Heimaþjónusta, ellilífeyrisþegar og öryrkjar – hver klst.
   Í dag er hver klst. 610 krónur. Frá 1. janúar 2020 mun hver klst. kosta 757 krónur. Meðaltal af gjaldskrá Kópavogs, Reykjavíkur og Hafnarfjarðar er 841 kr. hver klst. Til að tryggja að Hafnarfjörður verður áfram með einna lægstu gjaldskrána þá er tekið 90% af meðaltalinu og þá fæst 757 kr. hver klst.

   Heimaþjónusta, aðrir – hver klst.
   Í dag er hver klst. 800 kr. Frá 1. janúar 2020 mun hver klst. kosta 930 krónur. Meðatal af gjaldskrá Kópavogs, Reykjavíkur og Hafnarfjarðar er 1033 kr. hver klst. Til að tryggja að Hafnarfjörður verður áfram með einna lægstu gjaldskrána þá er tekið 90% af meðaltalinu og fæst þá 930 kr. hver klst.

   Ferðaþjónusta aldraðra – hver ferð.
   Í dag kostar hver ferð 240 krónur. Frá 1. janúar 2020 mun hver ferð kosta 470 kr. Viðmiðið er fullt strætófargjald.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og óháðra og Viðreisnar segja já, fulltrúi Samfylkingar situr hjá. Tillagan er samþykkt með fjórum atkvæðum.
   Tillögunni er vísað í bæjarráð vegna fjárhagsáætlunarvinnu 2020.

   Bókun fulltrúa Samfylkingarinnar:
   Fulltrúi Samfylkingarinnar styður ekki þær miklu gjaldskrárhækkanir sem lagðar eru til hér í dag. Heimaþjónusta aldraðra og öryrkja mun hækka um 24% og ferðaþjónusta aldraðra mun hækka um rúmlega 100%. Að mati Samfylkingarinnar er hér um alltof brattar hækkanir að ræða sem munu bitna á notendum og þær eru heldur ekki í neinu samræmi við yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við gerð lífskjarasamninga þar sem mælst var til þess að sveitarfélög hækkuðu ekki gjöld á þeirra vegum umfram 2,5% á næsta ári, en minna ef verðbólga væri lægri.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi bókun:
   Undanfarin ár hefur liður 023, þjónusta við börn og unglinga, aukist umtalsvert. Helsta skýringin er vegna aukins vistunarkostnaðar. Gert er ráð fyrir að verkefnið Brúin sem er samstarfsverkefni fjölskyldu- og barnamálasviðs og mennta- og lýðheilsusviðs byrji að skila árangri á næsta ári. Verkefnið gengur út á snemmtæka íhlutun þegar kemur að aðstoð við börn og fjölskyldur. Vegna umfang málaflokksins og fjölgunar á málum er rétt að fara í úttekt á skipulagi barnaverndarstarfs í Hafnarfirði. Tilgangur úttektar er að fá faglegt og hlutlaust mat á skipulagi starfsins, úrræða, starfsumhverfis starfsmanna, verkaskiptingu og skilgreiningu á ábyrgðasviði. Úttektinni er m.a. ætlað að skerpa á verkferlum og styðja starfsmenn í því góða starfi sem þeir eru nú þegar að sinna.

   Fjölskylduráð leggur til að farið verði í eftirfarandi verkefni árið 2020:
   Velferðatækni fyrir eldri borgara. Námskeið fyrir eldri borgara til að nýta tæknina sem spjaldtölvur bjóða uppá. Í sveitarfélaginu höfum við mannauð og tæki til að sinna þessu verkefni. Tilgangur verkefnisins er að auka virkni, rjúfa félagslega einangrun og nýta mannauð betur.

   Yfirferð fjárhagsáætlunar fjölskyldu- og barnamálasviðs fyrir fjárhagsárið 2020 lögð fram.
   Fjölskylduráð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun fjölskyldu- og barnamálasviðs til bæjarráðs.

  • 1704017 – Aldraðir, heilsuefling

   Heilsuefling eldri borgara er þróunarverkefni sem hefur fest sig í sessi í Hafnarfirði. Janus heilsuefling heldur utan um verkefnið sem hefur skilað góðum árangri. Almenn ánægja er með verkefnið meðal eldri borgara.
   Í ljósi þess að verkefnið er ekki lengur þróunarverkefni og er að festa sig í sessi er eðlilegt að kostnaðarþátttaka notenda aukist.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi tillögu varðandi kostnaðarþátttöku notenda:
   Í dag er kostnaðarþátttakan 5000 krónur. Frá og með 1. janúar 2020 verður kostnaðarþátttakan 7000 krónur.
   Tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og tillögu vísað til bæjarráðs vegna fjárhagsáætlunar 2020.

  • 1812064 – Hækkun á frístundastyrkjum

   Tillaga Samfylkingarinnar:
   Samfylkingin leggur til að frístundastyrkur eldri borgara verði hækkaður til samræmis við frístundastyrk barna og ungmenna. Fjölskylduráð hefur tvívegis bókað á þá leið að frístundastyrkur eldri borgara eigi fylgja frístundastyrkjum ungmenna, annars vegar 12.01.2018 og hins vegar 15.02.2019. Skv. minnisblaði sviðsstjóra fjölskyldusviðs sem lagt var fram á fundi ráðsins 15.02.2019 kemur fram að hækkun frístundastyrks eldri borgara úr 4.000 kr. á mánuði í 4.500 kr. á mánuði kosti rúmlega 1,7 milljónir króna á ári.

   Fulltrúi Samfylkingar segir já. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsókn og óháðra og Viðreisnar segja nei. Tillagan er felld með fjórum atkvæðum gegn einu.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi tillögu:
   Hafnarfjörður var fyrst sveitarfélaga til að setja á frístundastyrk fyrir eldri borgara. Í dag er Hafnarfjörður eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu með slíka styrki. Við erum ákaflega stolt af þessu verkefni og hversu margir nýta sér frístundastyrkinn. Frístundastyrkurinn er 4000 kr. á mánuði og verður hann óbreyttur árið 2020.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og óháðra og Viðreisnar segja já. Fulltrúi Samfylkingar situr hjá. Samþykkt með fjórum atkvæðum.
   Tillögunni vísað til bæjarráðs vegna fjárhagsáætlunar 2020.

  • 1904152 – NPA miðstöðin, erindi

   Innleiðing NPA stendur yfir til ársins 2022. Hafnarfjörður er hlutfallslega með flesta NPA samninga ef horft er til samanburðarsveitarélaga. Á síðasta fundi fjölskylduráðs var tekin sú ákvörðun að stofna starfshóp sem hefur m.a. það verkefni að skoða framtíðarfyrirkomulag NPA, framkvæmd, reglur og tímagjald. Þann 1. janúar sl. var tímagjaldið í NPA hækkað úr 3660 kr. í rúmlega 4117 kr. Starfshópurinn tekur til starfa á næstu dögum og hefur hann m.a. það verkefni að skoða tímagjaldið sérstaklega.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra leggja fram eftirfarandi tillögu varðandi tímagjald í NPA:
   Á meðan starfshópur hefur ekki lokið störfum þá verður tímagjaldið hækkað um launavísitölu frá 1. janúar 2020. Þessi ákvörðun verður endurskoðuð með hliðsjón af niðurstöðum starfshóps.

   Tillaga samþykkt af fjölskylduráði með öllum atkvæðum og tillagan send til bæjarráðs vegna fjárhagsáætlunar 2020.

Ábendingagátt