Fræðsluráð

7. janúar 2013 kl. 08:15

í Krosseyri, Linnetsstíg 3

Fundur 272

Mætt til fundar

 • Eyjólfur Sæmundsson formaður
 • Helena Mjöll Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Gestur Svavarsson aðalmaður
 • Helga Ingólfsdóttir aðalmaður
 • Þóroddur Steinn Skaptason varamaður

Magnús Baldursson, fræðslustjóri, Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, Leifur S. Garðarsson, áheyrnarfulltrúi skólastjóra grunnskóla, Eyrún Baldvinsdóttir, áheyrnarfulltrúi grunnskólakennara, Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskólabarna, Sigurborg Kristjáns

Ritari

 • Guðrún Guðmundsdóttir ritari

Magnús Baldursson, fræðslustjóri, Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, Leifur S. Garðarsson, áheyrnarfulltrúi skólastjóra grunnskóla, Eyrún Baldvinsdóttir, áheyrnarfulltrúi grunnskólakennara, Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskólabarna, Sigurborg Kristjáns

 1. Almenn erindi

  • 1212078 – Tillögur úr bæjarstjórn

   Lagðar fram umbeðnar umsagnir frá skólaráðum Áslandsskóla og Hraunvallaskóla og frá foreldraráði Hafnarfjarðar

   Fræðsluráð tekur undir það meginsjónarmið sem fram kemur í umsögnum að standa beri að uppbyggingu skólamannvirkja og skólastarfi innan skólahverfa og vísar tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins því frá. Samþykkt með þremur atkvæðum meirihluta fulltrúar Sjálfstæðisflokks greiða atkvæði á móti og leggja fram eftirfarandi bókun:$line$Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska bókað:$line$Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka skólasamfélaginu fyrir umsagnirnar og þá vinnu sem lögð hefur verið í þær og virða þau sjónarmið sem þar koma fram.$line$Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um betri nýtingu skólahúsnæðis sem lögð var fram í bæjarstjórn þann 5. desember, í tengslum við umræðu um fjárhagsáætlun fyrir árið 2013, er framkomin vegna þess að meirihluti Samfylkingar og Vinstri grænna hefur ekki getað sýnt fram á að skilyrði og heimildir séu í lánasamningum Depfa og Íslandsbanka, né í viðmiðum og heimildum frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga til frekari skuldsetningar, sem augljóslega fylgir byggingu nýs skólahúsnæðis.$line$Ekki er unnt að fjármagna bygginguna með eigin fé vegna hárrar greiðslubyrði af erlendum lánum og fyrir liggur framkvæmdaáætlun ársins 2013 en þar er ekki gert ráð fyrir einni krónu til viðbyggingar við Áslandsskóla eða annarrar nýfjárfestingar í skólahúsnæði. Með nýjum sveitarstjórnarlögum og hertum reglum um leyfilegt skuldahlutfall er ennfremur ljóst að fé til nýfjárfestinga verður takmarkað næstu árin og því mikilvægt að vanda ákvarðanatöku sem snýr að frekari skuldsetningu sveitarfélagsins.$line$Undanfarin misseri hefur mjög verið þrengt að starfi skólanna og m.a. skiptistundum fækkað ásamt fleiri aðhaldsaðgerðum sem bitnað hafa á gæðum skólastarfs. Mikilvægt er að fjármunum sveitarfélagsins til málafloksins sé ráðstafað af ábyrgð og forgangsraðað í þágu innra starfs skólanna.$line$Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins snýr að þvi að kannað verði hvort nýta megi tímabundið laust skólahúsnæði í nálægum skólum til að leysa húsnæðisvanda í nýrri hverfum. Nánari útfærsla myndi vera í höndum fræðsluráðs og viðkomandi skóla. Tillagan er fram komin vegna þeirrar þröngu fjárhagsstöðu sem sveitarfélagið er í og hefur verið rakin hér að framan. $line$Sjálfstæðismenn óska eftir skýrum svörum frá meirihlutanum um hvernig eigi að fjármagna þær fyrirhugaðar framkvæmdir og skriflegum yfirlýsingum frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga og lánadrottnum um heimild bæjarfélagsins til frekari skuldbindinga. Án slíkra skýringa eru fyrirheit meirihlutans til skólasamfélagsins aðeins innantóm loforð.$line$Helga Ingólfsdóttir (sign)$line$Þóroddur Skaptason (sign)$line$$line$Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna óska bókað:$line$Viðbygging við Áslandsskóla eru bráðnauðsynleg að mati allra þeirra sem þar koma að skólastarfi. Íbúum í hverfinu mun fara ört fjölgandi á næstu misserum. Fyrir liggja umsagnir skólaráða og Foreldraráðs Hafnarfjarðar um nauðsyn þessarar framkvæmdar. Hafnarfjörður hefur fulla burði til að standa að þessari framkvæmd samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum. Fyrirætlun um þessa framkvæmd er samkvæmt tillögu nr. 1 í áfangaskýrslu starfshóps um skólaskipan í Hafnarfirði sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins stóð að með öðrum sem þar störfuðu. $line$$line$Eyjólfur Sæmundsson (sign)$line$Helena Mjöll Jóhannsdóttir (sign)$line$Gestur Svavarsson (sign)

  • 1212079 – Samningi um ræstingu í grunnskólum sagt upp - tillaga úr bæjarstjórn.

   Lögð fram tillaga sem vísað var úr bæjarstjórn til bæjarráðs 5. desember sl. og á fundi sínum 13. desember sl. fól bæjarráð fræðsluráði og fræðsluþjónustu í samráði við skólastjórnendur að kanna leiðir til að auka hagkvæmni í skólaræstingu.

   Fræðsluráð samþykkir samhljóða að vísa málinu til úrvinnslu hjá sviðsstjóra.$line$$line$Gestur Svavarsson vék af fundi kl. 9:00

  • 1301066 – Árangur í skólastarfi

   Formaður ræddi hugmyndir um stuðning við grunnskólana um bættan árangur í skólastarfi.

   Fræðsluráð samþykkir samhljóða að haldið verði málþing um árangur í skólastarfi.

  • 1111268 – Fjárhagsáætlun fræðsluþjónustu 2012

   Lagt fram 11 mánaða uppgjör fræðsluþjónustu fyrir árið 2012.

   Lagt fram.

Ábendingagátt