Fræðsluráð

26. janúar 2015 kl. 08:15

í Krosseyri, Linnetsstíg 3

Fundur 318

Mætt til fundar

 • Rósa Guðbjartsdóttir formaður
 • Einar Birkir Einarsson aðalmaður
 • Hörður Svavarsson aðalmaður
 • Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Gestur Svavarsson varamaður

Ritari

 • Valgerður Sveinbjörnsdóttir ritari
 1. Almenn erindi

  • 1410632 – Bjarkavellir 3, leikskóli

   Vegna þessa liðar mætti Erlendur Árni Hjálmarsson og fór yfir teikningar og kynnti stöðuna.

   Erlendi þökkuð kynningin.

  • 1409495 – Grunnskóli, stofnun nýs skóla

   Tekið fyrir að nýju.$line$Sviðsstjóri greinir frá fundi með fulltrúum Framsýnar.$line$

   Fræðslustjóra og formanni fræðsluráðs falið að undirbúa vinnufundi ráðsins til að vinna áfram að málinu. Einnig er óskað eftir því að forsvarsmenn skólans kynni áform sín fyrir allri bæjarstjórn.

  • 1412156 – Hvatning til að hækka menntunarstig starfsmanna leikskóla

   Lagðar fram fyrstu tillögur til eflingar menntunarstigs í leikskólum Hafnarfjarðar.

   Fræðsluráð óskar eftir frekari útfærslu og kostnaðargreiningu á tillögunum.

  • 1409147 – Frá leikskólastjórum

   Lagt fram bréf, dags. 15.01.2015 frá leikskólastjórum þar sem óskað er eftir auknu stöðugildi talmeinafræðings fyrir leikskólann.

   Lagt fram.

  • 1501965 – Fækkun barna á leikskólaaldri - viðbrögð

   Farið yfir stöðuna og gerð tillaga um fyrstu skref til að bregðast við. Lagt fram bréf frá Björgum ehf. dags. 25. janúar s.l.

   Gert var fundarhlé kl. 10.30. Fundur settur að nýju kl. 16.30.$line$Helga Hrönn Óskarsdóttir tók sæti á fundinum í stað Ingólfs Bjarnasonar.$line$$line$Lögð fram eftirfarandi tillaga:$line$”Fræðsluráð samþykkir að segja upp samningi um rekstur ungbarnaleikskóla í Hafnarfirði við Bjargir ehf. í samræmi við uppsagnarákvæði samningsins með sex mánaða fyrirvara frá og með 31. janúar 2015 að telja og felur bæjarstjóra framkvæmdina. Bæjarstjórn staðfesti síðan uppsögnina.”$line$$line$Í ljósi þess að börnum á leikskólaaldri í Hafnarfirði mun samkvæmt spám um íbúaþróun, fækka um 300 á næstu fimm árum er samningi um rekstur ungbarnaleikskólans Bjarma sagt upp frá og með 31. janúar nk. Við þessa ákvörðun er litið til hagkvæmni rekstrareininga í leikskólum í bæjarfélaginu, en dvalargildið á Bjarma er 17-23% dýrara en á öðrum þjónustureknum leikskólum bæjarins. Ekki hefur heldur alltaf verið hægt að fylla í pláss leikskólans þótt bærinn þurfi, samkvæmt þjónustusamningi, að greiða fyrir allt að 24 börn í átta tíma á dag. Uppsögnin mun ekki hafa nein áhrif á þau börn sem nú eru í Bjarma því þau munu öll fara í aðra leikskóla næsta haust eins og til stóð vegna aldurs þeirra. $line$Samhliða þessu er mögulegt að fjölga plássum á ungbarnadeildum annarra leikskóla bæjarins frá og með næstkomandi hausti ef þörf verður á því að úthluta börnum leikskólaplássi í forgangi og verður því um sömu þjónustu við þennan aldur að ræða og nú er.$line$Starfsfólki Bjarga ehf standa til boða sambærileg störf hjá Hafnarfjarðarbæ ef það óskar þess.$line$$line$Tillagan er samþykkt með þremur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar. Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna greiða atkvæði gegn tillögunni.$line$$line$Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna leggja fram eftirfarandi bókun;$line$$line$”Fulltrúar Samfylkingar og VG ítreka fyrri bókanir sínar í þessu máli. Það svigrúm sem skapast við fækkun leikskólabarna á tilteknum aldri hefðum við viljað nýta til að efla leikskólastigið með því að stíga fyrstu skrefin í því að lækka inntökualdur á leikskóla til frambúðar. Ljóst er að vilji meirihlutans er og hefur frá upphafi verið annar. $line$Við getum ekki tekið undir tillögur meirihluta Bjartrar Framtíðar og Sjálfstæðisflokks um minna fjármagn til leikskóla og lokun deilda. Með því teljum við að skref sé stigið afturábak í þessum mikilvæga málaflokki og vegið að grunnstoðum skólakerfisins, þvert á vilja foreldra sem í könnunum hafa sýnt skýran vilja um að inntökualdur á leikskóla verði lækkaður frá því sem nú er. Engar skýrar áætlanir eru um það hvernig þjónustu við börn á þessum aldri verður háttað í framhaldinu.$line$Engar heildstæðar áætlanir hafa verið lagðar fram til að bregðast við því ástandi sem er lýst í tillögum meirihlutans heldur er á þessum tímapunkti aðeins lagt til að segja upp einum stökum þjónustusamningi.$line$Undirrituð furða sig á vinnubrögðum við framlagningu þeirrar tillögu sem hér er til afgreiðslu þar sem takmörkuð gögn hafa verið lögð fram henni til stuðnings. Engin umræða virðist heldur hafa farið fram innan skóla- eða foreldrasamfélags um málið. Ekkert í fundarboði gaf til kynna að afgreiða ætti málið nú. Engin gögn hafa verið lögð fram eða kynnt á formlegum fundum ráðsins og hafa fulltrúar, þar með taldir lögbundnir áheyrnarfulltrúar, því haft takmarkað svigrúm til að kynna sér efnið. Þannig má segja að samráð hafi verið af skornum skammti.”$line$Adda María Jóhannsdóttir$line$Gestur Svavarsson$line$$line$Áheyrnarfulltrúar foreldraráðs leikskóla og grunnskóla leggja fram eftirfarandi bókun;$line$$line$”Áheyrnarfulltrúar foreldraráðs leikskóla og grunnskóla lýsir yfir áhyggjum sínum vegna vinnubraða varðandi uppsögn samnings við Leikskólann Bjarma og þann fyrirvara sem stjórnendur leikskólans fengu vegna uppsagnar samningsins. Í áframhaldandi vinnu við sparnað í skólamálum skal tryggja að aðilar fá betri fyrirvara vegna niðurskurðar.”$line$Helga Hrönn Óskarsdóttir$line$Þórður Ingi Bjarnason $line$$line$Fulltrúar Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun;$line$$line$”Fulltrúar Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir vonbrigðum með þá fullyrðingar að ekkert samráð hafi verið haft um þessa ákvörðun. Í undirbúningi fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 voru haldnir 4-5 vinnufundir með öllum kjörnum fulltrúum þar sem fjölmargar hugmyndir að breytingum innan leikskólanna voru skoðaðar í ljósi þess að bregðast þurfti við mikilli fækkun barna á leikskólaaldri í bænum. Þjónusta við foreldra leikskólabarna verður næstu mánuðina óbreytt frá því sem verið hefur og lokun þessa leikskóla hefur engin áhrif á þau börn sem þar eru nú. Ungbarnaplássum við aðra leikskóla verður fjölgað á móti. Fullyrðingum um að vegið sé að grunnstoðum skólakerfisins standast ekki skoðun. Þessi ákvörðun gefur tækifæri til að efla starf leikskólanna í bænum í framtíðinni.”$line$Rósa Guðbjartsdóttir$line$Einar Birkir Einarsson$line$Hörður Svavarsson

Ábendingagátt